ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: відповідальність, джерела, інструменти, соціальне підприємництво, суспільство, фінансування

Анотація

Стаття присвячена проблемі соціального підприємництва як фактора досягнення стабільності діяльності суб'єктів господарювання, Вивчено, що керівники соціальний підприємств обирають найбільш оптимальну організаційну-правову форму для ведення підприємницької діяльності виходячи з особливостей її ведення. Виділено основні джерела фінансування соціального підприємництва: конкурси, гранти, пряма допомога держави, державні замовлення, державна підтримка, підтримка бізнесу. Основним недоліком перерахованих джерел фінансування соціального підприємництва є їхня фрагментарність. Цілями соціального інвестування можуть бути: боротьба з бідністю та нерівністю, вирішення екологічних проблем, покращення умов життєдіяльності людей, розвиток освіти та підтримка соціальних ліфтів, культурне, інтелектуальний та моральний розвиток громадянського суспільства.

Посилання

Валюс Л.О. Війна в Україні як каталізатор розвитку соціального підприємництва. Трансформаційна економіка, 2023. № 2 (02), С.10–15. URL: https://www.transformations.in.ua/index.php/journal/article/view/14/14 (дата звернення: 13.04.2024)

Корнецький А. Війна як каталізатор соціального підприємництва. 2022. URL: https://lvbs.com.ua/news/vijna-yak-katalizator-sotsialnogo-pidpryyemnytstva-artem-kornetskyj-vykladach-lvbs/ (дата звернення: 15.04.2024).

Свинчук А.А., Корнецький А.О., Гончарова М.А., Назарук В.Я., Гусак Н.Є., Туманова А.А. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін. Посібник. К: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2017. 188 с.

Соціальне підприємництво в Україні. Економіко-правовий аналіз. EU NEIGHBOURS east. 2020. URL: https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-11/Legal%20report%20in%20Ukraine_Ukrainian.pdf (дата звернення: 16.04.2024).

Valius L.O. (2023) Viina v Ukraini yak katalizator rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva [The war in Ukraine as a catalyst for the development of social entrepreneurship]. Transformatsiina ekonomika. vol. 2 (02), pp. 10–15. Available at: https://www.transformations.in.ua/index.php/journal/article/view/14/14 (accessed January 16, 2024).

Kornetskyi A. (2022) Viina yak katalizator sotsialnoho pidpryiemnytstva [War as a catalyst for social entrepreneurship]. Available at: https://lvbs.com.ua/news/vijna-yak-katalizator-sotsialnogo-pidpryyemnytstva-artem-kornetskyj-vykladach-lvbs/ (accessed January 18, 2024).

Svynchuk A.A., Kornetskyi A.O., Honcharova M.A., Nazaruk V.Ia., Husak N.Ie., Tumanova A.A. (2017) Sotsialne pidpryiemnytstvo: vid idei do suspilnykh zmin [Social entrepreneurship: from idea to social change]. Kyiv. ТOV «PIDPRYIeMSTVO «VI EN EI», 188 р.(in Ukrainian).

EU NEIGHBOURS east. (2020). Sotsialne pidpryiemnytstvo v Ukraini. Ekonomiko-pravovyi analiz [Social entrepreneurship in Ukraine. Economic and legal analysis]. Available at:: https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-11/Legal%20report%20in%20Ukraine_Ukrainian.pdf. (accessed January 03, 2024).

Переглядів статті: 7
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Плиса , В., Цюпка, А., & Мунтян , Б. (2024). ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-69
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ