ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ

Ключові слова: управлінська команда, командоутворення, ролі та стилі менеджменту, етапи формування команди, ефективність діяльності підприємства

Анотація

У статті розглянуто проблематику формування та підготовки успішно функціонуючої команди менеджерів, здатної до продуктивної роботи в ринкових умовах, її раціональна структурна організація, взаємодія різних ролей та стилів менеджменту кожного учасника команди для досягнення успіху підприємства. Зазначено, що для створення високоефективної управлінської команди керівництву організації необхідно чітко уявляти, що є командою та за яким етапами можливо її формування. Розглянуто поняття команди та надано визначення уявленню управлінська команда. Проаналізовані проблеми, з якими найчастіше стикається керівництво організації при формуванні напрямків розвитку для підвищення ефективності своєї діяльності. Рекомендовано формування управлінської команди на підприємстві проводити за розробленою методикою, яка складається з шести етапів. Дана пропозиція направлена на підвищення ефективності управлінської команди шляхом структуризації процесу формування команд.

Посилання

Довгань Л.Є., Ведута Л.Л., Мохонько Г.А. Технології управління людськими ресурсами : навч. посібник для здобув. ступ-ня маг-ра за ОП «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ, 2018. 512 с.

Шпортько Г.Ю., Карабаш А.Г. Менеджер як ключовий елемент системи управління. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka : Mater. IV Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. Stanisława Kowalczyka. Warszawa: Nowa nauka, 2020. S. 36-37.

Том Демарко Deadline. Роман об управлении проектами. Манн, Иванов и Фербер, 2020. 336 с.

Тарнавський М.І. Економічне оцінювання та побудова органів управління персоналом підприємств : дис. канд. економ. наук: 08.00.04. Львів, 2018, 225 с.

Dovghanj L.Je., Veduta L.L., Mokhonjko Gh.A. (2018) Tekhnologhiï upravlinnja ljudsjkymy resursamy [Technologies of human resources management]. Kiev: KPI named after Igor Sikorsky. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25275 (28.03.2021) (in Ukrainian)

Shportjko Gh.Ju., Karabash A.Gh. (2020) Menedzher jak kljuchovyj element systemy upravlinnja [Manager as a key element of the control system]. Proceedings of the IV międzynarodowej konferencji „Nowoczesna nauka: teoria i praktyka” (Poland, Warsaw, April 8, 2020) (eds. Stanisława Kowalczyka) Warsaw: Nowa nauka, рр. 36-37.

Tom Demarko (2020) Deadline. Roman ob upravlenii proektami [The Deadline. A Novel About Project Management]. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber. (in Russian)

Tarnavsjkyy̆ M.I. (2018) Ekonomichne ocinjuvannja ta pobudova orghaniv upravlinnja personalom pidpryjemstv [Economic evaluation and construction of personnel management bodies of enterprises] (PhD Thesis), Lviv: Lviv Polytechnic National University. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 385
Завантажень PDF: 885
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Шпортько, Г., & Карабаш, А. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-19
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ