ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК СПОСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ

Ключові слова: бюджет, зведений бюджет, тіньова економіка, детінізація, податкові надходження, податки, економіка

Анотація

В статті проаналізовано структуру зведеного бюджету України за доходами у 2018–2020 роках, проведено аналіз складу податкових надходжень у структурі зведеного бюджету України за доходами у 2018–2020 роках. У ході проведення дослідження було розглянуто розмір дефіциту державного бюджету за період незалежності України. Розглянуто зміни інтегрального показника рівня тіньової економіки в Україні і темпи приросту/ зниження рівня реального ВВП. Досліджено динаміку рівня тіньової економіки за окремими методами. Визна- чено причини наявності значних масштабів тіньової економіки. Було виділено основні інструменти тінізації фінансових потоків. В статті авторами представлено основні напрями щодо боротьби з тіньовою економікою, які забезпечать підвищення рівня податкових надходжень до бюджетів різних рівнів.

Посилання

Державний бюджет України : офіційний портал Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/

Виконання державного бюджету України в 2021 році : офіційний портал Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/2021/

Державний веб-портал бюджету для громадян. URL: https://openbudget.gov.ua/

Тенденції тіньової економіки : офіційний портал Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki

Тіньова економіка в Україна : офіційний портал Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/doslidjennya-tinovoyi-ekonomiki-v-ukrayini--mayje-chvert-vvp--abo-846-mlrd-griven--perebuvaye-v-tini

Бочі А., Поворозник В. Тіньова економіка в Україні: причини та шляхи подолання. Міжнародний центр перспективних досліджень. 2014. URL: http://icps.com.ua/assets/uploads/files/t_novaekonom_kaukra_ni.pdf

Баранов С.О. Ухилення від сплати податків як основний чинник тіньової економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2016/23.pdf.

Derzhavnyj bjudzhet Ukrajiny [State budget of Ukraine]: oficijnyj portal Ministerstva finansiv Ukrajiny. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/ (in Ukrainian)

Vykonannja derzhavnogho bjudzhetu Ukrajiny v 2021 roci [Execution of the state budget of Ukraine in 2021]: oficijnyj portal Ministerstva finansiv Ukrajiny. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/2021/ (in Ukrainian)

Derzhavnyj veb-portal bjudzhetu dlja ghromadjan [State web portal of the budget for citizens]. Available at: https://open budget.gov.ua/ (in Ukrainian)

Tendenciji tinjovoji ekonomiky [Trends in the shadow economy]: oficijnyj portal Ministerstva rozvytku ekonomiky, torghivli ta siljsjkogho ghospodarstva Ukrajiny. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki (in Ukrainian)

Tinjova ekonomika v Ukrajina [Shadow economy in Ukraine]: oficijnyj portal Nacionaljnogho banku Ukrajiny. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/doslidjennya-tinovoyi-ekonomiki-v-ukrayini--mayje-chvert-vvp--abo-846-mlrd-griven--perebuvaye-v-tini (in Ukrainian)

Bochi A., Povoroznyk V. (2014) Tinjova ekonomika v Ukrajini: prychyny ta shljakhy podolannja [The shadow economy in Ukraine: causes and ways to overcome]. Mizhnarodnyj centr perspektyvnykh doslidzhenj. Available at: http://icps.com.ua/assets/uploads/files/t_novaekonom_kaukra_ni.pdf (in Ukrainian)

Baranov S.O. (2016) Ukhylennja vid splaty podatkiv jak osnovnyj chynnyk tinjovoji ekonomiky [Tax evasion as a major factor in the shadow economy]. Investyciji: praktyka ta dosvid, no. 12. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2016/23.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 449
Завантажень PDF: 282
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Тарасенко, О., & Перетятько, В. (2021). ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК СПОСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-75
Розділ
ЕКОНОМІКА