КОМПАНІЇ-ЄДИНОРОГИ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ: РЕГІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ

  • Тетяна Галахова ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-0600-1886
  • Олена Євдоченко ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-2021-4116
  • Ольга Кислицина ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0003-0117-0274
Ключові слова: стартап, компанія-єдиноріг, інновації, високоінтегровані міста, трансформаційні виклики

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності та ключових особливостей компаній-єдинорогів - інноваційних стартапів, вартість яких складає 1 млрд. дол. США і більше. В статті підкреслено, що компанії - єдинороги - це компанії, які не тільки відповідають кількісній оцінці в 1 мільярд доларів, але й мають такі характеристики як трансформаційний галузевий корпоративний вплив, значний інноваційно-креативний та соціокультурний вклад у глобальний бізнес-розвиток у довгостроковій перспективі. Зважаючи на зміни глобального бізнес-середовища, авторами виділено основні характеристики компаній-єдинорогів сьогодні: підривні інновації, орієнтація на кінцевого споживача (В2С), суттєва зміна технологічної парадигми, заснована на комісії модель заробітку, найпопулярніший ринок – ритейл та електронна комерція. За результатами регіонально-секторального аналізу визначено, що більшість єдинорогів походить з США та Китаю та базується у високо інтегрованих містах категорії Alpha та Beta; суттєво превалює сектор фінтех, програмного забезпечення та ІТ-послуг, електронної комерції. В статті також узагальнено ключові трансформаційні виклики для розвитку компаній-єдинорогів у часи пандемії Covid-19: споживання з дому, роботу з дому та навчання з дому.

Посилання

Lee A. Welcome To The Unicorn Club: Learning From Billion-Dollar Startups. Techcrunch, 2013. URL: https://techcrunch.com/2013/11/02/welcome-to-the-unicorn-club/ (дата звернення: 10.08.2021).

The unicorn club, 2021. URL: https://app.dealroom.co/unicorns/f/tags/anyof_verified%20unicorns%20and%20%241b%20exits_verifiedunicornsand1bexits (дата звернення: 08.08.2021).

The Complete List Of Unicorn Companies. Cbinsights, 2021. URL: https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies (дата звернення: 10.08.2021).

Callery J. Determining True Unicorn Startups. State University of New York College at Brockport. 2020. Senior Honors Theses 283. С. 1–42.

Офіційний сайт компанії Bytedance. URL: https://bytedance.com/en/ (дата звернення: 09.08.2021).

Офіційний сайт компанії Stripe. URL: https://stripe.com (дата звернення: 09.08.2021).

Офіційний сайт компанії Spacex URL: https://www.spacex.com (дата звернення: 09.08.2021).

The factory of the future. Industry 4.0 – the challenges of tomorrow: KPMG. 2016 URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/factory-future-industry-4.0.pdf. (дата звернення: 10.08.2021).

D. Rook, A. Salvatori, J. van Moyland, P. Rosa. Innovation Patterns: Upgrading Sectoral Classification for the Fourth Industrial Revolution. Kensho Technologies. 2017. № 7. P. 1-24.

Hodgson L. Europe's unicorn herd grows bigger and faster in 2021. Pitchbook. 2021. URL: https://pitchbook.com/news/articles/europes-unicorn-herd-grows-bigger-and-faster-in-2021. (дата звернення: 11.08.2021).

Пирог О. В., Максимчук Я. С. Концептуальні засади глобальних міст: наукові підходи до визначення сутності. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2017. Т. 25, вип. 9. С. 59-69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sv_g_2017_25_9_7 (дата звернення: 11.08.2021).

The World According to GaWC 2020. Globalization and World Cities (GaWC) Research Network, 2020. URL: https://www.lboro.ac.uk/gawc/world2020t.html (дата звернення 12.08.2021).

Зайцева Л.О. Капіталізація як показник ефективної діяльності компанії. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «розвиток і впровадження технологій у виробництві» (12-13 березня 2021 рік). Нідерланди, 2021. С. 22-26

Tech unicorns and COVID-19 Inside versus outside unicorns. Deloitte, 2020. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/gx-tmt-tech-unicorns.pdf (дата звернення 12.08.2021)

China Unicorn Survey. PwC. 2019. URL: https://www.pwc.com/gx/en/industries/assets/pwc-unicorns-survey.pdf (дата звернення 12.08.2021).

Lee A. (2013) Welcome To The Unicorn Club: Learning From Billion-Dollar Startups. Techcrunch. Available at: https://techcrunch.com/2013/11/02/welcome-to-the-unicorn-club/ (accessed: 10 August 2021).

The unicorn club (2021). Available at: https://app.dealroom.co/unicorns/f/tags/anyof_verified%20unicorns%20and%20%241b%20exits_verifiedunicornsand1bexits (accessed: 8 August 2021).

The Complete List Of Unicorn Companies. Cbinsights (2021). Available at: https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies (accessed: 10 August 2021).

Callery J. Determining True Unicorn Startups (2020). State University of New York College at Brockport. Senior Honors Theses 283. P. 1–42.

Official web-site of Bytedance. Available at: https://bytedance.com/en/ (accessed: 9 August 2021).

Official web-site of Stripe. Available at: https://stripe.com (accessed: 9 August 2021).

Official web-site of Spacex Available at: https://www.spacex.com (accessed: 9 August 2021).

The factory of the future. Industry 4.0 – the challenges of tomorrow: KPMG (2016). Available at: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/factory-future-industry-4.0.pdf (accessed: 10 August 2021).

D. Rook, A. Salvatori, J. van Moyland, P. Rosa. Innovation Patterns: Upgrading Sectoral Classification for the Fourth Industrial Revolution. Kensho Technologies. 2017. № 7. P. 1–24.

Hodgson L. Europe's unicorn herd grows bigger and faster in 2021. Pitchbook. 2021. Available at: https://pitchbook.com/news/articles/europes-unicorn-herd-grows-bigger-and-faster-in-2021 (accessed: 11 August 2021).

Pyrog O., Maksymchuk Ya. (2017) Konceptualni zasady globalnyh mist: naukovi pidhody do vyznachennya sutnosti [Conceptual bases of global cities: scientific approaches to the defining of the essence]. Visnyk Dnipropetrovskogo universytetu, vol. 25, issue 9, pp. 59-69. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sv_g_2017_25_9_7 (accessed: 11 August 2021).

The World According to GaWC 2020. Globalization and World Cities (GaWC) Research Network, 2020. Available at: https://www.lboro.ac.uk/gawc/world2020t.html (accessed: 12 August 2021).

Zaitseva L.O. (2021) Kapitalizatsiya yak pokaznyk efektyvnoi diyalnosti kompaniyi. [Capitalization as an indicator of a company`s effective activity] Zbirnyk tez mighnarodnoi naukovo-practichnoi conferenciyi “Rozvytok I vprovadgennya tehnologii u vyrobnyctvi” (12-13 bereznya 2021). Netherland, pp. 22-26.

Tech unicorns and COVID-19 Inside versus outside unicorns. Deloitte, 2020. Available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/gx-tmt-tech-unicorns.pdf (accessed:12 August 2021).

China Unicorn Survey. PwC. 2019. Available at: https://www.pwc.com/gx/en/industries/assets/pwc-unicorns-survey.pdf (accessed: 12 August 2021).

Переглядів статті: 211
Завантажень PDF: 274
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Галахова, Т., Євдоченко, О., & Кислицина, О. (2021). КОМПАНІЇ-ЄДИНОРОГИ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ: РЕГІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-21
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ