КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ АНАЛІЗУ ВИГІД ТА ВИТРАТ

  • Тетяна Кібук ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0001-6753-2579
Ключові слова: аналіз вигід та витрат, ex ante АВВ, ex post АВВ, in medias res АВВ, економічний АВВ, фінансовий АВВ, екологічний АВВ, комплексний АВВ, індексний АВВ, аналіз економічної ефективності

Анотація

Стаття присвячена питанням вивчення одного з найбільш актуальних та широко використовуваних інструментів процесу прийняття рішень – аналізу вигід та витрат (АВВ). Досліджено витоки виникнення аналізу вигід та витрат. Проаналізовано та систематизовано підходи до класифікації основних видів аналізу вигід та витрат. Виокремлено різновиди аналізу вигід та витрат в залежності від часу його використання в аналізованому проекті чи економічному курсі. Здійснено порівняння таких видів аналізу вигід та витрат, як фінансовий та економічний. Проаналізовано переваги та недоліки кожного з видів аналізу вигід та витрат. Досліджено головні сфери використання аналізу вигад та витрат, зокрема найбільш нової сфери – екологічного аналізу. Окреслено місце аналізу вигід та витрат в процесі прийняття рішень та виділено основні його види в цьому процесі.

Посилання

A Student’s Guide to Cost Benefit Analysis for Natural Resources. URL: https://cals.arizona.edu/classes/rnr485/ch3.htm

Module 5: Fiscal Financial and Economic Analysis (FFEA). URL: http://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/module-5/practical-evaluation-guide/introduction-cba/en/

Ентоні Е. Боардмен, Девід Х. Грінберг, Ейдан Р. Вайнінг, Девід Л. Веймер. Аналіз вигід і витрат. Концепція і практика: Пер. з англ. Київ : Видавництво «АртЕк», 2003. 568 с.

Cost-Benefit Analysis and the Environment: Further Developments and Policy Use: OECD Publishing, Paris, 2018. URL: https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/CBA-brochure-web.pdf

Romijn G., Renes G. General guidance for Cost-Benefit Analysis: CPB/PBL, The Hague, 2013. URL: https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cba-guidance.pdf

A Student’s Guide to Cost Benefit Analysis for Natural Resources. Available at: https://cals.arizona.edu/classes/rnr485/ch3.htm

Module 5: Fiscal Financial and Economic Analysis (FFEA). Available at: http://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/module-5/practical-evaluation-guide/introduction-cba/en/

Anthony E. Boardman, Devіd H. Greenberg, Aidan R. Vinіng, Davіd L. Weimer (2003). Analіz vigіd і vitrat. Kontseptsіya і praktika [Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice]: Per. z angl. Kyїv: Vidavnitstvo «ArtEK». 568 p. (in Ukrainian)

Cost-Benefit Analysis and the Environment: Further Developments and Policy Use: OECD Publishing, Paris, 2018. URL: https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/CBA-brochure-web.pdf

Romijn G., Renes G. General guidance for Cost-Benefit Analysis: CPB/PBL, The Hague, 2013. URL: https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cba-guidance.pdf

Переглядів статті: 219
Завантажень PDF: 318
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Кібук, Т. (2021). КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ АНАЛІЗУ ВИГІД ТА ВИТРАТ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-35
Розділ
ЕКОНОМІКА