ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ВІЙНИ

  • Оксана Самборська Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-1911-9138
  • Соломія Воскобійник Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0002-3182-1632
  • Дмитро Шевченко Хмельницький національний університет https://orcid.org/0000-0001-9087-1640
Ключові слова: людський потенціал, війна, соціальне забезпечення

Анотація

Російсько-українська війна 2014-2023 років завдала глибокого удару по людському потенціалу України. У цьому контексті збереження та примноження людського потенціалу стало критично важливим питанням для розвитку країни. Метою цього дослідження є аналіз поточного стану людського потенціалу в Україні та визначення шляхів його збереження і розвитку в умовах триваючої війни. Для досягнення поставленої мети дослідження спиралося на якісний підхід, використовуючи огляд відповідної літератури, включаючи роботи українських та зарубіжних науковців, а також офіційні звіти та статистичні дані. У дослідженні також були використані інтерв'ю з експертами у сфері людського потенціалу та соціального розвитку. Результати дослідження демонструють, що військові дії, які тривають зараз, спричинили значний тиск на людський потенціал країни. Війна призвела до великої кількості людських жертв, що спричинило втрату кваліфікованої робочої сили та потенційних талантів. Переміщення людей із зони конфлікту також порушило соціальні та сімейні структури, що призвело до психологічних та соціальних проблем. Крім того, конфлікт негативно вплинув на систему освіти: школи та університети були змушені закритися, що призвело до втрати знань і навичок. Практичне значення цього дослідження полягає в тому, що воно містить рекомендації для політиків та зацікавлених сторін в Україні щодо дій, спрямованих на збереження та посилення людського потенціалу в умовах війни, що триває. Таким чином, Україна зможе подолати виклики, пов'язані з війною, і стати сильнішим і стійкішим суспільством, здатним досягти сталого розвитку та економічного зростання.

Посилання

Загальна сума прямих збитків, завдана інфраструктурі України через війну, зросла до майже $138 млрд. KSE. 2023. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-zavdana-infrastrukturi-ukrayini-cherez-viynu-zrosla-do-mayzhe-138-mlrd/

У Мінінтеграції розповіли, скільки в Україні зареєстровано переселенців. Слово і Діло. 2023. URL: https://www.slovoidilo.ua/2023/02/07/novyna/suspilstvo/minreintehracziyi-rozpovily-skilky-ukrayini-zareyestrovano-vnutrishno-peremishhenyx-osib

НБУ: рівень безробіття в 2923 році буде 26,1%, реальна зарплата зросте на 3,3%. Finbalance. 2023. URL: https://finbalance.com.ua/news/nbu-riven-bezrobittya-v-2023-rotsi-bude-261-realna-zarplata-zroste-na-33

Зубожіння на порозі: 60% українців опиняться за межею бідності. РадіоТрек. 2023. URL: https://radiotrek.rv.ua/news/galopuyucha-bidnist-na-porozi.-60-ukrayinciv-opinyatsya-za-mezheyu-bidnosti_299398.html

В Україні у півтора рази скоротили розмір допомоги з безробіття: на скільки тепер можна розраховувати. Патріоти України. 2023. URL: https://patrioty.org.ua/society/v-ukraini-u-pivtora-razy-skorotyly-rozmir-dopomohy-z-bezrobittia-na-skilky-teper-mozhna-rozrakhovuvaty-454860.html

Індексація пенсій українців у березні 2023 року: то 5%, чи 20%? Укрінформ. 2023. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3651972-indeksacia-pensij-ukrainciv-u-berezni-2023-roku-to-5-ci-20.html

Богданова Л. День людей похилого віку: історія пенсійних виплат і як вони зміняться. Факти. 2021. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20211001-den-lyudej-pohylogo-viku-istoriya-pensijnyh-vyplat-i-yak-vony-zminyatsya/

Матвіїшина Г. З початку війни понад 4 тисячі дітей залишилися без батьків. Суспільне новини. 2023. URL: https://suspilne.media/357536-z-pocatku-vijni-ponad-4-tisaci-ditej-zalisilisa-bez-batkiv-minsocpolitiki-rozpovilo-pro-pricini-i-poradok-usinovlenna/

Аналітичний звіт за результатами опитування щодо доступу людей з інвалідністю до різних видів допомоги, послуг за їхнім постійним місцем проживання під час воєнного стану. Київ : «Національна асамблея людей з інвалідністю України», 2022. 7 с.

Із 1 серпня АТ Укрпошта припинило роботу своїх відділень на непідконтрольних Україні територіях. Укрінформ. 2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3541531-ukrposta-pripinila-robotu-na-okupovanih-teritoriah.html

Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб: Постанова КМУ від 29 квітня 2022 р. № 495. Zakon.rada.gov.ua. 2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2022-%D0%BF#Text

Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб: Постанова КМУ від 19 березня 2022 р. N 333. Liga 360. 2022. URL: https://ips.ligazakon.net/document/kp220333

Оксана Жолнович: Соціальні виплати гарантовані, незважаючи на війну. Кореспондент. 2022. URL: https://ua.korrespondent.net/interview/4543575-oksana-zholnovych-sotsialni-vyplaty-harantovani-nezvazhauichy-na-viinu

Пенсії та виплати. Як отримати гроші тим, хто знаходиться в окупації. NV Бізнес. 2022. URL: https://biz.nv.ua/ukr/economics/viyna-v-ukrajini-yak-v-okupaciji-otrimati-pensiji-novini-ukrajini-50263035.html

Оксана Жолнович представила законопроект, який змінює систему працевлаштування осіб з інвалідністю. КМУ. 2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/oksana-zholnovich-predstavila-zakonoproekt-yakij-zminyuye-sistemu-pracevlashtuvannya-osib-z-invalidnistyu

Ткаченко В. Права та обов’язки мобілізованих: експерт розповів, що передбачено у 2023 році. Факти. 2023. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20230203-prava-ta-obovyazky-mobilizovanyh-ekspert-rozpoviv-shho-peredbacheno-u-2023-roczi/

Ломоносова Н. Соціальний захист у повоєнній Україні. Україні: час змінювати підходи. Cedos. 2022. URL: https://cedos.org.ua/soczialnyj-zahyst-u-povoyennij-ukrayini-chas-zminyuvaty-pidhody/

Самборська О.Ю. Людський капітал як фактор економічного зростання України. Економіка АПК. 2019. № 6. С 64–72.

Бортнік С.М. Активізація людського потенціалу в умовах глобалізації економіки. Економічний форум. 2012. № 3. C. 453–458.

Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. Київ : Т-во «Знання», КОО, 2001. 254 с.

Рябчук О.Г., Гожуловський С.С. Особливості розвитку людського капіталу як основного фактора зростання економіки України. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2020. Вип. 4. DOI: https://doi.org/10.33244/2617-5932.4.2020.182-192

Федик М.В. Про особливості ринку праці України в умовах воєнного стану. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2023. Випуск 63. С. 243–255. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.63.0.6319

Кудин С.І., Федик М.В., Фурман Д.Г. Управління людським капіталом в умовах пандемічної нестабільності. Наукові перспективи. 2022. № 4(22). С. 194–207. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-4(22)-194-207

Zahalna suma pryamykh zbytkiv, zavdana infrastrukturi Ukrayiny cherez viynu, zrosla do mayzhe $138 mlrd (2023) [The total amount of direct damage caused to the infrastructure of Ukraine due to the war has increased to almost $138 billion KSE]. Available at: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-zavdana-infrastrukturi-ukrayini-cherez-viynu-zrosla-do-mayzhe-138-mlrd/ [in Ukrainian]

U Minintehratsiyi rozpovily, skilky v Ukrayini zareyestrovano pereselentsiv. Slovo i Dilo (2023) [The Ministry of Integration told how many displaced people are registered in Ukraine]. Available at: https://www.slovoidilo.ua/2023/02/07/novyna/suspilstvo/minreintehracziyi-rozpovily-skilky-ukrayini-zareyestrovano-vnutrishno-peremishhenyx-osib [in Ukrainian]

NBU: riven bezrobittya v 2923 rotsi bude 26,1%, realna zarplata zroste na 3,3% (2023) [NBU: the unemployment rate in 2923 will be 26.1%, the real salary will increase by 3.3%]. Available at: https://finbalance.com.ua/news/nbu-riven-bezrobittya-v-2023-rotsi-bude-261-realna-zarplata-zroste-na-33 [in Ukrainian]

Zubozhinnya na porozi: 60% ukrayintsiv opynyatsya za mezheyu bidnosti (2023) [Impoverishment on the threshold: 60% of Ukrainians will find themselves below the poverty line]. Available at: https://radiotrek.rv.ua/news/galopuyucha-bidnist-na-porozi.-60-ukrayinciv-opinyatsya-za-mezheyu-bidnosti_299398.html [in Ukrainian]

V Ukrayini u pivtora razy skorotyly rozmir dopomohy z bezrobittya: na skilky teper mozhna rozrakhovuvaty (2023) [In Ukraine, the amount of unemployment benefits was reduced by one and a half times: how much can you count on now]. Available at: https://patrioty.org.ua/society/v-ukraini-u-pivtora-razy-skorotyly-rozmir-dopomohy-z-bezrobittia-na-skilky-teper-mozhna-rozrakhovuvaty-454860.html [in Ukrainian]

Indeksatsiya pensiy ukrayintsiv u berezni 2023 roku: to 5%, chy 20%? Ukrinform (2023) [Indexation of pensions of Ukrainians in March 2023: 5% or 20%?]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3651972-indeksacia-pensij-ukrainciv-u-berezni-2023-roku-to-5-ci-20.html [in Ukrainian]

Bohdanova, L. (2021). Den lyudey pokhyloho viku: istoriya pensiynykh vyplat i yak vony zminyatsya (2021) [Day of the elderly: the history of pension payments and how they will change]. Available at: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20211001-den-lyudej-pohylogo-viku-istoriya-pensijnyh-vyplat-i-yak-vony-zminyatsya/ [in Ukrainian]

Matviyishyna, H. (2023). Z pochatku viyny ponad 4 tysyachi ditey zalyshylysya bez batkiv. (2023). [Since the beginning of the war, more than 4,000 children have been left without parents]. Available at: https://suspilne.media/357536-z-pocatku-vijni-ponad-4-tisaci-ditej-zalisilisa-bez-batkiv-minsocpolitiki-rozpovilo-pro-pricini-i-poradok-usinovlenna/

Analitychnyy zvit za rezultatamy opytuvannya shchodo dostupu lyudey z invalidnistyu do riznykh vydiv dopomohy, posluh za yikhnim postiynym mistsem prozhyvannya pid chas voyennoho stanu (2022) [Analytical report based on the results of a survey on the access of people with disabilities to various types of assistance and services according to their permanent place of residence during martial law]. «Natsionalna asambleya lyudey z invalidnistyu Ukrayiny». 7 [in Ukrainian]

Iz 1 serpnya AT Ukrposhta prypynylo robotu svoyikh viddilen na nepidkontrolnykh Ukrayini terytoriyakh (2022) [Since August 1, JSC Ukrposhta has stopped the work of its branches in territories not controlled by Ukraine]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3541531-ukrposta-pripinila-robotu-na-okupovanih-teritoriah.html [in Ukrainian]

Deyaki zakhody z formuvannya fondiv zhytla, pryznachenoho dlya tymchasovoho prozhyvannya vnutrishno peremishchenykh osib: Postanova KMU vid 29 kvitnya 2022 r. № 495 (2022) [Some measures for the formation of housing funds intended for temporary residence of internally displaced persons: Decree of the CMU of April 29, 2022 № 495]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2022-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennya Poryadku kompensatsiyi vytrat za tymchasove rozmishchennya (perebuvannya) vnutrishno peremishchenykh osib: Postanova KMU vid 19 bereznya 2022 r. № 333 (2022) [On approval of the Procedure for compensation of expenses for temporary accommodation (stay) of internally displaced persons: Decree of the CMU of March 19, 2022 № 333]. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/kp220333 [in Ukrainian]

Oksana Zholnovych: Sotsialni vyplaty harantovani, nezvazhayuchy na viynu (2022) [Oksana Zholnovich: Social benefits are guaranteed, despite the war]. Available at: https://ua.korrespondent.net/interview/4543575-oksana-zholnovych-sotsialni-vyplaty-harantovani-nezvazhauichy-na-viinu [in Ukrainian]

Pensiyi ta vyplaty. Yak otrymaty hroshi tym, khto znakhodytsya v okupatsiyi (2022) [Pensions and benefits. How to get money to those who are under occupation]. Available at: https://biz.nv.ua/ukr/economics/viyna-v-ukrajini-yak-v-okupaciji-otrimati-pensiji-novini-ukrajini-50263035.html [in Ukrainian]

Oksana Zholnovych predstavyla zakonoproekt, yakyy zminyuye systemu pratsevlashtuvannya osib z invalidnistyu (2022) [Oksana Zholnovich presented a draft law that changes the employment system for persons with disabilities]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/oksana-zholnovich-predstavila-zakonoproekt-yakij-zminyuye-sistemu-pracevlashtuvannya-osib-z-invalidnistyu [in Ukrainian]

Tkachenko, V. (2023). Prava ta obovʺyazky mobilizovanykh: ekspert rozpoviv, shcho peredbacheno u 2023 rotsi. Fakty [Rights and obligations of the mobilized: the expert told what is foreseen in 2023]. Available at: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20230203-prava-ta-obovyazky-mobilizovanyh-ekspert-rozpoviv-shho-peredbacheno-u-2023-roczi/[in Ukrainian]

Lomonosova, N. Sotsialnyy zakhyst u povoyenniy Ukrayini. Ukrayini: chas zminyuvaty pidkhody (2022) [Social protection in post-war Ukraine. Ukraine: time to change approaches]. Available at: https://cedos.org.ua/soczialnyj-zahyst-u-povoyennij-ukrayini-chas-zminyuvaty-pidhody/ [in Ukrainian]

Sambroska, O.Yu (2019). Lyuds'kyi kapital yak faktor ekonomichnoho zrostannia Ukrainy [Human capital as a factor of economic growth in Ukraine]. Ekonomika APK, (6), 64–72. [in Ukrainian]

Bortnik, S.M. (2012). Aktyvizatsiia lyuds'koho potentsialu v umovakh hlobalizatsii ekonomiky [Activation of human potential in the context of economic globalization]. Ekonomichnyi forum, 3, 453–458. [in Ukrainian]

Hrishnova, O.A. (2001). Lyuds'kyi kapital: formuvannia v systemi osvity i profesiinoi pidhotovky [Human capital: formation in the education and vocational training system]. Kyiv: T-vo "Znanie", KOO. [in Ukrainian]

Ryabchuk, O.G., & Gozhulovskyi, S.S. (2020). Osoblyvosti rozvytku lyuds'koho kapitalu yak osnovnoho faktora zrostannia ekonomiky Ukrainy [Features of human capital development as the main factor of economic growth in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk. Seriia: finansy, oblik, opodatkuvannia, 4, 182–192. DOI: https://doi.org/10.33244/2617-5932.4.2020.182-192 [in Ukrainian]

Fedyk, M. V. (2023). Pro osoblyvosti rynku pratsi Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [On the peculiarities of the labor market of Ukraine in the conditions of war]. Visnyk of the Lviv University. Series Economics. Issue 63. P. 243–255. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.63.0.6319 [in Ukrainian]

Kudyn, S., Fedyk, M., & Furman, D. (2022). Upravlinnia liudskym kapitalom v umovakh pandemichnoi nestabilnosti [Human capital management in the conditions of pandemic instability]. Naukovi perspektyvy, 4(22), 194–207. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-4(22)-194-207 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 190
Завантажень PDF: 145
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Самборська, О., Воскобійник, С., & Шевченко, Д. (2023). ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-19
Розділ
ЕКОНОМІКА