РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ІННОВАЦІЇ В КРЕДИТУВАННІ, РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: цифровізація, банківська система, кредитний ринок, інновації, фінтех, відкритий банкінг, кіберризики, інтернет-банкінг

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей впровадження цифрових технологій та інновацій у банківський сектор та їхнього впливу на розвиток національної економіки загалом і банківської сфери зокрема. Окреслено проблематику імплементації таких технологій в Україні, зокрема на кредитному ринку, в контексті ризиків та нових викликів для кібербезпеки. Охарактеризовано основні напрями цифровізації банківських операцій. Визначено, що перевагами диджиталізації банківського сектору є покращення якості надання послуг та підвищення ефективності банківських процесів внаслідок їх здешевлення, а основними недоліками – потреба у значних обсягах інвестицій, а також збільшення ймовірності шахрайських дій, що потребує розширення використання безпекових технологій. Аргументовано, що стимулювання розвитку цифрових технологій в Україні в банківській системі повинно відбуватись з урахуванням необхідності збалансування переваг і ризиків, ефективного управління кіберзагрозами, що матиме вагоме значення для післявоєнного відновлення країни.

Посилання

Кльоба Л. Г. Цифровізація – інноваційний напрям розвитку банків. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6741 (дата звернення: 11.02.2024).

Change, Disruption, Opportunity: Digital Retail Banking in 2024. The Fintech times. URL: https://thefintechtimes.com/ebankit-change-disruption-opportunity-digital-retail-banks-2024/ (дата звернення: 01.02.2024).

Кузьменко О. Ю., Малюк О. В., Чернишова О. О. Кібербезпека бізнесу під час війни. Економіка та суспільство. 2022. № 44. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1790/1725 (дата звернення: 01.02.2024).

Кушнерьов О. С. Тенденції шахрайських операцій на банківському ринку та можливості протидії. Інноваційна економіка. 2019. № 3-4. C. 180–188.

X-Force Threat Intelligence Index - 2021. IBM Security. URL: https://www.ibm.com/downloads/cas/M1X3B7QG (дата звернення: 01.02.2024).

Як ШІ та Open Banking вплинули на розвиток фінтеху в Україні. Офіційний вебсайт Міжнародної платіжної асоціації. URL: https://gpa.org.ua/ua/novyny/yak-shi-ta-open-banking-vplynuly-na-rozvytok-fintehu-v-ukrayini-analityka/ (дата звернення: 01.02.2024).

Відкритий банкінг і як він вплине на розвиток фінтеху в Україні. PaySpace Magazine. URL: https://psm7.com/uk/fintech/chto-takoe-otkrytyj-banking-i-kak-on-povliyaet-na-razvitie-fintexa-v-ukraine.html (дата звернення: 19.02.2024).

Open Banking: How Platforms and the API Economy Change Competition in Financial Services. Global Fintech: Financial Innovation in the Connected World. 2022. URL: https://direct.mit.edu/books/oa-edited-volume/5280/Global-FintechFinancial-Innovation-in-the (дата звернення: 01.02.2024).

Platon Payment service provider. URL: https://platon.ua/news/kolichestvo-tranzakczij-open-banking-vo-vremya-covid-19-uvelichilos-na-832.html (дата звернення: 17.02.2024).

Концепція відкритого банкінгу в Україні. Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zatverdjeno-kontseptsiyu-vidkritogo-bankingu-v-ukrayini (дата звернення: 01.02.2024).

Про платіжні послуги : Закон України від 30.06.2021 № 1591-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text (дата звернення: 16.02.2024).

Що зміниться після введення в дію нового закону «Про платіжні послуги». Офіційний сайт Асоціації фінансових компаній «Фінансовий омбудсман». URL: https://finom.org.ua/shcho-zminytsya-pislya-vvedennya-v-diyu-novoho-zakonu-pro-platizhni-posluhy (дата звернення: 01.02.2024).

Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній. URL: https://fintechua.org/ (дата звернення: 21.02.2024).

Kloba L. H. (2018) Tsyfrovizatsiia – innovatsiinyi napriam rozvytku bankiv [Digitization is innovative to the development of banks]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6741

Change, Disruption, Opportunity: Digital Retail Banking in 2024. The Fintech times. Available at: https://thefintechtimes.com/ebankit-change-disruption-opportunity-digital-retail-banks-2024

Kuzmenko O.Y., Maliuk O.V., Chernyshova O.O. (2022) [Business cybersecurity during the war]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, vol. 44. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1790/1725

Kushnerov O. S. (2019) Tendentsii shakhraiskykh operatsii na bankivskomu rynku ta mozhlyvosti protydii [Trends in fraudulent operations in the banking market and countermeasures]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, vol 3-4, pp. 180–188 (in Ukrainian).

X-Force Threat Intelligence Index - 2021. IBM Security. Available at: https://www.ibm.com/downloads/cas/M1X3B7QG

Iak ShI ta Open Banking vplynuly na rozvytok fintekhu v Ukraini [How AI and Open Banking influenced the development of fintech in Ukraine]. Ofitsiinyi veb sait Mizhnarodnoi platizhnoi asotsiatsii – The official website of the International Payments Association. Available at: https ://gpa.org.ua/ua/novyny/yak-shi-ta-open-banking-vplynuly-na-rozvytok-fintehu-v-ukrayini-analityka/ (in Ukrainian).

Vidkrytyi bankinh i yak vin vplyne na rozvytok fintekhu v Ukraini [Open banking and its affect on the development of fintech in Ukraine]. PaySpace Magazine. Available at: https://psm7.com/uk/fintech/chto-takoe-otkrytyj-banking-i-kak-on-povliyaet-na-razvitie-fintexa-v-ukraine.html (in Ukrainian).

Global Fintech: Financial Innovation in the Connected World (2022). Open Banking: How Platforms and the API Economy Change Competition in Financial Services. Available at: https://direct.mit.edu/books/oa-edited-volume/5280/Global-FintechFinancial-Innovation-in-the.

Platon Payment service provider website. Available at https://platon.ua/news/kolichestvo-tranzakczij-open-banking-vo-vremya-covid-19-uvelichilos-na-832.html (in Ukrainian).

Kontseptsiia vidkrytoho bankinhu v Ukraini [The conception of Open Banking in Ukraine]. Ofitsiinyi sait NBU – NBU official website. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zatverdjeno-kontseptsiyu-vidkritogo-bankingu-v-ukrayini (in Ukrainian).

Pro platizhni posluhy [About payment services], Law of Ukraine № 1591-IX from Jun 30, 2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text (in Ukrainian).

Shcho zminytsia pislia vvedennia v diiu novoho zakonu «Pro platizhni posluhy» [What will change after the implementation of the new law "On Payment Services"]. Ofitsiinyi sait Asotsiatsii finansovykh kompanii «Finansovyi ombudsman» - Official website of the Financial Companies Association "Financial Ombudsman". Available at: https://finom.org.ua/shcho-zminytsya-pislya-vvedennya-v-diyu-novoho-zakonu-pro-platizhni-posluhy (in Ukrainian).

Ukrainska asotsiatsiia fintekh ta innovatsiinykh kompanii [Ukraine fintech and innovation companies’ association website]. Available at: https://fintechua.org/ (in Ukrainian).

Переглядів статті: 14
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Демчишак , Н., Лоїк, Р., & Лоїк, А. (2024). РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ІННОВАЦІЇ В КРЕДИТУВАННІ, РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-2
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ