ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ

  • Юрій Пасевич Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій https://orcid.org/0000-0001-9886-1148
  • Леся Стешенко Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій https://orcid.org/0009-0009-0707-7346
  • Ірина Савченко Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій https://orcid.org/0000-0002-4431-9342
Ключові слова: туризм, Європейський регіон, заклади розміщення, пандемія COVID-19

Анотація

В статті висвітлено особливості впливу пандемії COVID-19 на туристичну галузь країн Європейського регіону. Проаналізовано кількісні та якісні показники, котрі характеризують туристичну галузь країн Європейського регіону з метою виявлення ступеня впливу пандемії. Визначено перелік країн, у структурі туристичних потоків яких відбулися суттєві зміни. Виявлено дві групи країн, структурні показники яких, впродовж пандемії суттєво відрізняються. Виявлено країни із значним скороченням або зростанням показників кількості ночей проведених туристами в закладах розміщення. У процесі розрахунків зроблено акцент на літньому та осінньо-зимовому періодах. Метою такого аналізу було виявлення, на скільки той чи інший туристичний сезон постраждав від пандемії. Аналіз стосується як туристів-резидентів, так і не резидентів. Крім того у статті розраховано та проаналізовано структурні показники кількості ночей проведених туристами в закладах розміщення у більш як 80 регіонах країн Європи, кожен з яких має показники проведених ночей не менше 10 млн на рік. Результатом таких розрахунків є перелік країн де значно зросла або скоротилась частка туристів-резидентів та не резидентів. Такі дослідження дають змогу більш об’єктивно оцінити зміни, які відбулись на туристичному ринку Європейського регіону, зокрема у розумінні того, які регіони та країни найбільше вразила криза. Виявлено, що пандемія COVID-19 є головним, негативним чинником функціонування туристичної галузі ЄС за останні роки. Узагальнено основні заходи від загальноєвропейського до національних рівнів, спрямованих на підтримку туристичної сфери в умовах пандемії.

Посилання

Внучко С., Тимошенко Т. Covid-19 та соціальний діалог в туристичній галузі: практика ЄС та український реалії. URL: http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/covid-19-ta-sotsialniy-dialog-v-turistichniy-galuzi-praktika-yes-ta-ukrayinski-realiyi.pdf (дата звернення: 21.06.2023)

Даниленко-Кульчицька В.А. Вплив пандемії covid-19 на туристичний ринок світу та України Причорноморські економічні студії Випуск 58-1. 2020. С. 120–124.

Кіш Г.В. Вплив пандемії COVID-19 на туристичну сферу Економічні студії. Випуск 2(32). 2021. С. 23–26.

Марценюк Л., Батмангліч К. Напрями зниження негативного впливу пандемії коронавірусу на туристичну сферу Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 3. С. 214–221.

Eurostat regional yearbook 2021 edition. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13389103/KS-HA-21-001-EN-N.pdf/1358b0d3-a9fe-2869-53a0-37b59b413ddd?t=1631630029904industries-_economic_analysis (дата звернення: 14.05.2023).

Nights spent at tourist accommodation establishments – monthly data. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tour_occ_nin2c/default/table?lang=en (дата звернення: 25.05.2023).

Nights spent at tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tour_occ_ninat/default/table?lang=en (дата звернення: 03.06.2023).

Regions in Europe 2021 – statistics visualized. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/region. (дата звернення: 01.06.2023).

Sustainable development in the European Union Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context 2020 edition. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11011074/KS-02-20-202-EN-N.pdf/334a8cfe-636a-bb8a-294a-73a052882f7f?t=1592994779000 (дата звернення: 27.05.2023).

Tourism in the EU – what a normal spring season looks like – before Covid-19. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Tourism_in_the_EU_-_what_a_normal_spring_season_looks_like_-_before_Covid-19&stable=1 (дата звернення: 20.05.2023).

Tourism in the EU – what a normal summer season looks like – before Covid-19. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/іndex.php?title=Tourism_in_the_EU_-_what_a_normal_summer_season_looks_like_-_before_Covid-19&stable=1 (дата звернення: 06.06.2023).

Tourism industries – economic analysis. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title= Tourism_ (дата звернення: 25.05.2023).

Tourism statistics – annual results for the accommodation sector. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Tourism_statistics_-_annual_results_for_the_accommodation_sector (дата звернення: 25.05.2023).

Vnuchko S., Tymoshenko T. Covid-19 ta sotsialnyi dialoh v turystychnii haluzi: praktyka YeS ta ukrainskyi realii [Covid-19 and social dialogue in the tourism industry: EU practice and Ukrainian realities]. Available at: http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/covid-19-ta-sotsialniy-dialog-v-turistichniy-galuzi-praktika-yes-ta-ukrayinski-realiyi.pdf (accessed June 21, 2023).

Danylenko-Kulchytska V.A. (2020) Vplyv pandemii COVID-19 na turystychnyi rynok svitu ta Ukrainy [The impact of the COVID-19 pandemic on the world’s and Ukrainian tourist market]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea economic studies. Vol. 58-1, pp. 120–124.

Kish H.V. (2021) Vplyv pandemii covid-19 na turystychnu sferu [Impact of the covid-19 pandemic on the tourism industry]. Ekonomichni studii – Economic studies. Vol. 2(32), pp. 23–26.

Martseniuk L., Batmanhlich K. (2020) Napriamy znyzhennia nehatyvnoho vplyvu pandemii koronavirusu na turystychnu sferu [Directions for reducing the negative impact of the coronavirus pandemic on the tourism industry]. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav – Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. Vol. 3, pp. 214–221.

Eurostat regional yearbook 2021 edition. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13389103/KS-HA-21-001-EN-N.pdf/1358b0d3-a9fe-2869-53a0-37b59 b413ddd?t=1631630029904.industries-_economic_analysis (accessed May 14, 2023).

Nights spent at tourist accommodation establishments – monthly data. Eurostat. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tour_occ_nin2c/default/table?lang=en(accessed May 25, 2023).

Nights spent at tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions. Eurostat. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tour_occ_ninat/default/table?lang=en (accessed June 03, 2023).

Regions in Europe 2021 – statistics visualized. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/region (accessed June 01, 2023).

Sustainable development in the European Union Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context 2020 edition. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11011074/KS-02-20-202-EN-N.pdf/334a8cfe-636a-bb8a-294a-73a052882f7f?t=1592994779000 (accessed May 27, 2023).

Tourism in the EU – what a normal spring season looks like – before COVID-19. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics explained/index.php?title=Tourism_in_the_EU__what_a_normal_spring_season_looks_like_-_before_Covid-19&stable=1 (accessed May 20, 2023).

Tourism in the EU – what a normal summer season looks like – before Covid-19. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_in_the_EU_-_what_a_normal_summer_season_looks_like_-_before_Covid-19&stable=1 (accessed June 06, 2023).

Tourism industries – economic analysis. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_(accessed May 25, 2023).

Tourism statistics – annual results for the accommodation sector. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Tourism_statistics_-_annual_results_for_the_accommodation_sector (accessed May 25, 2023).

Переглядів статті: 71
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Пасевич, Ю., Стешенко, Л., & Савченко, І. (2023). ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-25