МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Ключові слова: мотивація, стимул, персонал, готель, потреби

Анотація

У статті розглянуто мотивуючі чинники персоналу на готельному підприємстві, проаналізовано потреби співробітників як чинника, що визначає спосіб мотивації. Досліджено, що головним фактором плинності кадрів сфери гостинності є відсутність мотивації у співробітників, які замість того, щоб докладати максимум зусиль та приносити дохід собі та компанії, змушені шукати нову роботу. Більшість таких ситуацій спричинена незадовільними умовами праці. Дисциплінарна політика та робота на межі витривалості призводить до того, що робота стає просто тягарем, і тут вже не може бути й мови про професійне, якісне обслуговування клієнтів та прояв будь-якої ініціативи з боку співробітників. Це позначається на репутації закладу, втраті постійних гостей і, зрештою, зниження прибутку. Успіх компанії – це сукупність багатьох чинників, які з часом дають свої плоди. Створення атмосфери ентузіазму, мотивації та заохочення для окремих співробітників – це те, що ви завжди потрібно дбати. Коли співробітники мотивовані працювати у команді, вони почуваються незалежними і стають продуктивнішими. Сучасні економічні умови зумовлюють постійне підвищення вимог до працівників готельних підприємств. Від них очікується більш інтенсивна робота і більш активніше та якісніше обслуговування гостей готелю. Ступінь якості виконання співробітниками поставлених завдань є прямим результатом системи мотивації та заохочення.

Посилання

Занюк С. Психологія мотивації. Київ : Либідь, 2019.

Коваленко Л.Г. Мотивація персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. Економіка та управління підприємствами. 2018. № 16. С. 323–326. URL: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/66.pdf

Крушельницька О., Мельничук Д. Управління персоналом. Київ : Кондор, 2013.

Мушкін І. Нематеріальна мотивація продуктивності праці. Персонал. 2019. № 4. С. 44–49.

Статистика зарплат в Україні. Средняя зарплата по категории «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» в Украине. URL: https://www.work.ua/ru/salary-hotel-restaurant-tourism/?page=1

Zanyuk S. (2019) Psychology of motivation. Kyiv: Lybid. (in Ukrainian)

Kovalenko L.G. (2017) Motivation of the personnel of the enterprises of hotel and restaurant economy. Economics and Enterprise Management, 16, 323–326. Retrieved from: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/66.pdf (in Ukrainian)

Krushelnytska O., Melnychuk D. (2013) HR. Kyiv: Condor. (in Ukrainian)

Mushkin I. (2019) Intangible motivation of labor productivity. Personnel, 4, 44–49. (in Ukrainian)

Wage statistics in Ukraine. The average salary in the category "Hotel and restaurant business, tourism" in Ukraine. Retrieved from: https://www.work.ua/ru/salary-hotel-restaurant-tourism/?page=1

Переглядів статті: 53
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Непочатенко, В. (2021). МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-42
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА