ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

  • Зоя Конохова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0003-3672-4847
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, структура економічної системи, транзакційні витрати, посередницька інфраструктура ринку, поділ праці, кооперування праці

Анотація

Статтю присвячено проблемі впливу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на структуру економічної системи. Аналізується зв`язок між кількістю інформації, доступної економічному суб`єкту для прийняття рішення, швидкістю її передавання та повнотою збереження – з одного боку, і побудовою структури економічної системи та темпами її розвитку – з іншого. Зокрема, висвітлюються умови виникнення і розвитку та передумови деактивації посередницької інфраструктури ринку, роль розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у цьому процесі. Здійснено спробу інформаційної інтерпретації причин появи та сутності грошей як інструмента ринкової комунікації. Розвиток засобів інформатизації та комунікації розглядається як чинник зменшення рівня загальних транзакційних витрат при здійсненні економічних процесів.

Посилання

Вінер H. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. Москва: Советское радио.1968. 326 с.

Шеннон К. Э. Математическая теория связи. Работы по теории информации и кибернетике / пер. С. Карпова. Москва: ИИЛ, 1963. 830 с.

Маршак Д. К экономической теории организации и информации. Процессы принятия решений. Нью-Йорк: Wiley. 1954.

Маршалл А. Принципы экономической науки. Москва, 1993. Том 2. 310 с.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / пер. с англ. А.Н. Нестеренко. Москва: Начала, 1997. 180 с.

Маркс К. Нищета философии. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 4.

Маркс К. Теории прибавочной стоимости. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. I.

Маркс К. К критике политической экономии. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., том 13.

Коуз Р. Фирма, рынок и право / пер. с англ. Москва: Новое издательство, 2007. 224 с.

Vіner N. (1968). Kibernetika ili upravleniye i svyaz v zhivotnom i mashine. [Cybernetics or control and communication in an animal and a machine]. Моscow: Sovetskoye radio [in Russian].

Shennon K. E. (1963). Matematicheskaya teoriya svyazi. Raboty po teorii informatsii i kibernetike [Mathematical theory of communication. Works on information theory and cybernetics]. Moskow: IIL [In Russian].

Marshak D. (1954). K ekonomicheskoy teorii organizatsii i informatsii. Protsessy prinyatiya resheniy [To the economic theory of organization and information. Decision making processes.]. NewYork: Wiley [In Russian].

Marshall A. (1993). Printsipy ekonomicheskoy nauki [Principles of Economics]. Moskow [In Russian].

Nort D. (1997). Instituty, institutsionalnyye izmeneniya i funktsionirovaniye ekonomiki [Institutions, Institutional Change and Economic Performance]. Moskow: Nachala [In Russian].

Marks K. Nishcheta filosofii [The Poverty of Philosophy]. Marks K., Engels F. Sobranie sochinenij - Collected works (Vol. 4). Moscow [In Russian].

Marks K. Teorii pribavochnoy stoimosti [Surplus value theories]. Marks K., Engels F. Sobranie sochinenij - Collected works (Vol. 26). Moscow [In Russian].

Marks K. K kritike politicheskoy ekonomii [To the criticism of political economy]. Marks K., Engels F. Sobranie sochinenij - Collected works (Vol. 13). Moscow [In Russian].

Kouz R. (2007) Firma, rynok i pravo [Firm, market and law] Moskow: Novoye izdatelstvo [In Russian].

Переглядів статті: 164
Завантажень PDF: 118
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Конохова, З. (2021). ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-40
Розділ
ЕКОНОМІКА