МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ: ДОСВІД ДАНІЇ

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, державна політика, фінансування, розвиток регіонів

Анотація

Стаття присвячена визначення механізму фінансування інноваційної діяльності, забезпечення економічного розвитку територій у Королівстві Данія. Проаналізовано та визначена механізм розподілення коштів для підприємств, які займаються інноваційною діяльністю. Досліджено джерела формування коштів при фондовій та державній підтримці інновацій. Наведено основні сектори економіки Данії, які є найбільш інноваційними та отримують пріоритетність у фінансування, окреслено перспективність розвитку цих галузей. Визначено перспективи впровадження політики з підтримки інновацій у нових кластерній політиці Данії та показано формування 14 нових кластерних зон. Доведено, що цілеспрямована законодавча та адміністративна політика дозволила Данії стати однією з найбільш інноваційних держав в світі. Окремо показано перспективи впровадження такої політики в Україні.

Посилання

Sopoligová M., Pavelková D. Cluster policy in Europe and Asia: A comparison using selected cluster policy characteristics. Journal of International Studies. 2017. Т. 10, № 3. P. 35–50. DOI: https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-3/3 (дата звернення: 25.10.2021).

Ornston D. Old Ideas and New Investments: Divergent Pathways to a Knowledge Economy in Denmark and Finland. Governance. 2012. Т. 25, № 4. P. 687–710. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01596.x (дата звернення: 25.10.2021).

Баланчук І. С. Розвиток та становлення інноваційної системи в Данії: статистичний огляд. Наука, технології, інновації. 2019. № 3. С. 42–53.

Denmark Innovation index – data, chart / TheGlobalEconomy.com. TheGlobalEconomy.com. URL: https://www.theglobaleconomy.com/Denmark/GII_Index/ (дата звернення: 13.09.2021).

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation (LBK nr 835 af 13/08/2008). URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/199895 (дата звернення: 13.09.2021).

The Act on the Innovation Fund Denmark. Uddannelses- og Forskningsministeriet. URL: https://ufm.dk/en/legislation/prevailing-laws-and-regulations/research-and-innovation/final-lov-om-danmarks-innovationsfond-eng.pdf (дата звернення: 13.09.2021).

Act on the Danish Council for Research and Innovation Policy and Independent Research Fund Denmark. Uddannelses- og Forskningsministeriet. URL: https://ufm.dk/en/legislation/prevailing-laws-and-regulations/research-and-innovation/DFIRogDFFeng.pdf (дата звернення: 13.09.2021).

The Danish National Research Foundation Act. Uddannelses- og Forskningsministeriet. URL: https://ufm.dk/en/legislation/prevailing-laws-and-regulations/research-and-innovation/final-lov-om-danmarks-grundforskningsfond-eng.pdf (дата звернення: 13.09.2021).

Klyngestrategi 2.0 Strategi for Danmarks klynge- og netværksindsats 2016-2018. URL: https://ufm.dk/publikationer/2016/filer/klyngestrategi_2-0.pdf (дата звернення: 13.09.2021).

2018/1 LSF 73. Lov om erhvervsfremme. Retsinformation. URL: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201812L00073 (дата звернення: 13.09.2021).

Ministre glæder sig over fordeling af viden- og erhvervsklynger i hele landet – Uddannelses- og Forskningsministeriet. Uddannelses- og Forskningsministeriet. URL: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/ministre-glaeder-sig-over-fordeling-af-viden-og-erhvervsklynger-i-hele-landet (дата звернення: 13.09.2021).

Udpegede klynger Innovationskraft 2021-2024. ufm.dk. URL: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/filer/praesentation-udpegede-klynger.pdf (дата звернення: 13.09.2021).

RDCE06: Government expenses to R&D by socio-economic objective. Statbank. URL: http://www.statbank.dk/RDCE06 (дата звернення: 13.09.2021).

RDCE01: R&D costs by sector and financing source. Statbank. URL: http://www.statbank.dk/RDCE01 (дата звернення: 13.09.2021).

Ukraine joins Horizon Europe and Euratom Research and Training Programme. European Commission – European Commission. URL: https://ec.europa.eu/info/news/ukraine-joins-horizon-europe-and-euratom-research-and-training-programme-2021-oct-12_en

Sopoligová, M., & Pavelková, D. (2017) Cluster policy in Europe and Asia: A comparison using selected cluster policy characteristics. Journal of International Studies, 10(3), 35–50. DOI: https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-3/3

Ornston, D. (2012) Old Ideas and New Investments: Divergent Pathways to a Knowledge Economy in Denmark and Finland. Governance, 25(4), 687–710. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01596.x

Balanchuk, I. (2019) Development and formation of Denmark innovation system: statistical overview. Science, Technologies, Innovation, 3(11), 42–53. DOI: https://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-3-05

Denmark Innovation index – data, chart. (n.d.). TheGlobalEconomy.Com. Retrieved September 13, 2021, from https://www.theglobaleconomy.com/Denmark/GII_Index/

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation (LBK nr 835 af 13/08/2008). (n.d.). WIPO Lex Database Search. Retrieved September 13, 2021, from https://wipolex.wipo.int/en/text/199895

The Act on the Innovation Fund Denmark, Denmark Act № 306 (2014) (Denmark). Retrieved from: https://ufm.dk/en/legislation/prevailing-laws-and-regulations/ research-and-innovation/final-lov-om-danmarks-innovationsfond-eng.pdf

Act on the Danish Council for Research and Innovation Policy and Independent Research Fund Denmark, Denmark Act № 384 (2017) (Denmark). Retrieved from: https://ufm.dk/en/legislation/prevailing-laws-and-regulations/research-and-innovation/DFIRogDFFeng.pdf

The Danish National Research Foundation Act, Denmark Act № 367 (2017) (Denmark). Retrieved from: https://ufm.dk/en/legislation/prevailing-laws-and-regulations/research-and-innovation/final-lov-om-danmarks-grundforskningsfond-eng.pdf

KLYNGESTRATEGI 2.0 strategi for danmarks klynge- og netværksindsats 2016-2018. Retrieved from: https://ufm.dk/publikationer/2016/filer/klyngestrategi_2-0.pdf

Lov om erhvervsfremme, № 2018/1 LSF 73 (2018) (Denmark). Retrieved from: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201812L00073

Ministre glæder sig over fordeling af viden- og erhvervsklynger i hele landet — Uddannelses- og Forskningsministeriet. (n.d.). [Press release]. Retrieved from: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/ministre-glaeder-sig-over-fordeling-af-viden-og-erhvervsklynger-i-hele-landet

Udpegede klynger Innovationskraft 2021-2024. (n.d.). Retrieved from: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/filer/praesentation-udpegede-klynger.pdf

RDCE06: Government expenses to R&D by socio-economic objective. (n.d.). Danmarks Statistiks. Retrieved from: http://www.statbank.dk/RDCE06

RDCE01: R&D costs by sector and financing source. (n.d.). Danmarks Statistiks. Retrieved from: http://www.statbank.dk/RDCE01

Ukraine joins Horizon Europe and Euratom Research and Training Programme. (2021). European Commission. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/news/ukraine-joins-horizon-europe-and-euratom-research-and-training-programme-2021-oct-12_en

Переглядів статті: 137
Завантажень PDF: 190
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Гуржій, Н., & Резниченко, Г. (2021). МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ: ДОСВІД ДАНІЇ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-50
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ