АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ТА МІКРОБІЗНЕСУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ

Ключові слова: джерело фінансування бізнесу, малий та мікробізнес, інвестиції, фінансовий центр, міжнародні фінансово-кредитні організації

Анотація

Стаття присвячена дослідженню можливостей фінансування діяльності малого та мікробізнесу Харківської області шляхом залучення міжнародного фінансового капіталу. Проаналізовано динаміку прямих інвестицій як в Україну, так і за її межі за рахунок використання боргових інструментів. Досліджено роль і значення основних міжнародних фінансових центрів. Проаналізовано діяльність міжнародних фінансово-кредитних організацій, що діють в Україні. Досліджено можливість використання коштів грантових донорських програм для фінансування діяльності малого та мікробізнесу Харківської області. Доведена можливість можливості використання альтернативних інструментів міжнародного фінансування з метою вирішення проблеми фінансування вітчизняного бізнесу як з огляду на подовження часу залучення кредитних коштів, так і здешевлення їх вартості.

Посилання

Публікація документів Державної Служби Статистики України. URL: http://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html

Галіцейська Ю. М. Міжнародні ринки грошей і капіталів : навчальний посібник. Тернопіль : Вектор, 2013. 219 с.

Холоменюк І. М. Джерела та проблеми фінансування розвитку малого та середнього бізнесу : вітчизняний та закордонний досвід. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. Випуск 16. С. 119-122.

Гриньова В. М. Інвестування : підручник. Київ : Знання, 2008. 452 с.

Дешеві кредити для бізнесу сталі доступніші: Уряд прийняв рішення. URL: https://biz.ligazakon.net/news/193839_deshev-krediti-dlya-bznesu-stal-dostupnsh-uryad-priynyav-rshennya

Донорські програми. URL: https://sme.gov.ua/program_type/programy-mizhnarodnoyi-tehnichnoyi-dopomogy/page/2/

Національна платформа малого та середнього бізнесу. URL: https://platforma-msb.org/category/donory-msb/grantovi-programy/

Перелік грантів для малого та середнього бізнесу. Донорські програми. URL: https://shepetivka-rada.gov.ua/perelik-grantiv-dlya-malogo-ta-serednogo-biznesu-2/

Publikatsiya dokumentiv Derzhavnoyi Sluzhby Statystyky Ukrayiny [Publication of documents of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html

Halitseiska Yu. (2013) Mizhnarodni rynky hroshey i kapitaliv [International money and capital markets]. navchal'nyy posibnyk [tutorial]. Ternopil : Vektor. 219 p. (in Ukrainian)

Kholomeniuk I. M. (2016) Dzherela ta problemy finansuvannya rozvytku maloho ta seredn'oho biznesu : vitchyznyanyy ta zakordonnyy dosvid [Sources and problems of financing the development of small and medium business: domestic and foreign experience]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, no 16, pp. 119–122.

Hryn'ova V. M. (2008) Investuvannya [Investment]. pidruchnyk [textbook]. Kyiv : Znannya. 452 p. (in Ukrainian)

Deshevi kredyty dlya biznesu stali dostupnishi: Uryad pryynyav rishennya [Cheap business loans have become more affordable: The government has made a decision]. Available at: https://biz.ligazakon.net/news/193839_deshev-krediti-dlya-bznesu-stal-dostupnsh-uryad-priynyav-rshennya

Donors'ki prohramy [Donor programs]. Available at: https://sme.gov.ua/program_type/programy-mizhnarodnoyi-tehnichnoyi-dopomogy/page/2/

Natsional'na platforma maloho ta seredn'oho biznesu [National platform for small and medium business]. Available at: https://platforma-msb.org/category/donory-msb/grantovi-programy

Perelik hrantiv dlya maloho ta seredn'oho biznesu. Donors'ki prohramy [List of grants for small and medium businesses. Donor programs]. Available at: https://shepetivka-rada.gov.ua/perelik-grantiv-dlya-malogo-ta-serednogo-biznesu-2/

Переглядів статті: 140
Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Чемчикаленко, Р. (2021). АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ТА МІКРОБІЗНЕСУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-44
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ