РУШІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

Ключові слова: рушії розвитку, туристична індустрія, пандемія COVID-19, ЮНВТО

Анотація

У статті досліджуються рушії розвитку туристичної індустрії в умовах сучасності. Встановлено, що туризм являється однією з найбільш високо прибуткових та інтенсивно розвиваючих галузей світової економіки. З’ясовано, що міжнародні туристичні потоки поступово зростають, де відповідно до даних ЮНВТО, у 2022 році понад 900 мільйонів туристів здійснили міжнародні подорожі, що вдвічі більше, ніж у 2021 році, проте це тільки 63% від рівня, який був до пандемії. Встановлено, що пандемія COVID-19 створила безпрецедентні проблеми для світового ринку подорожей та туризму у 2020 та 2021 роках, оскільки країни у всьому світі запровадили обмеження та заборони на поїздки для стримування поширення інфекцій. Визначено, що у 2021 році США отримали найвищий внесок від подорожей та туризму у ВВП, при цьому ці галузі прямо чи опосередковано принесли приблизно 1,27 трильйона доларів США, а Китай та Німеччина посіли друге місце у рейтингу, де загальний внесок подорожей та туризму у ВВП становив 814 млрд і 251 млрд доларів США відповідно. З’ясовано, що до основних рушіїв розвитку туристичної індустрії в умовах сучасності належать: зростання потоку прямих іноземних інвестицій в країні; покращення стану інфраструктури та засобів розміщення; соціально-економічні, культурні, демографічні, матеріально-технічні та політичні рушії; збільшення туристичного попиту; використання сучасних технологічних інновацій; зміна попиту та очікувань туристів; зростаюча конкуренція у туристичній індустрії та глобалізація; законодавчі та регуляторні зміни. Встановлено, що широкомасштабне застосування інформаційних технологій є передумовою для того, щоб цифрова економіка стимулювала розвиток туризму, сприяла розробці та впровадженню туристичних інновацій, а також у свою чергу вплинула на зміни у відносинах між виробниками та споживачами туризму. Зʼясовано, що веб-сайти соціальних мереж відіграють важливу роль в індустрії туризму, оскільки туристи використовують дані платформи для обміну онлайн-контентом, які пов'язаним з їх поїздками, а компанії та впливові особи використовують їх як маркетинговий інструмент, пропонуючи місця для відпочинку та рекламуючи диференційовані туристичні продукти.

Посилання

Журба І., Несторишен І. Аналіз показників індустрії туризму в Україні та світі: проблеми та перспективи розвитку. Development Service Industry Management. 2023. № 1. С. 50–55. DOI: https://doi.org/10.31891/dsim-2023-1(5)

UNWTO. Tourism set to return to pre-pandemic levels in some regions in 2023. 2023. URL: https://www.unwto.org/news/tourism-set-to-return-to-pre-pandemic-levels-in-some-regions-in-2023

World Travel & Tourism Council. 2023. URL: https://www.wttc.org/

Number of international tourist arrivals worldwide from 2005 to 2022, by region. Statista. 2023. URL: https://www.statista.com/statistics/186743/international-tourist-arrivals-worldwide-by-region-since-2010/

Top travel markets by tourism GDP worldwide 2021. Statista. 2022. URL: https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment

Nidhi K. Top factors that drive growth in tourism market. ProMiller Team. 2022. URL: https://www.promiller.in/post/top-factors-that-drive-growth-in-tourism-market

Marino A., Pariso P. E-tourism: How ICTs help the local tourist district drive economic vitality. The case of Campania, Italy. International Journal of Innovation and Technology Management, 2021, 18(03), 2150009. DOI: https://doi.org/10.1142/S0219877021500097

Rui T. Digital economy drives tourism development—empirical evidence based on the UK. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 2023, vol. 36:1, рр. 2003-2020. DOI: https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2094443

Jiang X. Digital economy in the post-pandemic era. Journal of Chinese Economic and Business Studies, 2021, vol. (3), рр. 1–7.

Laakkonen M. P., Kivivirta V. Customer value of smart grid application: Implications for E-Service design in smart cities. International Journal of Innovation in the Digital Economy, 2021, vol. 12(1), рр. 27–41. DOI: https://doi.org/10.4018/IJIDE.2021010102

Digitalization of the travel industry – statistics & facts_Statista. 2022. URL: https://www.statista.com/

Market cap of leading online travel companies worldwide as of December 2022. Statista. 2023. URL: https://www.statista.com/statistics/1039616/leading-online-travel-companies-by-market-cap/

Tourism Marketing: Your Guide to Success Within The Tourism Industry. Profiletree. 2022. URL: https://profiletree.com/tourism-marketing-strategies/

Zhurba, I., Nestoryshen, I. (2023). Analiz pokaznykiv industrii turyzmu v Ukraini ta sviti: problemy ta perspektyvy rozvytku. [Analysis of indicators of the tourism industry in Ukraine and the world: problems and development prospects]. Development Service Industry Management, vol. (1), pp. 50–55. DOI: https://doi.org/10.31891/dsim-2023-1(5) [in Ukrainian]

UNWTO. (2023). Tourism set to return to pre-pandemic levels in some regions in 2023. Available at: https://www.unwto.org/news/tourism-set-to-return-to-pre-pandemic-levels-in-some-regions-in-2023

World Travel & Tourism Council. (2023). Available at: https://www.wttc.org/

Statista. (2023). Number of international tourist arrivals worldwide from 2005 to 2022, by region. Available at: https://www.statista.com/statistics/186743/international-tourist-arrivals-worldwide-by-region-since-2010/

Statista. (2022). Top travel markets by tourism GDP worldwide 2021. Available at: https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment

Nidhi, K. (2022). Top factors that drive growth in tourism market. ProMiller Team. Available at: https://www.promiller.in/post/top-factors-that-drive-growth-in-tourism-market

Marino, A., Pariso, P. (2021). E-tourism: How ICTs help the local tourist district drive economic vitality. The case of Campania, Italy. International Journal of Innovation and Technology Management, vol. 18(03), 2150009. DOI: https://doi.org/10.1142/S0219877021500097

Rui, T. (2023). Digital economy drives tourism development – empirical evidence based on the UK. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, vol. 36:1, рр. 2003-2020. DOI: https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2094443

Jiang, X. (2021). Digital economy in the post-pandemic era. Journal of Chinese Economic and Business Studies, vol. (3), рр. 1–7.

Laakkonen, M. P., Kivivirta, V. (2021). Customer value of smart grid application: Implications for E-Service design in smart cities. International Journal of Innovation in the Digital Economy, vol. 12(1), рр. 27–41. DOI: https://doi.org/10.4018/IJIDE.2021010102

Statista. (2022). Digitalization of the travel industry – statistics & facts_Statista. Available at: https://www.statista.com/

Statista. (2023). Market cap of leading online travel companies worldwide as of December 2022. Available at: https://www.statista.com/statistics/1039616/leading-online-travel-companies-by-market-cap/

Tourism Marketing: Your Guide to Success Within The Tourism Industry. (2022). Profiletree. Available at: https://profiletree.com/tourism-marketing-strategies/

Переглядів статті: 87
Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Денищенко, Л., & Дорошенко, Т. (2023). РУШІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-61
Розділ
ЕКОНОМІКА