ОСОБЛИВОСТІ АГРОТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

  • Василь Липчук Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0002-6696-6006
  • Наталія Липчук Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0003-3437-8063
Ключові слова: агротуризм, агротуристичний продукт, послуга, попит, місце, регіон

Анотація

В статті розглядається сутність агротуристичного продукту, його відмінності від продукту сільського туризму, особливості формування та нові концепції в його розвитку. Складовими елементами агротуристичного продукту, що формують його привабливість та конкурентоспроможність з точки зору клієнтів визнано привабливість природного середовища, доступність послуг, об’єктів та інвентаря, розміщення і харчування та можливість проведення вільного часу. Ключовою особливістю визнано його формування з врахуванням особливостей функціонування суб’єкту, який займається сільським господарством, використовуючи відповідну базу ночівлі та результати сільськогосподарської праці. Відмічається, що формування агротуристичного продукту повністю залежить від попиту на нього, основаного на сегментації клієнтів, та туристичного потенціалу як самого господарства, так і відповідної туристичної дестинації, що дає змогу формувати місцевий інтегрований туристичний продукт.

Посилання

Про туризм: Закон України від 15.09.95 № 324/95-ВРу// Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр#Text (дата звернення: 26.02.2024).

Липчук В.В., Липчук Н.В. Агротуризм: організаційно-економічні засади розвитку : монографія. Львів: «Сполом», 2008. 176 с.

Липчук В.В., Липчук Н.В. Агротуризм у Європейському Союзі. Євроінтеграційні перспективи розвитку аграрної економіки України: колективна монографія / за ред. Гримака О.Я. Львів: ННВК «АТБ», 2023. С.601–652.

Deže, J., Lončarić, R., Sudarić T. Značenje regionalne prepoznatljivosti atuohtonih proizvoda u razvoju agroturizma. Second International Scientific Conference on Economics and Management. EMAN, 2018. PP. 735–742. DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.735. (дата звернення: 02.03.2024).

Ecker S, Clarke et al. Drivers of regional agritourism and food tourism in Australia, 2010. 117 р. URL: https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/ abares/documents/agritourism-2010-report-11a.pdf (дата звернення: 20.03.2024).

Hernández Mogollón JM, Campón Cerro AM, Di Clemente E. El turista rural en entornos de alta calidad medioambiental. Revista de Análisis Turístico. 2013. vol.16(2). pp. 21–31. URL: https://www.academia.edu/110985402/ (дата звернення: 04.03.2024).

Kotler Ph., Principles of Marketing. Englewood Cliffs, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1980. 774 р.

Morales-Zamorano Luis Alberto et al. Value chain for agritourism products Open Agriculture 2020; № 5. Р. 768–777. URL: https://doi.org/10.1515/opag-2020-0069 (дата звернення: 14.02.2024).

Panasiuk A. Ekonomiczne podstawy turystyki. Szczecin : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. 238 р.

Przeorek R. Produkty gospodarstw agrjturystycznych. Prace naukowe Uniwtrsytetu ekonomicznego we Wrocławiu. 2018. Nr 535. pp. 152–160.

Roberts L, Hall D. Rural tourism and recreation: principles to practice. Wallingford : CAB Int., 2001. 231 р.

Stec A. Wieloaspektowe podejście do definicji produktu turystycznego. Modern Management Review. 2015. Vol. 20 (XX) № 22 (3). pp. 233–248.

Wojciechowska J. Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. 167 р.

The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine «About tourism», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95.

Lypchuk V.V. and Lypchuk N.V. (2008) Ahroturyzm: orhanizatsiino-ekonomichni zasady rozvytku : monohrafiia. [Agritourism: organizational and economic principles of development: a monograph]. Lviv: «Spolom», 176 p. (in Ukrainian).

Lypchuk V.V. and Lypchuk N.V. (2023) Ahroturyzm u Yevropeiskomu Soiuzi [Agritourism in the European Union]. In O. Ia. Hrymak (Eds). Yevrointehratsiini perspektyvy rozvytku ahrarnoi ekonomiky Ukrainy: kolektyvna monohrafiia [European Integration Prospects for the Development of Ukraine's Agrarian Economy: A Collective Monograph]. Lviv: NNVK “ATB”, pp. 601–652. (in Ukrainian).

Deže, J., Lončarić, R., Sudarić T. (2018). Značenje regionalne prepoznatljivosti atuohtonih proizvoda u razvoju agroturizma. Second International Scientific Conference on Economics and Management, pp. 735-742. DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.735.

Ecker S, Clarke et al. (2010). Drivers of regional agritourism and food tourism in Australia, 117 р. Available at: https://www.agriculture.gov.au/sites/ default/files/abares/documents/agritourism-2010-report-11a.pdf.

Hernández Mogollón JM, Campón Cerro AM, Di Clemente E. (2013). El turista rural en entornos de alta calidad medioambiental. Revista de Análisis Turístico. Vol. 16(2), pp. 21–31. Available at: https://www.academia.edu/110985402/.

Kotler Ph. (1980). Principles of Marketing. Englewood Cliffs, Prentice Hall, Englewood Cliffs. 774 р.

Morales-Zamorano Luis Alberto et al. (2020). Value chain for agritourism products Open Agriculture, vol. №5, pp. 768–777. Available at: https://doi.org/10.1515/opag-2020-0069

Panasiuk A. (2004). Ekonomiczne podstawy turystyki. Szczecin. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 238 р.

Przeorek R. (2018). Produkty gospodarstw agrjturystycznych. Prace naukowe Uniwtrsytetu ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 535 pp. 152–160.

Roberts L, Hall D. (2001) Rural tourism and recreation: principles to practice. Wallingford : CAB Int., 231 р.

Stec A. (2015) Wieloaspektowe podejście do definicji produktu turystycznego. Modern Management Review, vol. 20 (XX) № 22 (3), pp. 233–248.

Wojciechowska J. (2009). Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 167 р.

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Липчук, В., & Липчук, Н. (2024). ОСОБЛИВОСТІ АГРОТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-27