СУЧАСНІ ОФШОРНІ ЮРИСДИКЦІЇ: МОЖЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ

Ключові слова: офшорні юрисдикції, офшорні зони, офшорні компанії, переваги, офшорний бізнес

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням функціонування світових офшорних юрисдикцій. Зокрема, в дослідженні розглянуто класичні офшорні зони та особливості функціонування компаній на їх території. Здійснено аналіз показників експорту фінансових послуг та рівня портфельних активів у валовому внутрішньому продукті територій, віднесених до офшорних юрисдикцій та окреслено переваги для них від діяльності іноземних компаній. Наведено та охарактеризовано ключові бізнес-схеми з використанням офшорних компаній та розрахунки економічної вигоди від їх застосування суб’єктами господарювання. Досліджено основні складові та суми витрат на заснування та обслуговування компаній в різних офшорних юрисдикціях. Визначено ключові переваги використання офшорних компаній для бізнес-структур.

Посилання

Оффшоры и оффшорные зоны: что это, где и как работает? URL: https://maanimo.ua/ru/helpful/offshor (дата звернення: 16.10.2021)

Offshore Financial Centers IMF Background Paper Prepared by the Monetary and Exchange Affairs Department. June 23. 2000.

Riley A. Dealing with the offshore economy. The threat of offshore finance to the west and how to deal with it. URL: https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/04/Dealing_with_the_Offshore_Economy_pdf (дата звернення: 18.10.2021)

Міжнародний валютний фонд. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0787.pdf (дата звернення: 22.10.2021)

Zoromé A. Concept of Offshore Financial Centers: In Search of an Operational Definition. IMF Working Paper, 2017. 34 р.

Світовий банк. URL: https://data.worldbank.org/indicator (дата звернення: 22.10.2021)

Ерицян А. В., Азарян Р. Г. Использование офшоров в налоговом планировании. Москва : Экономика, 2011. 211 с.

Grundy M., Nathan A. Offshore business centres: a world survey. London: Sweet & Maxwell, 2013. 137 p.

Offshory i offshornyye zony: chto eto. gde i kak rabotayet? [Offshore and offshore zones: what is it, where and how does it work?]. Available at: https://maanimo.ua/ru/helpful/offshor (accessed 16 October 2021).

Offshore Financial Centers (2000) IMF Background Paper Prepared by the Monetary and Exchange Affairs Department. June 23.

Riley A. Dealing with the offshore economy. The threat of offshore finance to the west and how to deal with it (2019). Available at: https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/04/Dealing_with_the_Offshore_Economy_pdf (accessed 18 October 2021)

International Monetary Fund. Available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0787.pdf (accessed 22 October 2021)

Zoromé A. Concept of Offshore Financial Centers: In Search of an Operational Definition (2017). IMF Working Paper, 34 р.

World Bank. Available at: https://data.worldbank.org/indicator (accessed 22 October 2021)

Eritsyan A.V., Azaryan R.G. (2011) Ispolzovaniye ofshorov v nalogovom planirovanii [The use of offshore companies in tax planning]. Moskva : Ekonomika. 211 р.

Grundy M., Nathan A. (2013) Offshore business centres: a world survey. London: Sweet & Maxwell. 137 p.

Переглядів статті: 173
Завантажень PDF: 323
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Макаренко, М., & Іванова, Л. (2021). СУЧАСНІ ОФШОРНІ ЮРИСДИКЦІЇ: МОЖЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-39
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ