ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: інтегровані маркетингові комунікації, синергія, реклама, стратегічний аналіз, стимулювання збуту, особистий продаж, поведінка споживача

Анотація

У статті висвітлюються питання сучасного підходу до організації ефективної комунікаційної діяльності підприємства, який повинен полягати в інтегрованих маркетингових комунікаціях в рамках реалізації комунікаційної концепції , що обумовлено зміщенням концепції на ринку з цінового в комунікаційний формат. Також, досліджується процес організації ефективного просування товарів та послуг на сучасному ринку за допомогою застосування інтегрованих маркетингових комунікацій, особливості процесу їх моделювання та роль у формуванні комерційного успіху підприємства. Визначено основне завдання комунікаційної діяльності підприємства, яка заключається у підвищенні техніко-економічних показників та більш ефективній роботі всіх ланок підприємства з метою виконання маркетингової стратегії та формування комерційного успіху підприємства, забезпечення його інвестиційною привабливість та динамікою розвитку.

Посилання

Хмарська І.А. Сутність та значення комплексу маркетингових комунікацій підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 6, т. 2. С. 114–118.

Крылов В.И. Директ-маркетинг в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций [Электронный ресурс]: слайды // Международная конференция по ДМ Международный почтамт, Москва, 29-30 мая 2002. 19 с.

Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Дж. Бернет, С. Мориарти ; пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. СПб : Питер, 2001. 864 с.

Janet Smith. Integrated Marketing Communications Changes with he Times. Marketing Tools, November 1995.

Балабанова Л. В. Маркетинг : підручник [2-е вид., перероб. і доп.]. Київ : Знання-Прес, 2004. 645 с.

Khmarska I.A. (2011), Sutnist ta znachennia kompleksu marketynhovykh komunikatsiy pidpryiemstv [The nature and meaning of the complex of enterprise marketing communications]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 6, vol. 2, pp. 114–118.

Krylov V.I. (2002) Direct-marketing v sisteme integrirrovanykh marketingovykh kommunikatsiy [Direct marketing in the system of integrated marketing communications]. Proceedings of the po DM Mejdynarodniy pochtamt, Moskow, 29-30 maya. p. 19.

Bernet J., Moriarti S. (2001) Marketingovye kommunikatsii: integrirovannyiy podkhod [Marketing communications:integrated approach]. St.Petersburg: Piter, 864 p.

Janet Smith. (1995), Integrated Marketing Communications Changes with he Times. Marketing Tools, November.

Balabanova L.V. (2004), Marketyng [Marketing] 2-nd ed. Kyiv: Znannia-Pres, 645 p.

Переглядів статті: 153
Завантажень PDF: 506
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Лишко, С. (2021). ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-40
Розділ
МАРКЕТИНГ