ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Ключові слова: фермерське господарство, витрати, облік, виробництво, документування, статті витрат

Анотація

Публікація присвячена вирішенню проблем побудови системного обліку витрат виробництва в фермерських господарствах. Встановлено, що в сучасних умовах господарювання, для забезпечення управлінських функцій, фермери надають перевагу оперативній, несистемній інформації, що погіршує якість управління. Виокремлено організаційні складові системи обліку витрат фермерського господарства. Серед них формування облікової політики щодо витрат, формування номенклатури об’єктів обліку витрат, організація документування виробничих процесів, формування робочого плану рахунків, номенклатури статей обліку витрат. У зв’язку з цим обґрунтовано структуру розділу «Рахунки обліку витрат» робочого плану рахунків фермерського господарства, підходи до формування номенклатури статей обліку витрат з врахуванням специфічних витрат, склад яких не визначено нормативними актами та методичними рекомендаціями.

Посилання

У Мінагрополітики розповіли, скільки фермерських господарств діє в Україні під час війни. URL: https://agropolit.com/news/24225-u-minagropolitiki-rozpovili-skilki-fermerskih-gospodarstv-diye-v-ukrayini-pid-chas-viyni

Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Гудзенко Н.М. Облік в фермерських господарствах : навчальний посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2019. 374 с.

Коваль Л.В. Особливості формування облікової політики у фермерських господарствах. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 5. С. 113–123.

Іщенко Я.П., Мельник О.С. Правове забезпечення обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 8. С. 120–130.

Державна служба статистики України: офіційний сайт. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Висновок за результатами опитування фермерів в Україні Українською Радою Бізнесу у співпраці з Help – Hilfe zur Selbsthilfe в Україні за фінансової підтримки Aktion Deutschland Hift. URL: https://urb.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/Farmers_Help_Final_06.03.pdf

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text

Іщенко Я.П. Облікове забезпечення управління витратами у сільському господарстві. Монографія. Вінниця : Вид-во ПП «ТД «Едельвейс і К», 2011. 276 с.

Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції: Закон України від 10.07.2018 р. №2496-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт послуг) сільськогосподарських підприємств: наказ Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001. № 132. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0132555-01

Zdyrko, N.H., & Drymanova, L.M. (2022). Klasyfikatsiia ta otsinka produktsii lisivnytstva dlia potreb bukhhalterskoho obliku [Classification and assessment of forestry products for accounting purposes]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 11–12, 26–31. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2022.11—12.26 [in Ukrainian] 2. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved from: https://www.fao.org/home/en/

Publichnyi zvit Holovy Derzhavnoho ahentstva lisovykh resursiv Ukrainy za 2022 [Public report of the Head of the State Forest Resources Agency of Ukraine for 2022]. Retrieved from: https://forest.gov.ua/storage/app/sites/8/publich_zvit/publichnii-zvit-za-2022.pdf

Eurostat. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/for_area/default/table?lang=en

Ofitsiinyi sait Derzhavnoho ahentstva lisovykh resursiv Ukrainy [Official website of the State Agency of Forest Resources of Ukraine]. Retrieved from: https://forest.gov.ua/

Proekt FAO: Dorozhnia karta lisovoho hospodarstva Ukrainy [FAO Project: Forestry Road Map of Ukraine]. Retrieved from: https://www.openforest.org.ua/228808/

Lisovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy № 3852-XII [Forest Code of Ukraine: Law of Ukraine № 3852-XII]. (January 21, 1994). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text

Zamula, I.V., Tanasiieva, M.M., & Shavurska, O.V. (2021). Bukhhalterskyi oblik, analiz i audyt lisovykh resursiv i vytrat na yikh vidtvorennia ta vykorystannia [Accounting, analysis and audit of forest resources and costs for their reproduction and use]. Zhytomyr: DU “Zhytomyrska politekhnika”. [in Ukrainian]

Ahroporadnyk «Pervynni dokumenty v ahrosektori» [Agricultural adviser “Primary documents in the agricultural sector”]. Retrieved from: https://uteka.ua/ua/publication/grosbuhagro2021-38-pervynni-dokumenty-v-ahrosektori-170-agrosovetchik-pervichnye-dokumenty-v-agrosektore

Pro bukhhalterskyi oblik i finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy № 996-XIV [On accounting and financial reporting in Ukraine: Law of Ukraine № 996-XIV]. (July 16, 1999). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Instruktsiia z vedennia elektronnoho obliku derevyny: Nakaz Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy № 621 [Instructions for keeping electronic records of wood: Order of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine № 621]. (September 27, 2021). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1343-21#Text

Storozhuk, T.M., & Druzhynska, N.S. (2015). Nederevni lisovi resursy [Non-timber forest resources]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment – Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series: Economics and management, 10, 260–263. Retrieved from: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/10-2015/58.pdf

Переглядів статті: 163
Завантажень PDF: 87
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Здирко, Н., & Іщенко, Я. (2023). ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-86
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ