ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Марина Шендригоренко Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського https://orcid.org/0000-0002-5841-6784
  • Віталія Лядська Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського https://orcid.org/0000-0003-0591-3346
Ключові слова: цифрова економіка, бухгалтерський облік, інформація, цифрові дані, облікова інформація, інформаційні технології

Анотація

Цифрова економіка заснована на цифрових технологіях, що тісно пов’язані з електронними, а також із цифровими товарами та послугами. У статті досліджено актуальні питання щодо концептуальних, теоретичних і практичних основ цифрової економіки, перспектив її розвитку та впливу цифрових технологій на інноваційний розвиток і суспільний прогрес. В умовах цифрової економіки функції бухгалтера розширюються, при цьому зростає коло компетенцій та обов’язків. Потреби роботодавців обумовлюють необхідність підготовки кваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. Для цього необхідно використовувати в навчальному процесі останні досягнення економічної науки, а також систематично підвищувати кваліфікацію та дотримуватися норм професійної етики.

Посилання

Веретюк C.М., Пілінський В.В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Наукові записки Українського науково дослідного інституту зв’язку. 2016. № 2. С. 51–58.

Канцедал Н. А. Бухгалтерський облік цифрової епохи: розширення термінологічних кордонів. Бухгалтерський облік та фінанси. 2019. № 1 (83). С. 29–34. DOI: 10.33146/2307-9878-2019-1(83)-28-34.

Пивоваров Ю. Навіщо Україні цифрова економіка. URL: http://nv.ua/ukr/.

Цифрова економіка. Про нові можливості для України. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/kubiv/tsifrova-ekonomika-pro-novimozhlivosti-dlja-ukrajini-2282520.html.

Руденко М.В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 61–65. DOI:10.32702/2306-6806.2018.11.61.

Veretiuk C.M., Pilinskyi V.V. (2016) Vyznachennia priorytetnykh napriamkiv rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini [Identifying priority areas for the digital economy in Ukraine]. Naukovi zapysky Ukrainskoho naukovo doslidnoho instytutu zviazku, № 2, pp. 51–58. (in Ukrainian)

Kantsedal, N. (2019). Accounting in the Digital Age: Expansion of Terminological Boundaries. Accounting and Finance, 1(83), 28–34. DOI: 10.33146/2307-9878-2019-1(83)-28-34. (in Ukrainian)

Pyvovarov Yu. Why Ukraine digital economy. Retrieved from: http://nv.ua/ukr/ (in Ukrainian)

Digital economy. About new opportunities for Ukraine. Retrieved from: https://nv.ua/eng/opinion/kubiv/tsifrova-ekonomika-pro-novi-mozhlivosti-dlja-ukrajini-2282520.html (in Ukrainian)

Rudenko M.V. (2018) Tsyfrovizatsiia ekonomiky: novi mozhlyvosti ta perspektyvy [Digitizing the Economy: New Opportunities and Perspectives]. Ekonomika ta derzhava, №11, pp. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.61 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 601
Завантажень PDF: 843
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Шендригоренко, М., & Лядська, В. (2020). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-47
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ