ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАНЦЮГА СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Катерина Копішинська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-1609-2902
  • Катерина Зінченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-9475-5495
Ключові слова: ланцюг створення цінності, інновації, фармацевтичне підприємство, COVID-19

Анотація

Метою роботи є вдосконалення наукових положень та розробка практичних рекомендацій щодо інноваційних перетворень ланцюга створення цінності фармацевтичних підприємств. Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 стала викликом для ринку як в цілому, так і для кожного окремого підприємства. Більшість суб’єктів господарювання були змушені переорієнтувати чи диверсифікувати власне виробництво, а ті, хто не встиг внести зміни, - зазнали значних збитків, що вже призвели до перерозподілу ринкових сил. Істотні трансформації відбулись у фармацевтичній галузі, де, на відміну від більшості сфер господарювання, з’явилась низка нових можливостей та напрямів подальшого інноваційного розвитку, що свідчить про актуальність проведеного дослідження. Доходи підприємств світового фармацевтичного ринку стабільно зростають протягом останніх двадцяти років. Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 не змінила цих тенденцій. Світова організації торгівлі, прогнозуючи обсяги реального експорту у 2020 році, розробила три сценарії розвитку подій залежно від тривалості пандемії та характеру обмежувальних заходів. Згідно запропонованих результатів, зростання обсягів експорту за всіма сценаріями планувалось лише для виробників фармацевтичних товарів. У статті було розглянуто типологію ланцюгів створення цінності та наведено їх поелементні характеристики. Запропоновано нову, сучасну модель взаємодії в ланцюзі створення цінності продуктів, яка включає, крім класичних представників, також постачальників наукомістких пристроїв та додатків. Наведено обґрунтування ефективності створення таких ланцюгів. На основі кореляційного аналізу було встановлено наявність лінійної залежності між показниками фармацевтичних витрат на НДДКР та доходом. Таким чином, для максимізації ефекту від витрат на НДДКР, фармацевтичним компаніям рекомендується здійснити інноваційні перетворення ланцюга створення цінності із залученням зовнішніх виробників високотехнологічних пристроїв, програм, що прискорить НДДКР, підвищить їх ефективність та сприятиме зменшенню витрат компаній на виробництво та випуск на ринок нових лікарських засобів та фармацевтичних товарів.

Посилання

Derzhavni sayt Ministerstva ekonomiky, torhivli ta silʹsʹkoho hospodarstva Ukrayiny. Derzhavna pidtrymka ukrayinsʹkoho eksportu [Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. State support of Ukrainian exports]. Retrieved from http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/prom/ukr/26.html (accessed 14 March 2021).

Kovinko, O. M., Stakhova, A. І., & Vovk, A. P. (2017). Farmatsevtychnyy rynok Ukrayiny yak rushiynyy vazhilʹ ekonomichnoho rozvytku [The pharmaceutical market of Ukraine as a driving lever of economic development]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu - Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, 11, 56-59. Retrieved from: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/11_2017ua/14.pdf [in Ukrainian].

Methodology for the WTO trade forecast. Economic Research and Statistics Division, World Trade Organization. Retrieved from: https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/methodpr855_e.pdf (accessed 14 March 2021).

Heiets, V.M., & Seminozhenko, V.P. (2006). Innovatsiyni perspektyvy Ukrayiny [Innovative prospects of Ukraine]. Khаrkiv: Konstanta. [in Ukrainian].

Lyashenko, V. I., Kharazishvili Y. M. (2017). Problemy otsinky ta intehralʹni indeksy staloho rozvytku promyslovosti Ukrayiny [Evaluation problems and integrated indices of sustainable development of Ukrainian industry]. Naukovyy zhurnal «Ekonomika Ukrayiny» - Scientific Journal «Economy of Ukraine», 2(663), 3-23.

Revenue of the worldwide pharmaceutical market from 2001 to 2019. Statista. Retrieved from: https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-worldwide-revenue-since-2001/ (accessed 14 March 2021).

Interconnected Economies: Benefiting From Global Value Chains. The official site of The Organisation for Economic Cooperation and Development. Retrieved from: http://www.oecd.org/sti/ind/interconnected-economies-GVCs-synthesis.pdf (accessed 14 March 2021).

Gereffi, G. (2001). Shifting Governance Structures in Global Commodity Chains, With Special Reference to the Internet. American Behavioral Scientist, 44(10), 1616-1637. Retrieved from: https://transportgeography.org/contents/cha-pter7/freight-transportation-value-chains/producer-buyergcc-2/ (accessed 14 March 2021).

Zinchenko, K. V., Smolyar L. H. (2020). Innovatsiyna diyalʹnistʹ farmatsevtychnykh pidpryyemstv v umovakh pandemiyi [Innovative activity of pharmaceutical enterprises in conditions pandemic]. Ukrayinsʹka naukovo-praktychna konferentsiya z mizhnarodnoyu uchastyu «Hlobalizatsiya napryamiv formuvannya promyslovoho potentsialu v umovakh postindustrialʹnykh transformatsiy» - Ukrainian scientific-practical conference with international participation «Globalization of directions of industrial potential formation in the conditions of post-industrial transformations», December 16, 2020. 420-423. Retrieved from: http://ktpe-conf.kpi.ua/v2020 (accessed 14 March 2021).

World Preview. Outlook to 2024. Evaluate Pharma. Retrieved from: https://info.evaluate.com/rs/607-YGS-364/images/EvaluatePharma_World _Previ-ew_2019.pdf (accessed 14 March 2021).

The Correlation Coefficient r. Introductory Business Statistics. Retrieved from: https://open-textbc.ca/introbusinessstatopenstax/chapter/the-correlation-coefficient-r/ (accessed 14 March 2021).

Державні сайт Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України. Державна підтримка українського експорту. URL: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/prom/ukr/26.html (дата звернення: 14.03.2021).

Ковінько, О. М., Стахова, А. І., & Вовк, А. П. (2017). Фармацевтичний ринок України як рушійний важіль економічного розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 11, 56-59. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/11_2017ua/14.pdf (дата звернення: 14.03.2021).

Методологія прогнозу торгівлі СОТ. Відділ економічних досліджень та статистики Світової організації торгівлі. URL: https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/methodpr855_e.pdf (дата звернення: 14.03.2021).

Геєць, В.М., & Семиноженко, В.П. (2006). Інноваційні перспективи України. Монографія. - Харків: Константа.

Ляшенко, В. І., Харазішвілі Ю. М. (2017). Проблеми оцінки та інтегральні індекси сталого розвитку промисловості України. Науковий журнал «Економіка України», 2(663), 3-23.

Дохід на світовому фармацевтичному ринку з 2001 по 2019 рік. Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-worldwide-revenue-since-2001/ (дата звернення: 14.03.2021).

Взаємозв’язані економіки: вигода від глобальних ланцюгів створення вартості. Офіційний сайт Організації економічного співробітництва та розвитку. URL: http://www.oecd.org/sti/ind/interconnected-economies-GVCs-synthesis.pdf (дата звернення: 14.03.2021).

Гереффі, Г. (2001). Зміна структур управління в глобальних товарних ланцюгах. American Behavioral Scientist, 44 (10), 1616-1637. URL: https://transportgeography.org/contents/chapter7/freight-transportation-value-chains/producer-buyergcc-2/ (дата звернення: 14.03.2021).

Зінченко, К. В., Смоляр Л. Г. (2020). Інноваційна діяльність фармацевтичних підприємств в умовах пандемії. Українська науково-практична конференція з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій», 16 грудня 2020 року. 420-423. URL: http://ktpe-conf.kpi.ua/v2020 (дата звернення: 14.03.2021).

Світовий огляд. Outlook to 2024. Evaluate Pharma. URL: https://info.evaluate.com/rs/607-YGS-364/images/EvaluatePharma_World _Previ-ew_2019.pdf (дата звернення: 14.03.2021).

Коефіцієнт кореляції r. Introductory Business Statistics. URL: https://open-textbc.ca/introbusinessstatopenstax/chapter/the-correlation-coefficient-r/ (дата звернення: 14.03.2021).

Переглядів статті: 56
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Копішинська, К., & Зінченко, К. (2021). ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАНЦЮГА СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-42
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ