ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ ВІРУСУ COVID-19 НА МИТНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ

Ключові слова: митна політика, зовнішньоекономічна діяльність України, митна служба, пандемія вірусу COVID-19, коронавірусна інфекція, товарообіг, імпорт, експорт

Анотація

В умовах розповсюдження коронавірусного захворювання у світі та поширення його впливу на усі сфери життя населення, актуальним зараз є аналіз стану митної політики України в умовах пандемії COVID-19, як однієї з основних сфер забезпечення економічного розвитку держави. У статті досліджено зміни, що відбулись у вітчизняній митній справі через виникнення уханської недуги. Виявлено внутрішні проблеми митної політики, викликані коронавірусом. Запропоновано шляхи вирішення цих проблем та зазначено методи покращення митної справи. Опрацьовано показники статистики зовнішньоекономічної діяльності України за 2019-2021 роки та проаналізовано їхню динаміку. Визначено зовнішні трансформації митної політики, які відбулись через розвиток вірусу та вказано способи подолання негативних наслідків пандемії у митній системі.

Посилання

Караваєв Т. А., Калуга Н. В. Митна справа в умовах COVID-19. ВІСНИК КНТЕУ. 2020. №5. URL: http://visnik.knute.edu.ua/files/2020/05/06.pdf.

Ковальчук О. В., Дубич К. В. Проблеми реформування державної служби в митних органах. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15/202. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2021/20.pdf.

Прус Л. Р. Особливості здійснення державної митної справи в умовах пандемії COVID-19. Науково-дослідний інститут фіскальної політики. 2020. URL: https://www.ndifp.com/1322/.

Показники зовнішньої торгівлі України // Державна митна служба України. URL: https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/

Karavaev T. A., Kaluga N. V. (2020) Customs in the conditions of COVID-19. BULLETIN KNTEU, 5. Retrieved from: http://visnik.knute.edu.ua/files/2020/05/06.pdf.

Kovalchuk O. V., Dubych K. V. (2021) Problemy reformuvannia derzhavnoi sluzhby v mitnykh organakh [Problems of reforming the civil service in customs]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 15/202. Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2021/20.pdf.

Prus L. R. (2020) Features of the implementation of state customs in a pandemic COVID-19. Research Institute of Fiscal Policy. Retrieved from https://www.ndifp.com/1322/.

Indicators of foreign trade of Ukraine // State Customs Service of Ukraine. Retrieved from: https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/.

Переглядів статті: 146
Завантажень PDF: 109
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Дубик, В., & Замрій, О. (2021). ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ ВІРУСУ COVID-19 НА МИТНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-3
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ