ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • Алла Кізюн Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-2838-9428
Ключові слова: екстремальний туризм, пригодницький туризм, природні ресурси, природні умови, розвиток, туристична послуга

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку світового екстремального туризму, його значенню, важливості в сучасному розвитку світового туризму. Проаналізовано географію поширення світового екстремального туризму. Зазначено, що популярність світового екстремального туризму за останні роки виросла в геометричній прогресії, оскільки туристи прагнуть гострих відчуттів і для цього відвідують раніше незвідані місця. Увагу також приділено природним ресурсам та умовам, які є основою для розвитку екстремальних видів туризму. Зроблена спроба сформувати та систематизувати критерії екстремальності природних умов та ресурсів. Зазначено, що в сучасному світі саме екстремальний туризм може розвиватися при наявності певних специфічних умов. Це дозволяє країнам, які мають природні умови для розвитку екстремального туризму розвивати нові напрямки і позиціонувати свої території як справді унікальні, привабливі для туристів, які шукають рідкісні, ні з чим не порівнянні враження. Відмічено, що країни, які раніше не могли конкурувати на світовому туристичному ринку, мають змогу, при створенні необхідних умов, які зроблять країну зручною для відвідування і привабливою, зайняти своє місце в сфері надання послуг екстремального туризму.

Посилання

Лебедєв, А. Д. (Ред). Окружающая среда и здоровье человека: кол. монография. Москва: Наука. 1979, 213 с.

Alla Kizyun Regional features of the natural environment and their consideration in the process of extreme tourism development. Social and legal aspects of the development of civil society institutions: Collective monograph. Part I. Warsaw, Poland, BMT Erida spółka z o.o. 2019. С.190-203.

Смаль, І. В. Географія туризму та рекреація: Словник-довідник. Тернопіль: Навчальна книга. Богдан. 2010. 208 с.

Гусейнов, Р. Ю. Экстремальный туризм и его особенности. Материалы региональной научно-практической конференции «Индустрия туризма и туристические ресурсы» (г. Брест, 29 марта 2017 р.) С. 10-11. URL: http://www.brsu.by/sites/default/files/socgeo/sbornik_industriya_turizma_i_turisticheskie_resursy_2017_brgu.pdf (дата звернення 18.08.2021).

Глєбова, А. О., Зозуля, А. В., Солодовник, М. О. (2017). Сучасний стан та перспективи розвитку екстремального туризму в Україні та світі. Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. 6 (11). С. 3-8. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1662 (дата звернення 17.08.2021).

Global report on adventure tourism. URL: https://www.adventuretravel.biz/research/unwto-global-report-on-adventure-tourism (дата звернення 18.08.2021).

Lebedev, А. D. (Ed). (1979). Okruzhayushchaya sreda i zdorovye cheloveka: kollektivnaya monohrafiya [Environment and human health: сollective monograph]. Moskva: Nauka. 213 s. [in Russian].

Alla Kizyun (2019). Regional features of the natural environment and their consideration in the process of extreme tourism development. Social and legal aspects of the development of civil society institutions: Collective monograph. Part I. Warsaw, Poland, BMT Erida spółka z o.o. С.190-203.

Smal, I. V. (2010). Heohrafiia turyzmu ta recreatsiia: Slovnyk-dovidnyk [Geography of tourism and recreation: Dictionary-reference book]. Ternopil: Navchalna knyha. Bohdan. 208 s. [in Ukrainian].

Guseinov, R. (2017). Ekstremalnyy turizm i yego osobennosti [Extreme tourism and its features]. Materialy regionalnoy nauchno-prakticheskoy konferentcii «Industriya turizma i turisticheskie resursy» (Brest, 29 marta. 2017) S. 10-11. URL: http://www.brsu.by/sites/default/files/socgeo/sbornik_industriya_turizma_i_turisticheskie_resursy_2017_brgu.pdf (accessed 18 august 2021) [in Russian].

Hliebova A. O., Zozulia A. V., Solodovnik M.O. (2017). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku ekstremalnoho turyzmu v Ukraini ta sviti [Current state and prospects of development of extreme tourism in Ukraine and the world] Skhidna Yevropa: Ekonomika, biznes ta upravlinnia. Vyp. 6 (11). S. 3 – 8. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1662 (accessed 17 august 2021) [in Ukrainian].

Global report on adventure tourism. URL: https://www.adventuretravel.biz/research/unwto-global-report-on-adventure-tourism (accessed 18 august 2021).

Переглядів статті: 412
Завантажень PDF: 325
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Кізюн, А. (2021). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-23