ВПЛИВ СЕКТОРАЛЬНОЇ НАСИЧЕНОСТІ ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН-ЧЛЕНІВ ОЕСР

Ключові слова: іноземні інвестиції, запаси іноземних інвестицій, ПІІ, коефіцієнт секторальної насиченості іноземними інвестиціями, секторальний розподіл іноземних інвестицій, економічний розвиток, стимулюючі ефекти іноземних інвестицій

Анотація

У статті аналізуються питання впливу іноземного капіталу, залученого до певного сектору, на розвиток економік приймаючих країн. Високий рівень геополітичної напруги у світі, одночасна криза на ринку енергоносіїв та продовольства, волатильність світових цін на решту біржових товарів, висока ймовірність «охолодження» економіки світу та наслідки війни в Україні формують передумови для істотного зниження міжнародних потоків іноземних інвестицій. Через посилення конкуренції за них між державами світу зростає актуальність проблеми визначення тих секторів економіки приймаючої країни, функціонування в яких іноземного капіталу дає найбільший, порівняно з іншими секторами, імпульс розвитку всій національній економіці. Особливу гостроту це питання матиме для Української держави на етапі її повоєнного відновлення, беручи до уваги негативний вплив істотних масштабів руйнувань та безпекових ризиків на інвестиційну привабливість нашої країни. Виходячи з цього, в якості завдання дослідження було обрано проведення кількісної оцінки впливу насиченості секторів іноземними інвестиціями на економіку країн, рівень розвитку яких може слугувати для України орієнтиром в процесі післявоєнної відбудови. Для цього за допомогою загальнонаукових методів та статистичного аналізу досліджено щільність зв’язку між згаданими економічними явищами в країнах-членах ОЕСР. Отримані результати дозволили диференціювати сектори за силою впливу вкладеного у них іноземного капіталу на економічну активність приймаючої країни. Це дало змогу виокремити групи секторів, іноземні інвестицій в яких мають вагомий, помірний або слабко виражений ефект для зростання національних економік. Досвід функціонування іноземного капіталу в економіках країн-членів ОЕСР свідчить, що найбільший вплив на активність економічного розвитку приймаючої країни має залучення згаданого капіталу до сфери послуг, фінансів, а також у науково-дослідну діяльність. Наступною у цьому рейтингу за силою стимулюючого впливу є група секторів, що складається з IT, переробної промисловості, транспорту й торгівлі. Найменшим або малопомітним для економічного розвитку країн-членів ОЕСР виявився ефект діяльності іноземних інвесторів у секторах добувної промисловості, готельному й ресторанному бізнесі, секторах нерухомості та енергопостачання вищезгаданих країн.

Посилання

Савант, Карл П., Хамдані К. An International Support Programme for Sustainable Investment Facilitation. Міжнародний центр торгівлі та стійкого розвитку, 2015. С. 3–5. URL: https://ssrn.com/abstract=3143372

Кляйн Дж. Regional Partnership to Promote Trade and Investment in Sub-Saharan Africa. Ініціатива міст тисячоліття, 2014. С. 17. URL: http://mci.ei.columbia.edu/files/2014/08/FinalMCI_PSD_Narrative_ReportAugust2014.pdf

Ечанді Р. Connecting the dots between International Trade & Investment Regulation, Investment Climate Reform & Development: The World Bank's Investment Reform Map. Світовий банк, 2015. С. 32. URL: https://www.researchgate.net/publication/335079140_Connecting_the_dots_between_International_Trade_Investment_Regulation_Investment_Climate_Reform_Development_The_World_Bank's_Investment_Reform_Map

ЮНКТАД World Investment Report 2022. ЮНКТАД, 2022. С. 22–23. URL: https://unctad.org/publication/world-investment-report-2022

Світовий банк. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?most_recent_year_desc=false

Департамент ООН з економічних та соціальних питань. Підрозділ статистики (2008) International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4 URL: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf

ОЕСР Дані. URL: https://stats.oecd.org

Sauvant, Karl P., Hamdani K. (2015) An International Support Programme for Sustainable Investment Facilitation. International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), pp. 3–5. Available at: https://ssrn.com/abstract=3143372

Kline J. (2014) Regional Partnership to Promote Trade and Investment in Sub-Saharan Africa. Millennium Cities Initiative, p. 17. Available at: http://mci.ei.columbia.edu/files/2014/08/FinalMCI_PSD_Narrative_ReportAugust2014.pdf

Echandi R. (2015) Connecting the dots between International Trade & Investment Regulation, Investment Climate Reform & Development: The World Bank's Investment Reform Map. World Bank, p. 32. Available at: https://www.researchgate.net/publication/335079140_Connecting_the_dots_between_International_Trade_Investment_Regulation_Investment_Climate_Reform_Development_The_World_Bank's_Investment_Reform_Map

UNCTAD (2022) World Investment Report 2022. UNCTAD, pp. 22–23. Available at: https://unctad.org/publication/world-investment-report-2022

Worldbank Data. Available at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?most_recent_year_desc=false

UN Department of Economic and Social Affairs Statistics Division (2008) International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4 Available at: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf

OECD Data. Available at: https://stats.oecd.org

Переглядів статті: 27
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Грамотнєв, В. (2022). ВПЛИВ СЕКТОРАЛЬНОЇ НАСИЧЕНОСТІ ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН-ЧЛЕНІВ ОЕСР. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-83
Розділ
ЕКОНОМІКА