ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТЕЛЬНОЇ СФЕРИ ЧЕРКАЩИНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ

  • Вікторія Красномовець Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-5806-8348
  • Марина Дроботова Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-2676-0588
Ключові слова: готельна сфера, засоби розміщення, види туризму, Черкаська область

Анотація

Статтю присвячено питанням особливостей функціонування готельної галузі у Черкаській області. Всебічно та ґрунтовно проаналізовано основні показники розвитку готельних підприємств регіону у розрізі їх категорій, місця розташування, особливостей надання основних та додаткових послуг та інших параметрів у контексті розвитку туризму на Черкащині. Охарактеризовано основні готельні комплекси Черкаської області за показниками їх власно наведеної інформації та відгуків на сайтах бронювання. Проведено аналіз розвитку зелених садиб, хостелів та спеціалізованих засобів розміщення в регіоні. У аспекті сприяння розвитку туристичної сфери регіону, проаналізовано стан забезпечення засобами розміщення основних туристичних напрямків за видами туризму в регіоні.

Посилання

Власенко І. Готельне господарство у соціальній інфраструктурі країни. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2019. № 3. С. 85-97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2019_3_9 (дата звернення: 24.04.2021).

Колективні засоби розміщування в місті Черкаси у 2019 році. Статистичний бюлетень. Головне управління статистики у Черкаській області. Черкаси, 2020. 16 с.

Колективні засоби розміщування в місті Черкаси у 2020 році. Статистичний бюлетень. Головне управління статистики у Черкаській області. Черкаси, 2021. 12 с.

Сайт бронювання готелів. URL: https://www.booking.com (дата звернення: 24.04.2021).

Сайт туристиних відгуків. URL: https://www.tripadvisor.ru/(дата звернення: 24.04.2021).

Сайт готелю «Дніпро». URL: https://hoteldnipro.org.ua/ua (дата звернення: 24.04.2021).

Сайт готелю «Optima». URL: https://reikartz.com/uk/hotels/cherkasy/ (дата звернення: 24.04.2021).

Сайт готелю «Україна». URL: https://ukraina-hotel.org/index_ua.html (дата звернення: 24.04.2021).

Сайт готелю «Cherkasy Palace». URL: https://hotelapelsin.com/ (дата звернення: 24.04.2021).

Сайт готельного комплексу «Selena Family Resort». URL: https://hotelselena.info/ (дата звернення: 24.04.2021).

Сайт готелю «Вершник». URL: http://vershnyk.com.ua/ (дата звернення: 24.04.2021).

Сайт готельного комплексу «Perlyna Resort». URL: http://perlyna.biz/ (дата звернення: 24.04.2021).

Сайт готелю «Reikartz Aquadar». URL: https://aquadar.reikartz.com/uk/ (дата звернення: 24.04.2021).

Сайт готельного комплексу «Водяники». URL: http://vodyaniki.com/index/otelnyj_kompleks_opisanie/0-27 (дата звернення: 24.04.2021).

Сайт готелю «Parade Allure». URL: http://paradeallure.com/gostinica-parade-allure/ (дата звернення: 24.04.2021).

Сайт готелю «Княжа Гора». URL: https://www.knyazhahora.com/hotel (дата звернення: 24.04.2021).

Сайт готелю «Умань Плаза». URL: https://umanplaza.com.ua/hotels/hotel-uman-plaza (дата звернення: 24.04.2021).

Сайт готельно-ресторанного комплексу «Застава». URL: https://zastava.ua/ (дата звернення: 24.04.2021).

Сайт готелю «Меланія». URL: https://melania-uman.hotelmix.com.ua/ (дата звернення: 24.04.2021).

Сайт готелю «Ломо». URL: https://lomohotel.com.ua/about.php (дата звернення: 24.04.2021).

Сайт готелю «Фортеця». URL: http://fortecya.biz/ (дата звернення: 24.04.2021).

Вісім готелів в Україні отримали або підтвердили свої "зірки". 27.04.2021. URL: https://focus.ua/uk/economics/481213-vosem-gostinic-v-ukraine-poluchili-ili-podtverdili-svoi-zvezdy (дата звернення: 24.04.2021).

Туризм (обласне дочірнє підприємство). URL: https://ck-oda.gov.ua/turyzm-oblasne-dochirnje-pidpryjemstvo/ (дата звернення: 24.04.2021).

Сайт ГО «Спілка сільського зеленого туризму України» URL: https://www.greentour.com.ua/region/cherkaska (дата звернення: 24.04.2021).

Vlasenko I. (2019) Hotelne hospodarstvo u sotsialnii infrastrukturi krainy [Hotel economy in the social infrastructure of the country]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. no 3. p. 85-97. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2019_3_9

Kolektyvni zasoby rozmishchuvannia v misti Cherkasy u 2019 rotsi [Collective accommodation in the city of Cherkasy in 2019]. Statystychnyi biuleten. Holovne upravlinnia statystyky u Cherkaskii oblasti. Cherkasy, 2020. 16 p.

Kolektyvni zasoby rozmishchuvannia v misti Cherkasy u 2020 rotsi [Collective accommodation in the city of Cherkasy in 2020]. Statystychnyi biuleten. Holovne upravlinnia statystyky u Cherkaskii oblasti. Cherkasy, 2021. 12 p.

Sait broniuvannia hoteliv [Hotel booking site]. Available at: https://www.booking.com

Sait turystynykh vidhukiv [Website of tourist reviews]. Available at: https://www.tripadvisor.ru/

Sait hoteliu «Dnipro» [Website of the hotel "Dnipro"]. Available at: https://hoteldnipro.org.ua/ua

Sait hoteliu «Optima» [Website of the hotel "Optima"]. Available at: https://reikartz.com/uk/hotels/cherkasy/

Sait hoteliu «Ukraina» [Website of the hotel "Ukraine"]. Available at: https://ukraina-hotel.org/index_ua.html

Sait hoteliu «Cherkasy Palace» [Website of the hotel "Cherkasy Palace". Available at: https://hotelapelsin.com/

Sait hotelnoho kompleksu «Selena Family Resort» [Website of the hotel complex "Selena Family Resort"]. Available at: https://hotelselena.info/

Sait hoteliu «Vershnyk» [Website of the hotel "Rider"]. Available at: http://vershnyk.com.ua/

Sait hotelnoho kompleksu «Perlyna Resort» [Website of the hotel complex "Perlyna Resort"]. Available at: http://perlyna.biz/

Sait hoteliu «Reikartz Aquadar» [Website of the hotel "Reikartz Aquadar"]. Available at: https://aquadar.reikartz.com/uk/

Sait hotelnoho kompleksu «Vodianyky» [Website of the hotel complex "Water"]. Available at: http://vodyaniki.com/index/otelnyj_kompleks_opisanie/0-27

Sait hoteliu «Parade Allure» [Website of the hotel "Parade Allure"]. Available at: http://paradeallure.com/gostinica-parade-allure/

Sait hoteliu «Kniazha Hora» [Website of the hotel "Knyazha Gora"]. Available at: https://www.knyazhahora.com/hotel

Sait hoteliu «Uman Plaza» [Website of the hotel "Uman Plaza"]. Available at: https://umanplaza.com.ua/hotels/hotel-uman-plaza

Sait hotelno-restorannoho kompleksu «Zastava» [Website of the hotel and restaurant complex "Zastava"]. Available at: https://zastava.ua/

Sait hoteliu «Melaniia» [Website of the hotel "Melania"]. Available at: https://melania-uman.hotelmix.com.ua

Sait hoteliu «Lomo» [Website of the hotel "Lomo"]. Available at: https://lomohotel.com.ua/about.php

Sait hoteliu «Fortetsia» [Website of the hotel "Fortress"]. Available at: http://fortecya.biz/

Visim hoteliv v Ukraini otrymaly abo pidtverdyly svoi "zirky" [Eight hotels in Ukraine have received or confirmed their "stars"]. 27.04.2021. Available at: https://focus.ua/uk/economics/481213-vosem-gostinic-v-ukraine-poluchili-ili-podtverdili-svoi-zvezdy

Turyzm (oblasne dochirnie pidpryiemstvo) [Tourism (regional subsidiary)]. Available at: https://ck-oda.gov.ua/turyzm-oblasne-dochirnje-pidpryjemstvo/

Sait HO «Spilka silskoho zelenoho turyzmu Ukrainy» [Website of the NGO "Rural Green Tourism Union of Ukraine"]. Available at: https://www.greentour.com.ua/region/cherkaska

Переглядів статті: 201
Завантажень PDF: 405
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Красномовець, В., & Дроботова, М. (2021). ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТЕЛЬНОЇ СФЕРИ ЧЕРКАЩИНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-23
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА