МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄС: ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТА МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

  • Оксана Чернега Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського https://orcid.org/0000-0002-5659-3808
  • Юрій Яковенко Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського https://orcid.org/0000-0003-1653-0834
Ключові слова: міграція, міграційна політика, міграційний потік, міграційний щит, країна-донор, країна проміжної дислокації

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням міграційної політики Європейського Союзу у контексті вдосконалення механізмів регулювання міграційних потоків. Мета статті полягає у встановленні тенденцій формування міграційних потоків від країн-донорів та країн проміжної дислокації до ЄС, визначенні основ міграційної політики ЄС та механізмів її вдосконалення. В процесі дослідження питання міграційної політики Європейського Союзу у контексті вдосконалення механізмів регулювання міграційних потоків було використано загальнонаукові методи наукового пізнання. Методи групування та порівняння використано під час дослідження міграційних маршрутів до ЄС. Табличний метод було використано під час узагальнення чисельності міграційних потоків до ЄС. Методи аналізу, синтезу та узагальнення використано під час визначення основних характеристик міграційних маршрутів. Методи індукції, конкретизації та абстрагування використано під час визначення сутності політики «міграційного щита». У статті було розглянуто основні фактори міграційних процесів у світі. Узагальнено основні напрями імміграційної політики Європейського Союзу. Досліджено основні напрями (маршрути) міграційних потоків до Європейського Союзу. Проведено детальний аналіз інтенсивності міграційних потоків біженців та осіб без громадянства до Європейського Союзу у 2015-2019 роках. Визначено основні характеристики та особливості кожного з міграційних маршрутів до Європейського Союзу. Окреслено основні причини нерівномірного розподілу мігрантів між країнами-членами Європейського Союзу. Досліджено інтенсивність міграційних потоків біженців та осіб без громадянства до Європейського Союзу Східним сухопутним маршрутом у 2015-2019 роках. Окреслено необхідність співпраці України та Європейського Союзу в межах Східного сухопутного маршруту. Визначено та згруповано основні заходи Європейського Союзу під час міграційної кризи у 2015 році. Практично доведено ефективність тактики «міграційного щита», як нового міграційного інструменту Європейського Союзу під час міграційної кризи у 2015 році.

Посилання

Migration and migrant population statistics – Statistics Explained. (2020). Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migrant_population:_21.8_million_non-EU-27_citizens_living_in_the_EU-27_on_1_January_2019

Conti, N., Di Mauro, D., & Memoli, V. (2019). Citizens, immigration and the EU as a shield. European Union Politics, 20(3), 492–510. https://doi.org/10.1177/1465116519834648

Van Wolleghem, P. G. (2019). Where is the EU’s Migrant Integration Policy Heading? International Review of Public Policy, 1(2), 218–237. https://doi.org/10.4000/irpp.396

Estevens, J. (2018). Migration crisis in the EU: developing a framework for analysis of national security and defence strategies. Comparative Migration Studies, 6(1), 1–21. https://doi.org/10.1186/s40878-018-0093-3

Shubham P. (2016). European Migrant Crisis: Financial Burden or Economic Opportunity? Social Impact Research Experience (SIRE). 43. URL: http://repository.upenn.edu/sire/43

Statista. (2020, May 18). Number of illegal entries at borders of the European Union 2009-2019. URL: https://www.statista.com/statistics/454775/number-of-illegal-entries-between-bcps-to-the-eu/

Database – Eurostat. (2020). Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Frontex / European Union Agency. (2020). Frontex. URL: https://frontex.europa.eu/

EU migration policy. (2020, December 14). European Council. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/#

United Nations High Commissioner for Refugees. (2020). UNHCR – The UN Refugee Agency. UNHCR, The UN Refugee Agency. URL: https://www.unhcr.org/

Irregular border crossing on the West African Route. (2016, March 2). Open Migration. URL: https://openmigration.org/en/infographic/irregular-border-crossing-on-the-west-african-route/

MacGregor, M. (2019, June 11). Spain's Canary Islands – still a magnet for migrants. InfoMigrants. URL: https://www.infomigrants.net/en/post/17342/spain-s-canary-islands-still-a-magnet-for-migrants

Frontex. (2019, December). Frontex in brief. URL: https://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/frontex_inbrief_website_002.pdf

Western African Route: Migration to the Canary Islands – Irregular Migration Towards Europe, January – November 2020 (18 November 2020) – World. (2020, November 23). ReliefWeb. URL: https://reliefweb.int/report/world/western-african-route-migration-canary-islands-irregular-migration-towards-europe

Euronews. (2020, November 25). How the Canary Islands became Europe’s latest migrant hotbed. URL: https://www.euronews.com/2020/11/25/how-the-canary-islands-became-europe-s-latest-migrant-hotbed

Fair employment conditions for migrant workers in the EU—How to provide better support services for migrants? (2020, October 9). ILO. URL: https://www.ilo.org/budapest/whats-new/WCMS_757579/lang--de/index.htm

Statutory minimum wages. (2020). Eurofound. URL: https://www.eurofound.europa.eu/data/statutory-minimum-wages

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. (2020). Ministère de l’Europe et Des Affaires. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/

Deutsche Welle (www.dw.com). (2020). Ankara, Athens use refugees in dangerous political game. DW.COM. URL: https://www.dw.com/en/ankara-athens-exploit-refugees-in-dangerous-political-game/a-52654716

Eastern Borders Route. (2020). Frontex. URL: https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-routes/eastern-borders-route/

Переглядів статті: 317
Завантажень PDF: 970
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Чернега, О., & Яковенко, Ю. (2020). МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄС: ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТА МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-12
Розділ
ЕКОНОМІКА