КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Ключові слова: економічна система, постіндустріальний тип розвитку, теорії постіндустріального суспільства Белла, хвильова теорія Тоффлера

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення теоретичних основ постіндустріального типу розвитку економічної системи. Проведено критичний аналіз позицій провідних вчених щодо сутнісних характеристик постіндустріальної економіки. Обґрунтовується, що наукові витоки теорії постіндустріального типу розвитку ґрунтуються на концептуальних положеннях теорії постіндустріального суспільства Белла. Проведено дослідження основних етапів періодизації розвитку суспільства на основі хвильової теорії Елвіна Тоффлера. Окреслено основні риси, визначено рушійні сили та чинників формування, наведено характеристику третього етапу розвитку – постіндустріального суспільства. Зроблено висновок, що суспільство постіндустріального типу з’являється та розвивається не внаслідок еволюційних законів або специфічних історичних подій, а як результат впливу суспільства самого на себе.

Посилання

Coomaraswamy, A. Essays in Post-Industrialism: A Symposium of Prophecy Concerning the Future of Society. L., 1914. 334 p.

Postindustrialism and the Long Arts And Crafts Movement: between Britain, India, and the United States Of America. URL: https://britishartstudies.ac.uk/issues/issue-index/issue-15/postindustrialism-and-the-long-arts-and-crafts-movement.

Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Образец социального прогнозирования. Перевод с английского под редакцией В. Л. Иноземцева. Москва, 2001. URL: https://knigogid.ru/books/484415-gryaduschee-postindustrialnoe-obschestvo/toread?update_page.

Bell, D. The Year 2000 – The Trajectory of an Idea. Toward the Year 2000. Work in Progress. Boston, 1968. рp. 22-35.

Тоффлер, Э. Третья волна. URL: https://gtmarket.ru/library/basis/4821/4824.

Иноземцев, В. Л. Современное постиндустриальное общество – природа, противоречия, перспективы. URL: https://litlife.club/books/57861/read?page=1.

Coomaraswamy, A. (Ed.) (1914). Essays in Post-Industrialism: A Symposium of Prophecy Concerning the Future of Society. London, 334 p.

Postindustrialism and the Long Arts And Crafts Movement: between Britain, India, and the United States Of America. Available at: https://britishartstudies.ac.uk/issues/issue-index/issue-15/postindustrialism-and-the-long-arts-and-crafts-movement.

Bell, D. (2001). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Moscow. Available at: https://knigogid.ru/books/484415-gryaduschee-postindustrialnoe-obschestvo/toread?update_page.

Bell, D. The Year 2000 – The Trajectory of an Idea. Toward the Year 2000. Work in Progress. Boston, 1968. рp. 22-35.

Toffler, A. The Third Wave. Available at: https://gtmarket.ru/library/basis/4821/4824.

Inozemcev, V. L. (2000). Sovremennoe postindustrial'noe obshhestvo: priroda, protivorechija, perspektivy [Modern post-industrial society: nature, contradictions, prospects]. Moscow, 304 p.

Переглядів статті: 283
Завантажень PDF: 689
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Черничко, Т., & Козик, І. (2021). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-16
Розділ
ЕКОНОМІКА