ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖНИМИ РОБОТАМИ НА БАЗІ АЛГОРИТМІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Ключові слова: крос-докінг, нечітка логіка, лінійна апроксимація

Анотація

Використання технології крос-докінгу дозволяє зменшити час на обробку вантажів в умовах перевалки товарів через склади, що накопичують товари перед відправкою до споживача. Для великої перевалочної бази така технологія прискорює обробку вантажів, але при цьому збільшується навантаження на оператора цих операцій, що неминуче викликає помилки в адресації до споживача, виду транспортного засобу або номеру стелажу, де товар має тимчасово зберігатися. Для вирішення цієї проблеми було застосовано методику, що базується на алгоритмах нечіткої логіки. Було створено 125 нечітких правих адресації, на базі яких автоматично, з використанням програми MatLab розраховано можливі значення адресації вантажу. Цей масив даних було апроксимовано лінійною залежністю, яка виявила можливість економії часу не менше двох хвилин на одну вантажну автомашину.

Посилання

Goliasa, M.M., S. Iveya, K. Jia and M. Lipinski, 2010. A bi-objective model to minimize service and storage time at a cross dock facility. Proceedings of the 51st Annual Transportation Research Forum, March 11-13, 2010, Arlington, VA., USA., pp: 1-13.

Заде Л. А. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений // Математика сегодня. Москва : Знание, 1974.

Матвійчук А.В. Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки. Київ : КНЕУ, 2007. 264 с.

Boysen, N. and M. Fliedner, 2010. Cross dock scheduling: Classification, literature review and research agenda. Omega, 38: 413-422.

MATLAB® Creating Graphical User Interfaces. The MathWorks, Inc. 3 Apple Hill Drive Natick, MA 01760-2098, 502 c.

Goliasa, M.M., S. Iveya, K. Jia and M. Lipinski, 2010. A bi-objective model to minimize service and storage time at a cross dock facility. Proceedings of the 51st Annual Transportation Research Forum, March 11-13, 2010, Arlington, VA., USA., Pp. 1-13.

Zade L.A. The concept of a linguistic variable and its application to approximate decisions // Mathematics today. Moskva: Znanie, 1974. S. 5-49. (in Russian)

Matviychuk A.V. (2007). Modeling of economic processes using fuzzy logic methods. Kyiv: KNEU, 264 s. (in Ukranian)

Boysen, N. and M. Fliedner, (2010). Cross dock scheduling: Classification, literature review and research agenda. Omega, 38: 413-422.

MATLAB (2008) Creating Graphical User Interfaces. The MathWorks, Inc. 3 Apple Hill Drive Natick, MA 01760-2098.

Переглядів статті: 80
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Пістунов, І., & Лущан, А. (2020). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖНИМИ РОБОТАМИ НА БАЗІ АЛГОРИТМІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ. Економіка та суспільство, (22). вилучено із https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/54
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ