ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: інструменти корпоративної соціальної відповідальності, соціальна корпоративна відповідальність, стратегія корпоративної соціальної відповідальності, страховий бізнес, страхові компанії

Анотація

Стаття присвячена перспективам розвитку корпоративної соціальної відповідальності страхового бізнесу в Україні в умовах сьогодення. В дослідженні розглянуто корпоративну соціальну відповідальність як добровільну ініціативу власника компанії або засновників організації з розробки і реалізації певних соціально-спрямованих, неприбуткових заходів, що мають на меті якісне покращення зовнішнього для компанії або організації середовища. Зокрема досліджено напрями реалізації стратегії корпоративної соціальної відповідальності страхового бізнесу в Україні Також було розглянуто окремі аспекти стратегій корпоративної соціальної відповідальності страхового бізнесу в Україні. В загальному у статті наголошено на важливості впровадження шести основних соціально відповідальних програм стратегії корпоративно-соціальної відповідальності, які можуть бути реалізовані страховими компаніями у своїй діяльності. В ході роботи було доведено, що у контексті розвитку страхової справи соціальна відповідальність має вагоме значення для страхового бізнесу. Доведено, що корпоративна соціальна відповідальність має бути важливою складовою концепції розвитку сучасного страхового бізнесу. Завдяки високому рівню корпоративної соціальної відповідальності, страхові компанії набувають цілого ряду переваг та займають важливі місця в житті суспільства, їх соціально відповідальна поведінка є запорукою гідного рівня життя населення, процвітання бізнес-структур та ефективного функціонування ринкової економіки.

Посилання

Колот А. М. Соціальна відповідальність: підручник. Київ: КНЕУ, 2015. 520 с.

Сіренко Н. М., Лункіна Т. І. Соціальне підприємництво в Україні : основні аспекти. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково- виробничий журнал. 2016. № 1. С. 5¬11.

Охріменко О.О. Гранченко Е.Е. Соціальна відповідальність страхового бізнесу як інструмент міжнародної конкурентоспроможності. Економіка і суспільство. 2018. №15. C. 616–625.

Ушакова Н. М., Супрун Н. А., Данилюк А. В. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності заходів корпоративної соціальної відповідальності / за ред. Н. А. Супрун, Н. М. Ушакової. Київ, 2013. 22 с.

Kolot A. M. Sotsialna vidpovidalnist: pidruchnyk. [Social responsibility: a textbook]. K: KNEU, 2015. 520 s.

Sirenko N. M., Lunkina T. I. Sotsialne pidpryiemnytstvo v Ukraini: osnovni aspekty. [Social entrepreneurship in Ukraine: main aspects]. Stalyi rozvytok ekonomiky: mizhnarodnyi naukovo- vyrobnychyi zhurnal. 2016. № 1. S. 5¬11.

Okhrimenko O.O. Hranchenko E.E. Sotsialna vidpovidalnist strakhovoho biznesu yak instrument mizhnarodnoi konkurentospromozhnosti. [Social responsibility of the insurance business as a tool of international competitiveness]. Ekonomika i suspilstvo. 2018. №15. C. 616–625.

Ushakova N. M., Suprun N. A., Danyliuk A. V. Metodychni rekomendatsii shchodo otsinky efektyvnosti zakhodiv korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti / za red. N. A. Suprun, N. M. Ushakovoi. [Methodological recommendations for evaluating the effectiveness of corporate social responsibility measures]. Kyiv, 2013. 22 s.

Переглядів статті: 23
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Юрчик, І. (2023). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-53
Розділ
ЕКОНОМІКА