ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Ключові слова: глобалізація, транспортні послуги, економічна криза, технології, війна, світовий ринок

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу глобальних технологій на світовий ринок транспортних послуг. Висвітлено сутність та основні аспекти світового ринку транспортних послуг. Досліджено вплив війни російської федерації на території України на розвиток сфери транспортних послуг не тільки в Україні, але і в світі загалом. Проаналізовано зміни та поліпшення в транспортному секторі обумовлені швидким розвитком глобальних технологій таких як штучний інтелект, Інтернет речей, блокчейн. Сучасний ринок транспортних послуг є складним і добре організованим системним комплексом, який охоплює транспортні перевезення у всіх країнах світу і забезпечує безперервне функціонування міжнародної торгівлі та транспортування товарів. Глобальні технології зменшують бар’єри для входження на ринок транспортних послуг, що призводить до збільшеної конкуренції. Визначено сучасні тренди та прогноз розвитку транспортної галузі.

Посилання

Артюх Т., Тернова А. Стан світового ринку логістичних послуг та основні тренди його розвитку. Товарознавчий вісник. – 2023. DOI: https://doi.org/248-Текст%20статті-718-1-10-20230307.pdf (дата звернення: 01.11.2023).

Глобалізація як фактор впливу на інноваційний розвиток транспортної галузі. Repository of the State Biotechnological University: URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/6273/1/statya_mashkanceva_omelchuk_globalìzacìya_yak_faktor_vplivu_na_ìnnovacìjnij_rozvitok_transportnoyi_galuzì.pdf (дата звернення: 30.10.2023).

Сучасні тенденції розвитку світового ринку транспортно-логістичних послуг.URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1427/1374 (дата звернення: 03.11.2023).

Топ 7 трендів у логістиці 2023 року. Lading - вантажні перевезення. URL: https://lading.ua/news/top-7-trendiv-u-logistici-2023-roku/ (дата звернення: 26.10.2023).

Цифрова трансформація економіки України в умовах війни. Травень 2023 року. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/tsyfrova-transformatsiya-ekonomiky-ukrayiny-v-umovakh-viyny-traven-2023 (дата звернення: 04.11.2023).

Howarth J. 7 Key Transportation Industry Trends (2023-2027). Exploding Topics. URL: https://explodingtopics.com/blog/transportation-industry-trends (дата звернення: 03.11.2023).

ITF Transport Outlook 2023. URL: https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/repositories/itf-transport-outlook-2023-summary-en.pdf (date of access: 26.10.2023).

Transportation Services Market Size, Report By 2032. Precedence Research - Market Research Reports & Consulting Firm. URL: https://www.precedenceresearch.com/transportation-services-market#:~:text=The%20global%20transportation%20services%20market,transport%20services%20market%20in%202022. (дата звернення: 03.11.2023).

Artyukh T., Ternova A. Stan svitovoho rynku lohistychnykh posluh ta osnovni trendy yoho rozvytku. Tovaroznavchyy visnyk [ The state of the world market of logistics services and the main trends of its development]. (2023) DOI: https://doi.org/248-Tekst%20statti-718-1-10-20230307.pdf (accessed November 01.2023).

Hlobalizatsiya yak faktor vplyvu na innovatsiynyy rozvytok transportnoyi haluzi. Repository (electronic archive of open access) of the State Biotechnological University [Globalization as a factor influencing the innovative development of the transport industry]. Available at: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/ 123456789/6273/1/statya_mashkanceva_omelchuk_globalìzacìya_yak_faktor_vplivu_na_ìnnovacìjnij_rozvitok_transportnoyi_galuzì.pdf (accessed October 30.2023).

Suchasni tendentsiyi rozvytku hlobalnoho rynku transportno-lohistychnykh posluh [Modern trends in the development of the world market of transport and logistics services]. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/ journal/article/view/1427/1374 (accessed November 03. 2023).

Top 7 trendiv u lohistytsi 2023 roku. Lading - vantazhni perevezennya [Top 7 trends in logistics in 2023]. Available at: https://lading.ua/news/top-7-trendiv-u-logistici-2023-roku/ (accessed October 26.2023).

Tsyfrova transformatsiya ekonomiky Ukrayiny v umovakh viyny. Traven 2023 roku. Natsionalnyy instytut stratehichnykh doslidzhen [Digital transformation of Ukraine's economy in wartime conditions. May 2023]. Available at: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/tsyfrova-transformatsiya-ekonomiky-ukrayiny-v-umovakh-viyny-traven-2023 (accessed November 04.2023).

Howarth J. 7 Key Transportation Industry Trends (2023-2027). Exploding Topics. Available at: https://explodingtopics.com/blog/transportation-industry-trends (accessed November 04.2023).

ITF Transport Outlook 2023. Available at: https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/repositories/itf-transport-outlook-2023-summary-en.pdf (accessed October 26.2023).

Transportation Services Market Size, Report By 2032. Precedence Research - Market Research Reports & Consulting Firm. Available at: https://www.precedenceresearch.com/transportation-services-market#:~:text=The%20global%20transportation%20services%20market,transport%20services%20market%20in%202022. (accessed November 03.2023).

Переглядів статті: 27
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Ерфан, Є., & Лабецька, М. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-27
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ