МОТИВУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Наталя Матвєєва Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-9220-5131
  • Тетяна Пушкар Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова http://orcid.org/0000-0003-2067-7484
  • Дар’я Серьогіна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-8795-199X
Ключові слова: мотивування, маркетинг, готельне господарство, підприємство, конкурентоспроможність готельних послуг

Анотація

В роботі розглянуто наукові підходи до висвітлення проблем аналітичного характеру щодо сучасного готельного підприємств в основі якого є базова концепція маркетингу, а саме: формування маркетингової діяльності. Цей підхід підкреслює важливість потреби цільових ринків і забезпечення задоволення на високому рівні за допомогою більш ефективних стратегій, ніж у конкурентів. Для досягнення позитивного результату необхідно належним чином розробити та реалізувати маркетингову політику підприємства, однією з ключових складових якої є мотивування працівників. Мотиваційний аспект зростає як система факторів, що стимулюють робочий колектив до досягнення стратегічних цілей підприємства шляхом формування певного сприйняття продукту або послуги споживачами. Враховуючи це, ретельний аналіз мотивування забезпечує збалансованість управління внутрішніми та зовнішніми факторами підприємства.

Посилання

Зайцева О. І., Фурсов А. М. Використання інструментарію маркетингу вражень в індустрії гостинності / О.І. Зайцева // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки.–2019.–№ 3.–С. 86–90.

Кулєшова Н.А. Модель оцінювання ефективності маркетингової стратегії туристичного підприємства / Н.А. Кулєшова // Економіка і регіон. – 2013. – № 2(39). – С. 58–64.

Бутенко Н. Ю. Соціальна психологія в рекламі / Н.Ю. Бутенко: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006.—384 с.

Перебийніс В.І. Менеджмент і маркетинг: навчальний посібник / Перебийніс В.І., Бойко Л.М., Писаренко В.В. та ін.; за ред. В.І.Перебийніса. – Полтава: ФОП Говоров, 2007. – 344 с.

Zaitseva O., Fursov A(2019)Vikoristannya instrumentariyu marketingu vrazhen v industriyi gostinnosti [The use of impression marketing tools in the hospitality industry]// Visnik Hmelnickogo nacionalnogo universitetu. Seriya: ekonomichni nauki.-2019.-No. 3.-P. 86¬90.

Kuleshova N.(2013) Model ocinyuvannya efektivnosti marketingovoyi strategiyi turistichnogo pidpriyemstva [Model for evaluating the effectiveness of the marketing strategy of a tourism enterprise]. Ekonomika i region. - No. 2(39) - P. 58¬64.

Butenko N.(2006) Socialna psihologiya v reklami[Social psychology in advertising] . Study guide -K.: KNEU, 2006.-384 p.

Perebyinis V.(2007)Vikoristannya instrumentariyu marketingu vrazhen v industriyi gostinnosti [Management and marketing: a textbook] / and others; edited by V.I. Perebyinis - Poltava: FOP Govorov,. 344 p.

Переглядів статті: 25
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Матвєєва, Н., Пушкар, Т., & Серьогіна, Д. (2023). МОТИВУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-63
Розділ
МАРКЕТИНГ