ПЕРСПЕКТИВИ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНОК ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Ключові слова: аналіз ринку, фактори ринку, п’ять сил Портера, ринок електротехнічного устаткування Китаю

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням аналізу та прогнозуванню виходу на новий ринок підприємств, які мають певні відмінності в реалізації та просування своєї продукції, або спеціалізовану продукцію, яка затребувана у вузькій галузі в умовах повністю незнайомого ринку. Було оцінено вплив географічних, демографічних, економічних, правових, науково-технічних, політичних факторів на досліджуваний ринок та досліджуване підприємство. Було визначено об’єм ринку, його особливості. Оцінено вплив конкурентів, товарів-аналогів. На практиці було проведення дослідження питання систематизації факторів ринку, їх вплив на ринкову ситуацію та взаємодію між собою. Окремо слід зазначити, що було запропоновано певні рішення для вирішення актуальних проблем аналізу та збору інформації в умовах нового незнайомого ринку.

Посилання

Портер М.Е. Які конкурентні сили формують стратегію. Harvard Business Review. 1979. Випуск 57, № 2. С. 137–145. URL: https://hbr.org/1979/03/how-competitive-forces-shape-strategy

ПрАТ «Плутон». URL: https://pluton.ua/products

П. Блум, Ф. Котлер. Strategies for High Market-Share Companies. Harvard Business Review. 1975. Випуск 53 Том 6. С. 63–72. URL: https://hbr.org/1975/11/strategies-for-high-market-share-companies

Балабанова Л.В. Стратегічний маркетинг. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 612 с.

Підведення підсумків напівпровідникової промисловості Китаю. URL: https://www.semiconductors.org/taking-stock-of-chinas-semiconductor-industry/

Зозульов О. Економічні логіки маркетингових дій. Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». 2012. Випуск 74, Том 5. С. 57. URL: http://projects.dune-hd.com/bitstream/handle/2010/5351/57%20-61.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ступінь урбанізації в Китаї. URL: https://www.statista.com/statistics/270162/urbanization-in-china/

Porter M. E. (1979) "How Competitive Forces Shape Strategy", Harvard Business Review, Vol. 57, No. 2, pp. 137–145. Available at: https://hbr.org/1979/03/how-competitive-forces-shape-strategy

PJSC«Pluton». Available at: https://pluton.ua/products

Paul N. Bloom and Philip Kotler (1975) “Strategies for High Market-Share Companies,” Harvard Business Review, Vol. 53, Issue 6, pp. 63–72. Available at: https://hbr.org/1975/11/strategies-for-high-market-share-companies

Balabanova L.V. (2012) (Srtategichniy Marketing) Strategic Marketing: Kyiv: Center for Educational Literature, 612 p. (in Ukrainian)

Taking Stock of China’s Semiconductor Industry. Available at: https://www.semiconductors.org/taking-stock-of-chinas-semiconductor-industry/

Zozulov O. (2012) Economichni logiki marketingovih diy [Economic logics of marketing actions]. Institutional repository of the State Higher Educational Institution "Kyiv National Economic University Vadim Hetman". Available at: http://projects.dune-hd.com/bitstream/handle/2010/5351/57%20-61.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Degree of urbanization in China from 1980 to 2020. Available at: https://www.statista.com/statistics/270162/urbanization-in-china/

Переглядів статті: 120
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Феофанов, Л., & Прокоф’єв, І. (2021). ПЕРСПЕКТИВИ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНОК ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-100
Розділ
МАРКЕТИНГ