АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ АГЕНТСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Ключові слова: рейтинг, міжнародне рейтингове агентство, суверенний рейтинг, кредитний рейтинг емітента, прогноз рейтингу

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням діяльності міжнародних рейтингових агентств в умовах фінансових та економічних криз. Прокласифіковано види рейтингів та прогнозів які встановлюють міжнародні рейтингові агентства Standard & Poor’s, Mood’s Investors Service, Fitch Ratings. Визначено сутність та систематизовано фактори на підставі яких встановлюють кредитний рейтинг країни (суверенний рейтинг) рейтингові агентства. Досліджено досвід діяльності міжнародних рейтингових агентств в умовах пандемії COVID-19 та основні тенденції встановлення ними суверенного та кредитних рейтингів емітентів за кордоном та в Україні. Проаналізовано зв’язок суверенного рейтингу та кредитного рейтингу емітентів, які працюють в Україні. Виділено основні переваги та проблеми рейтингування міжнародними рейтинговими агентствами у сучасних умовах.

Посилання

Credit rating agencies: everything you need to know ratings. URL: https://www.ig.com/en/trading-strategies/credit-rating-agencies--everything-you-need-to-know-191218

Офіційний сайт Standard and Poor's. URL: https://www.standardandpoors.com

Офіційний сайт Fitch ratings. URL: https://www.fitchratings.com

Офіційний сайт Moody's. URL: https://www.moodys.com

Офіційний сайт Кредит-Рейтинг. URL: https://www.credit-rating.ua/

Самородов Б. В. Аналітичний огляд сучасного стану процесу публічного рейтингування вітчизняних банків. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 45 (1088). C. 126–135.

Sinha Uk. Rating agencies owe the market more transparency. URL: https://www.ft.com/content/2a0bffc7-e925-4df8-ba9c-2bf9dda579b3

Global Sovereign Rating Trends 2020: Sovereign Debt Buildup Continues. URL: https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200129-global-sovereign-rating-trends-2020-sovereign-debt-buildup-continues-11327172

Кредитний рейтинг /Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/kreditnij-rejting-potochni-rejtingi-zagalna-informacija-istorichni-zmini

Marc Jones How the coronavirus is crushing credit ratings. URL: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-ratings-graphic-idUSKCN24U18Y

Credit rating agencies: everything you need to know. (2019) Available at: https://www.ig.com/en/trading-strategies/credit-rating-agencies--everything-you-need-to-know-191218

Official site of the Standard and Poor's (2020) Available at: https://www.standardandpoors.com

Official site of the Fitch ratings (2020) Available at: https://www.fitchratings.com

Official site of the Moody's (2020) Available at: https://www.moodys.com

Official site of the Сredit-rating (2020) Available at: https://www.credit-rating.ua/

Samorodov B. (2014) Analitychnyi ohliad suchasnoho stanu protsesu publichnoho reitynhuvannia vitchyznianykh bankiv [Analytical review of the current state of the process of public rating of domestic banks] Visnyk NTU «KhPI». no 45 (1088). pp. 126-135.

Sinha Uk. (2020) Rating agencies owe the market more transparency. Available at: https://www.ft.com/content/2a0bffc7-e925-4df8-ba9c-2bf9dda579b3

Global Sovereign Rating Trends 2020: Sovereign Debt Buildup Continues. (2020) Available at: https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200129-global-sovereign-rating-trends-2020-sovereign-debt-buildup-continues-11327172

Minfin (2021) Kredytnyi reitynh [Credit rating]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/kreditnij-rejting-potochni-rejtingi-zagalna-informacija-istorichni-zmin

Jones M. (2020) How the coronavirus is crushing credit ratings. Available at: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-ratings-graphic-idUSKCN24U18Y

Переглядів статті: 66
Завантажень PDF: 205
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Грудзевич, У., Руденко, З., & Сідельник, О. (2021). АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ АГЕНТСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-37
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ