ПРАКТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

  • Ольга Римар Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнський національний університет https://orcid.org/0000-0003-2273-1157
Ключові слова: ринок факторингових послуг, фінансування, НБУ, ліцензування, реформування, державне регулювання, ризик-орієнтований менеджмент

Анотація

Стаття присвячена практиці та проблематиці функціонування та регулювання ринку факторингових послуг. В сучасних умовах господарювання факторинг може стати ефективним інструментом не лише оптимізації діяльності підприємницьких структур, але і стимулювати прискорене економічне зростання країни. Однак, попри увесь його потенціал, ефективність і значні темпи зростання, у законодавчій площині він залишається недосконало урегульованим. Окрім того, факторинг в Україні не розвинений у своїй класичній формі, а радше ця операція полягає у відступленні протермінованої заборгованості фінансового характеру. З огляду на поточний стан ринку перспективи розвитку вітчизняного сегменту таких послуг масштабні. Тому створення оптимальної моделі функціонування ринку факторингових послуг через співпрацю усіх його учасників та регулятора (НБУ) дозволить ринку розвиватися, нарощувати свій потенціал, стимулювати і розширювати бізнес, залучати нових сильних гравців.

Посилання

Грабар І. Кредитні операції: поняття, види й юридичні підстави їх здійснення. Фінансове право. 2015. No 4. С. 64–68.

Дребот Н. П., Танчак Я. А., Миколишин М. М. Тенденції розвитку небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг України. Науковий вісник НЛТУ України. 2020, т. 30, № 1. С. 109−114.

Левченко В.П. Ринок небанківських фінансових послуг України: теорія, методологія, практика. Університет державної фіскальної служби України. Ірпінь, 2017. 456 с.

Стратегія Національного банку України до 2025 року.URL: https://bank.gov.ua/ua/file/download?file=Strategy_NBU.pdf.

Grabar I.(2015) Kredytni operatsiï: poniattia, vydy y̆ yurydychni pidstavy ïkh zdiy̆snennia [Credit operations: concepts, types and legal grounds for thei implementation.] Finance law. No. 4. P. 64-68(accessed September 21, 2023).

Drebot N. P., Tanchak Y. A., Mykolyshyn M. M.(2020) Kredytni operatsiï: poniattia, vydy y̆ yurydychni pidstavy ïkh zdiy̆snennia. [Trends in the development of non-bank financial institutions in the financial services market of Ukraine]. Scientific bulletin of NLTU of Ukraine. vol. 30, no. 1. pp. 109-114 (accessed September 24, 2023).

Levchenko V.P.(2017) Rynok nebankivskykh finansovykh posluh Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka. [Market of non-banking financial services of Ukraine: theory, methodology, practice]. Irpin: State Fiscal Service University of Ukraine. (in Ukrainian) (accessed September 23, 2023).

Stratehiia Natsionalnoho banku Ukrainy do 2025 roku [Strategy of the National Bank of Ukraine until 2025]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/file/download?file=Strategy_NBU.pdf (accessed September 20, 2023).

Переглядів статті: 67
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Римар, О. (2023). ПРАКТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-88
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ