ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР

Ключові слова: енергетична безпека, енергетична прозорість, джерела енергії, споживання енергії, державна енергетична політика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню міжнародного та національного вимірів оцінювання державної енергетичної безпеки України, визначенню ролі надмірного споживання енергії в системі глобальної трансформації енергетичної системи. На основі порівняльного аналізу Індексу енергетичного переходу України та країн ЄС зроблено висновок про недостатню ефективність державної енергетичної політики у напрямку реформування державного енергетичного ринку України та приведення його у відповідність до вимог міжнародної спільноти. Одним із індикаторів оцінювання ефективності енергетичної політики країни визначено Індекс енергетичної прозорості. На основі ретроспективного аналізу позиціонування України за Індексом енергетичної прозорості зроблено висновок про суттєве його зниження в період військових дій на території України. Структурний аналіз Індексу енергетичної прозорості засвідчив, що найменшою прозорістю характеризуються сектори видобутку та споживання нафти й рідкого палива та енергетичного вугілля.

Посилання

The Global Risks Report 2023 18th Edition. World Economic Forum. Geneva, Switzerland. URL: https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023 (дата звернення: 02.07.2023).

Ortiz D., Leal V. Energy Policy Concerns, Objectives and Indicators: A Review towards a Framework for Effectiveness Assessment. Energies. 2020. Vol. 13. P. 6533.

Collado R. R., Díaz M. T. S. Analysis of energy end-use efficiency policy in Spain. Energy Policy. 2017. Vol. 101. P. 436–446.

Yuan M., Tuladhar S., Bernstein P., Lane L. Policy Effectiveness in Energy Conservation and Emission Reduction. Strategies for Mitigating Climate Chang. Energy. 2011. Vol. 32. P. 153–172.

Rosenow J. A. N., Leguijt C. O. R., Pato Z., Eyre N. An ex-ante evaluation of the EU Energy Efficiency Directive-Article 7. Economics of Energy and Environmental Policy. 2016. Vol. 5. P. 45–64.

Fostering Effective Energy Transition 2023 Edition. World Economic Forum. Geneva, Switzerland. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Fostering_Effective_Energy_Transition_2023.pdf (дата звернення: 02.07.2023).

Індекс прозорості енергетики України. URL: https://index.ua-energy.org/ (дата звернення: 02.07.2023).

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 року №179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 02.07.2023).

The Global Risks Report 2023 18th Edition. World Economic Forum. Geneva, Switzerland. Available at: https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023 (accessed July 02, 2023).

Ortiz D., Leal V. (2020). Energy Policy Concerns, Objectives and Indicators: A Review towards a Framework for Effectiveness Assessment. Energies, vol. 13, p. 6533.

Collado R. R., Díaz M. T. S. (2017). Analysis of energy end-use efficiency policy in Spain. Energy Policy, vol. 101, pp. 436–446.

Yuan M., Tuladhar S., Bernstein P., Lane L. (2011). Policy Effectiveness in Energy Conservation and Emission Reduction. Strategies for Mitigating Climate Chang. Energy, vol. 32, pp. 153–172.

Rosenow J. A. N., Leguijt C. O. R., Pato Z., Eyre N. (2016). An ex-ante evaluation of the EU Energy Efficiency Directive-Article 7. Economics of Energy and Environmental Policy, vol. 5, pp. 45–64.

Fostering Effective Energy Transition 2023 Edition. World Economic Forum. Geneva, Switzerland. Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Fostering_Effective_Energy_Transition_2023.pdf (accessed July 02, 2023).

Indeks prozorosti enerhetyky Ukrainy [Energy Transparency Index]. Available at: https://index.ua-energy.org/ (accessed July 02, 2023).

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ekonomichnoi stratehii na period do 2030 roku: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 bereznia 2021 roku №179 [On the approval of the National Economic Strategy for the period up to 2030: Resolution No. 179 of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 3, 2021]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text (accessed July 02, 2023).

Переглядів статті: 102
Завантажень PDF: 64
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Коваленко, Є., & Гавриленко, О. (2023). ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-21
Розділ
ЕКОНОМІКА