ПЕРЕДУМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ

Ключові слова: час, управління часом, оптимізація, алгоритм, методика

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність управління часом для особистості та для підприємства. Виявлено основні категорії суб’єктів, яким необхідно опановувати засади оптимізації управління часом. Простежено ретроспективу теоретичних підходів управління часом. Виділено основні елементи системи управління часом: філософія, стратегія, технологія та ефективність. Запропоновані основні елементи управління часом, такі як: цілепокладання, пріорітезація, формування переліку задач, планування та оптимізація задач, виконання задач, контроль за виконанням задач, зворотній зв’язок із цілепокладанням. Розглянуто сутність та особливості оптимізації управління часом. Запропоновано методику застосування методів математичного моделювання вибору альтернативних варіантів при оптимізації управління часом проводити в трьох основних послідовних етапах. Сформований алгоритм розробки елементів організаційно-практичного забезпечення оптимізації управління часом.

Посилання

Архангельский Г.А. Корпоративный тайм-менеджмент: Энциклопедия решений. Москва : Альпина Паблишер, 2015. 211 с.

Аллен Д. Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. 416 с.

Зайверт Л. Ваше время в ваших руках. Москва : Экономика, 1990. 232 с.

Кови С. 7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности. Москва : Альпина Паблишер, 2015. 396 с.

Трейси Б. Тайм-менеджмент. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. 305 с.

Хилл Н. Думай и богатей. Москва : АСТ, 2015. 384 с.

Янковой А. Г. Математико-статистические методы и модели в управлении предприятием. Одесса : ОНЭУ, ротапринт, 2014. 250 с.

Arkhangelskij G.A. (2015) Korporativnyj tajm-menedzhment: Encziklopediya reshenij. Moskva: Alpina Pablisher. 211 s. (in Russian)

Allen D. (2015) Kak privesti dela v poryadok. Iskusstvo produktivnosti bez stressa. Moskva: Mann, Ivanov i Ferber. 416 s. (in Russian)

Zajvert L. (1990) Vashe vremya v vashikh rukakh. Moskva: Ekonomika. 232 s. (in Russian)

Kovi S. (2015) 7 navykov vysokoeffektivnykh lyudej. Moshhnye instrumenty razvitiya lichnosti. Moskva: Alpina Pablisher. 396 s. (in Russian)

Trejsi B. (2016) Tajm-menedzhment. Moskva: Mann, Ivanov i Ferber. 305 s. (in Russian)

Khill N. (2015) Dumaj i bogatej. Moskva: AST. 384 s. (in Russian)

Yankovoj A.G. (2014) Matematiko-statisticheskie metody i modeli v upravlenii predpriyatiem. Odessa: ONEU, rotaprint. 250 s. (in Russian)

Переглядів статті: 116
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Грінченко, Р. (2021). ПЕРЕДУМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-34
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають