ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

Ключові слова: виробництво, облік та аналіз виробництва продукції олійних культур, ефективність управління

Анотація

Обліково-аналітичне забезпечення виробництва продукції олійних культур охоплює ведення обліку фінансових та матеріальних ресурсів, контроль за їх використанням, аналіз ефективності виробництва, прогнозування результатів та прийняття стратегічних рішень. Використання обліково-аналітичного підходу дозволяє забезпечити збалансоване управління всіма аспектами виробництва олійних культур, починаючи від планування виробництва і закінчуючи аналізом фінансових результатів. Перевагами використання обліково-аналітичного забезпечення є можливість збирати, систематизувати та аналізувати дані про виробництво, що сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень. Крім того, використання обліково-аналітичного підходу допомагає виявляти фактори, що впливають на ефективність виробництва, і вчасно реагувати на зміни в економічному середовищі.

Посилання

Anafi, P. O., & Alhassan, S. (2019). The impact of accounting information on managerial decision making in the agricultural sector: evidence from Ghana. Journal of Accounting and Management, 9(1), 1–12. DOI: https://doi.org/10.5296/jam.v9i1.14708

Kuzminska, O., & Kovalchuk, I. (2020). The system of accounting and analytical support of oilseeds production enterprises. Journal of Reviews on Global Economics, 9, 1247–1261. DOI: https://doi.org/10.6000/1929-7092.2020.09.92

Salas-Castro, E., & Hernandez-Morales, P. (2021). The Use of Information Technology in Agricultural Production: The Case of Accounting Systems. Sustainability, 13(10), 5481. DOI: https://doi.org/10.3390/su13105481

Горошко О. І., Горошко М. А. Формування системи обліку та аналізу витрат на вирощування олійних культур. Економіка та управління. 2020. № 3. С. 61–71. DOI: https://doi.org/10.26642/etu.3.2020.61-71

Литовська І. В., Якименко Ю. О. Впровадження системи обліково-аналітичного забезпечення виробництва на підприємствах аграрного сектору. Економіка та суспільство. 2019. № 18. С. 130–134. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2019-18-22

Якименко Ю. О. Обліково-аналітичне забезпечення виробництва на підприємствах аграрного сектору. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 2. С. 102–109. DOI: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2018-2/10

Anafi, P. O., & Alhassan, S. (2019). The impact of accounting information on managerial decision making in the agricultural sector: evidence from Ghana. Journal of Accounting and Management, 9(1), 1–12. DOI: https://doi.org/10.5296/jam.v9i1.14708

Kuzminska, O., & Kovalchuk, I. (2020). The system of accounting and analytical support of oilseeds production enterprises. Journal of Reviews on Global Economics, 9, 1247–1261. DOI: https://doi.org/10.6000/1929-7092.2020.09.92

Salas-Castro, E., & Hernandez-Morales, P. (2021). The Use of Information Technology in Agricultural Production: The Case of Accounting Systems. Sustainability, 13(10), 5481. DOI: https://doi.org/10.3390/su13105481

Horoshko, O. I., & Horoshko, M. A. (2020). Formation of a system of accounting and analysis of costs for the cultivation of oil crops. Economics and Management, (3), 61–71. DOI: https://doi.org/10.26642/etu.3.2020.61-71

Litovska, I. V., & Yakymenko, Yu. O. (2019). Implementation of the system of accounting and analytical support of production at enterprises of the agrarian sector. Economy and society, (18), 130–134. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2019-18-22

Yakymenko, Yu. O. (2018). Accounting and analytical support of production at enterprises of the agrarian sector. Problems and prospects of economics and management, (2), 102–109. DOI: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2018-2/10

Переглядів статті: 62
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Музиченко, Т., & Кулик, Ю. (2023). ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-74
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ