ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІДНОСТІ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Ключові слова: бідність, крайня бідність, прожитковий мінімум, державне регулювання бідності, соціальна політика, межа бідності

Анотація

Визначено основні підходи до розуміння сутності поняття бідності. Проаналізовано вплив пандемії COVID-19 на динаміку крайньої бідності у світі. Досліджено динаміку рівня бідності в Україні та його вікову структуру. Проаналізовано тенденції зміни ключових соціальних показників, що впливають на показники бідності в Україні. Досліджено співвідношення фактичного та законодавчо встановленого прожиткового мінімуму як ключового показника рівня бідності. Так, фактичний прожитковий мінімум майже у два рази вищий від законодавчо встановленого, що негативного впливає на встановлення реальної потреби населення у соціальній допомозі. Проаналізовано законодавчо встановлені допустимі параметри життя (мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум та мінімальна пенсія). Визначено головні напрями державної соціальної політики щодо скорочення масштабів бідності в Україні.

Посилання

Тютюнникова С. В., Пивоварова К. Л. Багатовимірна бідність як глобальна проблема сучасного соціально-економічного розвитку. Соціальна економіка. 2018. Вип. 55. С. 70–79.

Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty: Turning the corner on the pandemic in 2021? URL: https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021

Statement of commitment for action to eradicate poverty adopted by administrative committee on coordination. URL: https://www.un.org/press/en/1998/19980520.eco5759.html

Tiutiunnykova S. V. & Pyvovarova K. L. (2018) Bahatovymirna bidnist yak hlobalna problema suchasnoho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Multidimensional poverty as a global problem of modern socio-economic development]. Sotsialna ekonomika, 55, 70–79. [in Ukrainian]

Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty: Turning the corner on the pandemic in 2021? (n.d.). World Bank Blogs. Retrieved from: https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021

Statement of commitment for action to eradicate poverty adopted by administrative committee on coordination. (n.d.). Welcome to the United Nations. Retrieved from: https://www.un.org/press/en/1998/19980520.eco5759.html

Переглядів статті: 139
Завантажень PDF: 150
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Замроз, М. (2021). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІДНОСТІ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-52
Розділ
ЕКОНОМІКА