АНАЛІЗ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ

  • Олексій Клок Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-9591-9460
Ключові слова: дохід на душу населення, міжнародний туризм, туристичні потоки, споживчий попит, диверсифікація ринків

Анотація

Стаття присвячена питанням використання різновидів показників доходу населення з метою визначення головних ознак та ємності споживчого ринку туристичних послуг у межах одної країни та у групі країн, об'єднаних на основі попередньо обраного критерію, з метою подальшої деталізації стратегії виходу на цільові ринки. Надається розширена характеристика різновидів середньодушового показника доходу, наводяться приклади використання змістової концепції кожної підгрупи у конкретних підходах, що можуть використовуватися підприємствами галузі туризму. Проведена класифікація країн із рівнем доходів нижче за середній (у відповідності до методики Світового банку) на основі міри розбіжності номінального доходу та доходу за паритетом купівельної спроможності. Надано опис типової структури туристичних потоків (міжнародного та внутрішнього туризму) для кожної підгрупи.

Посилання

Krajisnik, M. (2014). Causes and effects of the global decrease in demand. UTMS Journal of Economics, 5(2), 169–178.

Gül, H. (2017). Determining turkish households’ tourism consumption expenditures in economic crisis. Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR), 7(1), 24–37. https://doi.org/10.30519/ahtr.456904

Canh, N. P., Su, D. T., & Nguyen, B. (2020). Economic Uncertainty and Tourism Consumption. Tourism Economics, XX(X), 1–22. https://doi.org/10.1177/1354816620981519

Феленчак Ю.Б. Вплив рівня доходів населення на формування соціаль-ної доктрини туризму. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 4(2). С. 149–153. https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-52

Стамат В.М., Смирнова А.А., Савченко Н.С. Споживча поведінка на ринку туристичних послуг регіону. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2018. №4. С. 23–34. https://doi.org/10.31521/2313-092X/2018-4(100)

Mora-Rivera, J., Cerón-Monroy, H., & García-Mora, F. (2019). The impact of remittances on domestic tourism in Mexico. Annals of Tourism Research, 76, 36–52. https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.03.002

Sanchez-Rivero, M., & Pulido-Fernández, J. I. (2020). Global Estimation of the Elasticity of «International Tourist Arrivals/Income from Tourism». Sustainability, 12(20), 8707. https://doi.org/10.3390/su12208707

World Bank Open Data. URL: https://data.worldbank.org

World Travel & Tourism Council. URL: https://wttc.org

Krajisnik, M. (2014). Causes and effects of the global decrease in demand. UTMS Journal of Economics, 5(2), 169–178.

Gül, H. (2017). Determining turkish households’ tourism consumption expenditures in economic crisis. Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR), 7(1), 24–37. https://doi.org/10.30519/ahtr.456904

Canh, N. P., Su, D. T., & Nguyen, B. (2020). Economic Uncertainty and Tourism Consumption. Tourism Economics, XX(X), 1–22. https://doi.org/10.1177/1354816620981519

Felenchak, Y. (2019). Vplyv rivnia dokhodiv naselennia na formuvannia sotsialnoi doktryny turyzmu [The impact of the population income level on the formation of social tourism doctrine]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, 4(2), 149–153. https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-52 (in Ukrainian)

Stamat, V. M., Smyrnova, A. A., & Savchenko, N. S. (2018). Spozhyvcha povedinka na rynku turystychnykh posluh rehionu [Consumer behavior at the market of tourist services of the region]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, 4, 23–34. https://doi.org/10.31521/2313-092X/2018-4(100) (in Ukrainian)

Mora-Rivera, J., Cerón-Monroy, H., & García-Mora, F. (2019). The impact of remittances on domestic tourism in Mexico. Annals of Tourism Research, 76, 36–52. https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.03.002

Sanchez-Rivero, M., & Pulido-Fernández, J. I. (2020). Global Estimation of the Elasticity of «International Tourist Arrivals/Income from Tourism». Sustainability, 12(20), 8707. https://doi.org/10.3390/su12208707

World Bank Open Data. Retrieved from: https://data.worldbank.org

World Travel & Tourism Council. Retrieved from: https://wttc.org

Переглядів статті: 212
Завантажень PDF: 310
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Клок, О. (2020). АНАЛІЗ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-25