РОЗВИТОК НОСТАЛЬГІЧНОГО ТУРИЗМУ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ

  • Марина Пудровська Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-5757-4206
Ключові слова: ностальгічний туризм, фестивальний рух, етнічна культура, діаспора, єврейський народ

Анотація

У статті розглянуто основні тенденції розвитку ностальгічного туризму в контексті посилення його ролі у підтримці та активізації різних контактів з іноземними співвітчизниками в рамках розвитку фестивального руху. Фестивалі є явищем, що швидко розвивається, саме тому вони часто вивчаються в різних науках. Вони відіграють важливу роль у розвитку туризму; тому важливо провести комплексне вивчення фестивалів в рамках ностальгічного туризму. Головне в фестивалі – це відчуття свята, яке він дарує всім своїм учасникам і відвідувачам. Саме ця атмосфера приваблює туристів з усього світу, що визначає ексклюзивність фестивалів серед інших напрямків ностальгічного туризму. Ностальгічні поїздки від відвідування фестивалю можуть бути досить привабливими на туристичному ринку, особливо для молоді. Фестивалі тісно пов'язані з людьми і широко сприймаються людською культурою. Що стосується туризму, то фестивалі вивчаються як частина культурної, міської та туристичної сфер. Організація фестивалів має велике значення для збереження єдиного культурного простору країни. При виборі місця проведення фестивалів зазвичай керуються історичним минулим цих місць. Наприклад, для фестивалю, присвяченого пам'яті про Другу світову війну, краще підійде парк, де є обеліск або пам'ятник, встановлений в пам'ять про Другу світову війну. Необхідно розробити ідею і план, пов'язавши їх з історичними подіями, це створить правильний настрій, який найбільш точно відіб'ється на цілі та ідеї фестивалю. Як приклад розглядається єврейський фестиваль Jewish Open Space, який майже щороку відвідує величезна кількість туристів, в тому числі й ностальгічних. Також в статті розглянуто основний потенціал клієнтської бази споживачів ностальгічного туризму. Представлені статистичні данні міграції українських євреїв закордон. Зроблено висновок, що фестивальний рух був не тільки одним з факторів збереження елементів етнічної культури єврейського народу, а й сприяв активізації розвитку туристичної галузі.

Посилання

Кляп М.П. Сучасні різновиди туризму : Навчальний посібник. Київ : Знання, 2011. 334 с.

Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва : Навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 344 с.

Tomczewska-Popowycz Natalia. Eтнічний туризм та інші близькі форми туризму в східноєвропейській літературі. Przegląd Wschodnioeuropejski. 2017. Vol. 8, nr 1 (2017), s. 271–280.

Вікіпедія. URL: https://www.uk.wikipedia.org/wiki/Євреї

Офіційний сайт фестивалю. URL: https://www.jewishpeople.in.ua

Асоціація єврейських організацій та общин України. URL: https://www.vaadua.org

Стратегія повернення українців. URL: https://www.zn.ua

Klyap M.P. (2011) Suchasni riznovydy turyzmu: Navchalniy posibnik [Modern varieties of tourism: Tutorial]. Kyiv: Znannya, 334 p. (in Ukrainian)

Putsenteilo P. (2007) Economica i organizatsiya turistic-gotelnogo pidpryemnitsa: Navchalny posibnyk [Economics and organization of tourist and hotel entrepreneurship: Tutorial]. Kyiv: Tsentr uchbovoy literature, 344 p. (in Ukrainian)

Tomczewska-Popowycz Natalia (2017) Active tourism and other close forms of tourism in Eastern European literature [Etnichny turism tha inshi blizki form tourism vie skhidnoyevropeysky literature]. “Przegląd Wschodnioeuropejski”, Vol. 8, nr 1, pp. 271–280. (in Ukrainian)

Wikipedia. Available at: https://www.uk.wikipedia.org/wiki/Євреї

Official website of the festival. Available at: https://www.jewishpeople.in.ua

Association of Jewish Organizations and Communities of Ukraine. Available at: https://www.vaadua.org

Strategy for the return of Ukrainians. Available at: https://www.zn.ua

Переглядів статті: 18
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Пудровська, М. (2021). РОЗВИТОК НОСТАЛЬГІЧНОГО ТУРИЗМУ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-47