ГОНЧАРНЕ МИСТЕЦТВО, ЯК СУЧАСНА ІННОВАЦІЯ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Ключові слова: гончарне мистецтво, готельний бізнес, туризм, культурна спадщина, національна ідентичність

Анотація

Досліджено перспективи розвитку гончарного мистецтва в Україні. В контексті сучасних тенденцій гостинності, важливим аспектом є створення унікального та незабутнього досвіду для гостей. Гончарне мистецтво, як мистецтво ручного виготовлення керамічних виробів, виявляється значущим інструментом для досягнення цієї мети. Показано вплив впровадження гончарного мистецтва на готельний бізнес, культурну спадщину та задоволення потреб гостей. Стаття обговорює теоретичні аспекти та практичні застосування гончарного мистецтва у сфері гостинності. Встановлено, що використання гончарного мистецтва, як елементу бренду готелю, позначить його унікальність та зверне увагу на культурні цінності країни. Підкреслено важливість розвитку гончарного мистецтва в готелях для збереження культурної спадщини та підвищення привабливості готельного сектору в Україні.

Посилання

Бібліографія українського гончарства. 2008 : нац. наук. щоріч. – Опішне, 2012. – Вип. 10. – 403 с.

Лащук Ю. П. Традиційні центри народного мистецтва. НТЕ. – 1978. – № 3.

Обізнаність та сприйняття народних художніх промислів жителями України. Міністерство культури та інформаційної політики України. – 2023. URL: https://mcip.gov.ua/news/kmis-pidgotuvav-doslidzhennya-pro-obiznanist-i-spryjnyattya-narodnyh-hudozhnih-promysliv-v-ukrayini/.

Багмет Е. Без глечиків із соняшниками: якою є сучасна українська кераміка. – 2018. URL: https://life.pravda.com.ua/culture/2018/09/21/233247/ .

Ярьоменко С. Г. Сувенірна продукція у туризмі. Одеський національний економічний університет. URL: https://tinyurl.com/2wjndcah.

Маховка В. М. Перспективи розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Полтавської області. Економіка і регіон. - 2017. - № 1. - С. 31-38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2017_1_7.

Bibliohrafiya ukrayinskoho honcharstva. 2008: nats. nauk. shchorich. [Bibliography of Ukrainian Pottery]. – Opishne, 2012. 10. – 403 s.

Lashchuk Y. P. Tradytsiyni tsentry narodnoho mystetstva. [Traditional Centers of Folk Art]. NTE. – 1978. – № 3.

Obiznanist ta spryynyattya narodnykh khudozhnikh promysliv zhytelyamy Ukrainy. [Awareness and Perception of Folk Arts and Crafts by Residents of Ukraine]. Ministerstvo kultury ta informatsiynoyi polityky Ukrainy. – 2023. URL: https://mcip.gov.ua/news/kmis-pidgotuvav-doslidzhennya-pro-obiznanist-i-spryjnyattya-narodnyh-hudozhnih-promysliv-v-ukrayini/.

Bahmet E. Bez hlechykiv iz sonyashnykamy: yakoyu ye suchasna ukrayinska keramika. [Without Pitchers with Sunflowers: What Is Contemporary Ukrainian Ceramics Like]. – 2018. URL: https://life.pravda.com.ua/culture/2018/09/21/233247/.

Yaromenko S. H. Suvenirna produktsiya u turyzmi. Odeskyy natsionalnyy ekonomichnyy universytet. [Souvenir products in tourism]. URL: https://tinyurl.com/2wjndcah.

Makhovka V. M. Perspektyvy rozvytku turystychno-rekreatsiynoho potentsialu Poltavskoyi oblasti. [Prospects for the Development of the Tourist and Recreational Potential of Poltava Region]. Ekonomika i rehion. - 2017. - № 1. - S. 31-38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2017_1_7.

Переглядів статті: 26
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Боровик, Т., & Сильчук , Т. (2023). ГОНЧАРНЕ МИСТЕЦТВО, ЯК СУЧАСНА ІННОВАЦІЯ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-94
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА