МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС»

Ключові слова: міждисциплінарний підхід, міждисциплінарні зв’язки, компетенція, інтегративний підхід, понятійно-термінологічний апарат, професійна підготовка за спеціальністю «міжнародний бізнес»

Анотація

У статті розглядаються проблеми впровадження та використання міждисциплінарного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців за спеціальністю «міжнародний бізнес». Досліджуються міждисциплінарні зв’язки, які забезпечують міждисциплінарний підхід у сфері освіти, наукова база, а також система навчання як комплекс фундаментальних і таксономічних дисциплін. Здійснений опис та надана характеристика специфіки майбутньої професійної діяльності спеціалістів у сфері міжнародного бізнесу, світової економіки і міжнародних економічних відносин. Використання міждисциплінарного підходу у професійній підготовці майбутніх спеціалістів розглядається як частина процесу формування їх професійної компетентності шляхом реалізації зв’язків із дисциплінами гуманітарної, соціально-економічної та природно-наукової підготовки. Зі спрямованістю на ефективне навчання розглянуті міждисциплінарні зв’язки, погодженість учбових програм, детерміновані дидактичними цілями та змістом. При компетентносному підході міждисциплінарні зв’язки дозволяють переносити знання, вміння та навички із одної сфери науки і професійної діяльності до інших. Міждисциплінарний підхід спрямований на зв'язок дисциплін, коли згладжуються протиріччя в опануванні ідей, методів і прийомів дослідження між науками та відбувається комплексне використання у професійній діяльності теорії і практики, отриманих на основі вивчених дисциплін. Розглянуті як суттєві переваги, так і проблеми, що виникають при використанні міждисциплінарного підходу. Доведено, що вміння та навички майбутніх бакалаврів і магістрів спеціальності «міжнародний бізнес» формуються під впливом вивчення і взаємозв’язку з іншими дисциплінами. Обґрунтована необхідність посилення ролі природничої і методологічної складових у викладанні дисциплін спеціальності «міжнародний бізнес», а також активізації використання різних методів для поліпшення сприйняття і засвоєння різних аспектів функціонування та розвитку світової економіки як цілісної системи.

Посилання

Fossen F.M., Zongner A. (2019) New Digital Technologies and Heterogeneous Employment and Wage Dynamics in the United States: Evidence from Individual-level Data. IZA Discussion Paper 12242. Bonn: Institute of Labor Economics.

OECD (2018) Education 2030: The Future of Education and Skills. Paris: OECD, 2018. URL: https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/skills/Skills_for_2030.pdf

Brynjolfsson E., Mitchell T., Rock D. (2018) What Can Machines Learn and What Does It Mean for Occupations and the Economy? // American Economic Association Papers and Proceedings, (108): 43–47.

Immerman D. (2019). Digital Twin Predictions: The Future Is Upon Us. Industrial Internet of Things, PTC. URL: https://www.ptc.com/en/product-lifecycle-report/digital-twin-predictions

The Oxford Handbook of Interdisciplinarity (2017) Second Edition / Editor-in-chief R. Frodeman. Associate editors J. T. Klein and R. C. S. Pacheco. – Oxford University Press.

Родіонова Л. (2014) Напрями розвитку економічної теорії на початку ХХІ ст. [Trends of economic theory development in the early twenty-first century]. // Збірник Тернопільського університету, (2):159–170. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4673

Vakhshtayn V. S., Erofeeva M. A. (2015) Эпистемические Интервенции: В Поиске Новых Моделей Кросс-Дисциплинарного Взаимодействия [Epistemic interventions: in the search for new models of cross-disciplinary interaction]. URL: http://ssrn.com/abstract=2531289

Future Agendas for Global Education 2017. URL: https://asi.ru/upload/iblock/2e8/GEF.Agenda_eng.pdf

Krasnov S.V. etc (2018) Problems of Quality of Education in the Implementation of Online Courses in the Educational Process // International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech), Sofia–2018. URL: https://doi.org/10.1109/HiTech.2018.8566618

Ocмоловская И.М., Краснова Л.А. (2018) Процесс обучения с позиции междисциплинарных исследований [The learning process from the perspective of interdisciplinary research] // Образование и наука. 20(8):9-27. URL: https://doi.org/10.17853/1994-5639-2018-8-9-27

Мальцева А.А., Швец И.М., Веселова Т.А. (2018) Междисциплинарность как средство достижения результатов, способствующих становленню образования для устойчивого развития [Interdisciplinarity as a means of achieving results contributing to the formation of education for sustainable development] // Современное образование, (4):32-44. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27622

Лысак И.В. (2016) Междисциплинарность: преимущества и проблемы применения [Interdisciplinary: advantages and problems of application] // Международный журнал “Современные проблемы науки и образования”, (5). URL: http://science-

Крепс Т.В. (2019) Междисциплинарный подход в исследованиях и преподавании: преимущества и проблемы применения [Interdisciplinary approach in research and teaching: advantages and problems of application] // научный вестник Южного института менеджмента, (1):115-120. URL: https://doi.org/10.31775/2305-3100-2019-1-115-120

Gomonyuk O.M. (2019) Implementation of an interdisciplinary approach to the professional training of future bachelors in finance, banking and insurance // Modern information technologies and innovative teaching methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems, Kyiv-Vinnitsya: “Glider”, (53):90-94.

Deloitte Global Human Capital Trends (2019). Leading the social enterprise: Reinvent with a human focus. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/human-capital/cz-hc-trends-reinvent-with-human-focus.pdf

Fossen F.M., Zongner A. (2019) New Digital Technologies and Heterogeneous Employment and Wage Dynamics in the United States: Evidence from Individual-level Data. IZA Discussion Paper 12242. Bonn: Institute of Labor Economics.

OECD (2018) Education 2030: The Future of Education and Skills. Paris: OECD, 2018. Available at: https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/skills/Skills_for_2030.pdf

Brynjolfsson E., Mitchell T., Rock D. (2018) What Can Machines Learn and What Does It Mean for Occupations and the Economy? // American Economic Association Papers and Proceedings, (108): 43–47.

Immerman D. (2019) Digital Twin Predictions: The Future Is Upon Us. Industrial Internet of Things, PTC. Available at: https://www.ptc.com/en/product-lifecycle-report/digital-twin-predictions

The Oxford Handbook of Interdisciplinarity (2017) Second Edition / Editor-in-chief R. Frodeman. Associate editors J. T. Klein and R. C. S. Pacheco. Oxford University Press.

Rodionova L. (2014) Directions for the development of economic theory at the beginning of the 21st century // Bulletin of Ternopil NEU, (2): 159–170. Available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bit-stream/316497/4673/1/Родіонова%20Л.pdf (in Ukrainian)

Vakhshtayn V. S., Erofeeva M. A. (2015) Epistemic interventions: in the search for new models of cross-disciplinary interaction. Available at: http://ssrn.com/abstract=2531289 (in Russian)

Future Agendas for Global Education 2017. Available at: https://asi.ru/upload/iblock/2e8/GEF.Agenda_eng.pdf

Krasnov S.V. etc (2018) Problems of Quality of Education in the Implementation of Online Courses in the Educational Process // International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech),

Sofia–2018. Available at: https://doi.org/10.1109/HiTech.2018.8566618

Osmolovskaya I.M., Krasnova L.A. (2018) The learning process from the perspective of interdisciplinary research // Education and Science. 20(8): 9–27. Available at: https://doi.org/10.17853/1994-5639-2018-8-9-27 (in Russian)

Maltseva A.A., Shvets I.M., Veselova T.A. (2018) Interdisciplinarity as a means of achieving results contributing to the formation of education for sustainable development // Modern Education, (4): 32–44. Available at: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27622 (in Russian)

Lysak I.V. (2016) Interdisciplinary: advantages and problems of application // Internet journal “Modern problems of science and education”, (5). Available at: http://science-education.ru/ru/article/view?id=25376 (in Russian)

Kreps T.V. (2019) Interdisciplinary approach in research and teaching: advantages and problems of application // Scientific bulletin of the Southern Institute of Management, (1): 115–120. Available at: https://doi.org/10.31775/2305-3100-2019-1-115-120 (in Russian)

Gomonyuk O.M. (2019) Implementation of an interdisciplinary approach to the professional training of future bachelors in finance, banking and insurance // Modern information technologies and innovative teaching methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems. Kyiv-Vinnitsya: “Glider”, (53): 90–94.

Deloitte Global Human Capital Trends (2019) Leading the social enterprise: Reinvent with a human focus. Available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/human-capital/cz-hc-trends-reinventwith-human-focus.pdf

Переглядів статті: 754
Завантажень PDF: 764
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Ступницький, О., & Приятельчук, О. (2021). МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС». Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-47
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ