РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ ПОДАТКОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ДІДЖИТАЛ-ПРОЦЕСІВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

  • Марія Олійник Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-5700-1296
Ключові слова: діджиталізація, діджитал-процеси, інформаційно-комунікаційні технології, цифрові технології, державна підтримка, податкові пільги, податкові втрати

Анотація

Стаття присвячена формуванню пріоритетних напрямів державного фінансування ДіР цифрового профілю та науково-дослідної інфраструктури, стимулювання інвестиційних капіталовкладень у розвиток діджиталізації, просування комерційних інновацій та інноваційного підприємництва, технологічного трансферу між різними учасниками науково-дослідної діяльності, а також формування єдиної інфраструктури ухвалення управлінських рішень, пов’язаних з цифровою трансформацією економіки. При цьому інституційні зусилля багатьох країн спрямовані насамперед на розвиток тих цифрових технологій, котрі здатні забезпечити національним компаніям конкурентні переваги на глобальних ринках та згенерувати довгострокові економічні вигоди для держав. Це – сучасні технології зв’язку та мережева інфраструктура (телекомунікації), хмарні технології і сервіси, інтернет речей та промисловий інтернет, штучний інтелект та хмарні обчислення тощо. Актуальність даного дослідження відображається у стимулюванні цифрової трансформації національних економік, що спираються на систему нормативно-правових документів стратегічного й оперативного характеру. Вони унормовують порядок імплементації широкого спектру фінансових і нефінансових інструментів, спрямованих на розвиток цифрової інфраструктури, формування у сукупної робочої сили і населення цифрових навичок і компетенцій, а також цифрової трансформації традиційних секторів економіки та формування у їх структурі якісно нових діджитал-підсистем й елементів. З-поміж впроваджуваних на сьогодні інструментів найбільший стимулюючий ефект мають заходи прямої фінансової підтримки досліджень і розробок цифрового профілю. В даній статті проаналізовано та систематизовано необхідності розв’язання означених проблем та динаміки діджиталізації національних економік. Враховано, що впровадження усіх зазначених заходів справляє потужний синергетичний вплив на процеси цифрової трансформації національних економік та їх переведення на якісно вищий щабель розвитку на техноглобалізаційній фазі світогосподарського розвитку.

Посилання

Information and communication technology (ICT) research and development (R&D) expenditure in the United States and worldwide in 2021 (in billion euros). Statista. The Statistic Portal. URL: https://www.statista.com/statistics/732308/worldwide-research-and-development-information-communication-technology/ (дата звернення 17.07.2023 р.)

Kallio J. Digital Disruption of Industry: Case Korea. Disruption Brief No. 6, 25.08.2016. URL: http://www.innovation4.cn/library/r5155

Саліхова О. Досвід Франції та Німеччини щодо створення умов для піднесення рівня національних високотехнологічних виробництв. Економіст. 2011. №11. С. 69.

OECD Reviews of Innovation Policy: Germany 2022. OECD, 2022.

OECD R&D Tax Incentives Database, 2022 Edition. Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators. OECD, 15 June 2023. URL: https://one.oecd.org/document/DSTI/STP/NESTI(2023)2/FINAL/en/pdf (дата звернення 18.07.2023 р.).

Information and communication technology (ICT) research and development (R&D) expenditure in the United States and worldwide in 2021 (in billion euros). Statista. The Statistic Portal. URL: https://www.statista.com/statistics/732308/worldwide-research-and-development-information-communication-technology/ (дата звернення 17.07.2023 р.)

Kallio J. Digital Disruption of Industry: Case Korea. Disruption Brief No. 6, 25.08.2016. URL: http://www.innovation4.cn/library/r5155

Salihova O. Dosvid Franciyi ta Nimechchini shodo stvorennya umov dlya pidnesennya rivnya nacionalnih visokotehnologichnih virobnictv [The experience of France and Germany in creating conditions for raising the level of national high-tech industries. Economist. 2011. No. 11]. Ekonomist. 2011. №11. S. 69. [in Ukrainian].

OECD Reviews of Innovation Policy: Germany 2022. OECD, 2022.

OECD R&D Tax Incentives Database, 2022 Edition. Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators. OECD, 15 June 2023. URL: https://one.oecd.org/document/DSTI/STP/NESTI(2023)2/FINAL/en/pdf (дата звернення 18.07.2023 р.).

Переглядів статті: 33
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Олійник, М. (2023). РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ ПОДАТКОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ДІДЖИТАЛ-ПРОЦЕСІВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-111
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ