ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

  • Христина Лешко Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0002-6383-3873
  • Володимир Холявка Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0003-0045-0020
  • Уляна Гузар Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0003-0004-1462
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, внутрішня корпоративна соціальна відповідальність, ня корпоративна соціальна відповідальність, туроператор, пандемія

Анотація

У статті проаналізовано практику зовнішньої та внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності 6-ма провідними міжнародними туроператорами. Виявлено залежність рівня поінформованості щодо соціальної відповідальності туристичного бізнесу від розмірів компаній та кількості працівників. Визначено, що корпоративна соціальна відповідальність підвищує репутацію компанії серед її цільових аудиторій, покращує її імідж та рівень довіри до неї. Розглянуто кризові явища в туризмі, спричинені COVID-19. Основна увага приділена питанням внутрішньої та зовнішньої корпоративної соціальної відповідальності та їх прояви, принципи та зміст заходів для їх реалізації. Проаналізовано практику здійснення внутрішньої та зовнішньої корпоративної соціальної відповідальності на прикладі українських туристичних підприємств. Визначено основні тенденції і проблеми запровадження корпоративної соціальної відповідальності базуючись на досвіді іноземних країн. Проаналізовано напрями впровадження принципів КСВ в Україні.

Посилання

Олійник О.О. Соціальна відповідальність : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2016. 222 с.

Посканна О. Список бізнесменів та компаній, які допомагають справитись з Covid-19. URL: https://gordonua.com/publications/polnyy-spisok-biznesmenov-i-kompaniy-kotorye-pomogayut-ukrainespravitsya-s-koronovirusom-obnovlyaetsya-1491415.html

Звіт про стан соціальної відповідальності бізнесу в Україні. URL: http://www.un.org.ua/files/SURVEY_UKR.pdf

Офіційний сайт Travel Professional Group. URL: https://www.tpg.ua/

Офіційний сайт Join Up. URL: https://joinup.ua/

Офіційний сайт Центру розвитку КСВ. URL: https://csr-ukraine.org/

Офіційний сайт ANEX Tour. URL: https://www.anextour.com.ua/

Офіційний сайт Coral Travel .URL: https://www.coraltravel.ua/main/about/

Офіційний сайт TUI Ukraine. URL: https://www.tuigroup.com/en-en/about-us

Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність : навч. посіб. Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». 2015. 180 с. URL: http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/Socialna-vidpovidalnist.pdf

Соціальна відповідальність – основа філософії бізнесу. URL: http://www.svb.org.ua/reviews/sotsialnavidpovidalnist-osnova-filosofii-biznesu

Oliynyk O.O. (2016) Sotsialna vidpovidalnist: navch. posib. [Social responsibility]. Rivne: NUVHP, 222 p. (in Ukrainian)

Poskanna O. Spysok biznesmeniv ta kompaniy, yaki dopomahayut spravytys z Covid-19 [List of businessmen and companies that help to cope with Covid-19]. Available at: https://gordonua.com/publications/polnyy-spisok-biznesmenov-i-kompaniy-kotorye-pomogayut-ukrainespravitsya-s-koronovirusom-obnovlyaetsya-1491415.html

Zvit pro stan sotsialnoyi vidpovidalnosti biznesu v Ukrayini [Report on the state of social responsibility of business in Ukraine]. Available at: http://www.un.org.ua/files/SURVEY_UKR.pdf

Ofitsiynyy sayt Travel Professional Group [Official site of Travel Professional Group]. Available at: https://www.tpg.ua/

Ofitsiynyy sayt Join Up [Official site Join Up]. Available at: https://joinup.ua/

Ofitsiynyy sayt Tsentru rozvytku KSV [Official site of the CSR Development Center]. Available at: https://csr-ukraine.org/

Ofitsiynyy sayt ANEX Tour [Official site of ANEX Tour]. Available at: https://www.anextour.com.ua/

Ofitsiynyy sayt Coral Travel [Official site of Coral Travel]. Available at: https://www.coraltravel.ua/main/about/

Ofitsiynyy sayt TUI Ukraine [Official site of TUI]. Available at: https://www.tuigroup.com/en-en/about-us

Okhrimenko O.O., Ivanova T.V. (2015) Sotsialna vidpovidalnist: navch. posib. [Social responsibility]. Kyiv: Natsionalnyy tekhnichnyy universytet Ukrayiny «Kyyivskyy politekhnichnyy instytut», 180 p. Available at: http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/Socialna-vidpovidalnist.pdf (in Ukrainian)

Sotsialna vidpovidalnist – osnova filosofiyi biznesu [Social responsibility is the basis of business philosophy]. Available at: http://www.svb.org.ua/reviews/sotsialnavidpovidalnist-osnova-filosofii-biznesu

Переглядів статті: 456
Завантажень PDF: 436
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Лешко, Х., Холявка, В., & Гузар, У. (2021). ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-7