ВПЛИВ ПОВНОМАСШТАБНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА ПРАКТИКУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ESG-ПІДХОДІВ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

  • Марія Пшенична Новокаховський гуманітарний інститут ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» https://orcid.org/0000-0002-5373-1726
Ключові слова: війна, імплементація, ESG-підхід, інвестиційна привабливість, зацікавленість

Анотація

У статті досліджено еволюцію та здійснено порівняльний аналіз ставлення керівників українських компаній до імплементації ESG-підходу у довоєнний та воєнний період. Окреслено світові тенденції оцінки інвестиційної привабливості об’єкту інвестування з позиції нефінансових факторів. Визначено місце заходів соціальної, управлінської спрямованості в репутаційних характеристиках фірми. Обґрунтовано зв'язок та пряму залежність між інвестиційною привабливістю та ESG-стратегіями. Досліджено тенденції попиту зацікавлених сторін до звітності з питань ESG в довоєнний час та під час війни, а також проведено порівняння міжнародного та вітчизняного ставлення зацікавлених осіб до прозорості звітності з ESG. В статті структуровано найбільші виклики в процесі реалізації стратегії ESG. Узагальнено прогнози щодо забезпечення життєстійкості бізнесу в повоєнний період.

Посилання

Alda, M. ESG fund scores in UK SRI and conventional pension funds: Are the ESG concerns of the SRI niche affecting the conventional mainstream? / M. Alda // Finance research letters. 2020. № 36. DOI: 10.1016/j.frl.2019.101313

Giese, G., Nagy, Z., & Lee, L. E. Deconstructing ESG ratings performance: Risk and return for E, S, and G by time horizon, sector, and weighting. The Journal of Portfolio Management. 2021. № 47(3), рр. 94-111.

Hill J. Environmental, Social, and Governance (ESG) investing: A balanced analysis of the theory and practice of a sustainable portfolio. Academic Press. 2020.

KPMG 2022 CEO Outlook. URL: https://kpmg.com/ua/uk/home/insights/2022/11/ukrainian-business-leaders-outlook-2022.html.

KPMG Погляд керівників бізнесу в Україні 2022. URL: https://kpmg.com/ua/uk/home/media/press-releases/2022/11/pohlyad-kerivnykiv-biznesu-v-ukrayini-ta-sviti-v-2022-rotsi.html.

KSE. Збитки, завдані українському бізнесу внаслідок російської агресії, оцінюються в $13 млрд. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zbitki-zavdani-ukrayinskomu-biznesu-vnaslidok-rosiyskoyi-agresiyi-otsinyuyutsya-v-13-mlrd/

Камінський Андрій Борисович, Негрей Марина Володимирівна, & Федчун Анастасія. (2022). Ефект ESG-score в оцінці ризику прямих та портфельних інвестицій: докази з ринків ЦСЄ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (15), 38-44. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2022-15-04

Негрей Марина Володимирівна, & Ремінна Поліна Вікторівна. (2021). Вплив пандемії COVID-19 на фондовий ринок: ESG ETF кейс. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (14), 79-89. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-08

Пeдрo Maтoс. ESG-принципи та відповідальне інституційне інвестування у світі : Критичний огляд досліджень ; пер. з англ. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 88 с.

Чи є місце для ESG в Україні сьогодні. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/10/24/692962/

Alda, M. ESG fund scores in UK SRI and conventional pension funds: Are the ESG concerns of the SRI niche affecting the conventional mainstream? / M. Alda // Finance research letters. 2020. № 36. DOI: 10.1016/j.frl.2019.101313

Giese, G., Nagy, Z., & Lee, L. E. Deconstructing ESG ratings performance: Risk and return for E, S, and G by time horizon, sector, and weighting. The Journal of Portfolio Management. 2021. № 47(3), рр. 94-111.

Hill J. Environmental, Social, and Governance (ESG) investing: A balanced analysis of the theory and practice of a sustainable portfolio. Academic Press. 2020.

KPMG 2022 CEO Outlook. Retrieved from https://kpmg.com/ua/uk/home/insights/2022/11/ukrainn-business-leaders-outlook-2022.html [in Ukrainian]

KPMG Poglyad kerivnikiv biznesu v Ukrayini 2022. Retrieved from https://kpmg.com/ua/uk/home/media/press-releases/2022/11/pohlyad-kerivnykiv-biznesu-v-ukrayini-ta-sviti-v-2022-rotsi.html [in Ukrainian]

KSE. Zbitki, zavdani ukrayinskomu biznesu vnaslidok rosijskoyi agresiyi, ocinyuyutsya v $13 mlrd. Retrieved from https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zbitki-zavdani-ukrayinskomu-biznesu-vnaslidok-rosiyskoyi-agresiyi-otsinyuyutsya-v-13-mlrd/ [in Ukrainian]

Kaminskij Andrij Borisovich, Negrej Marina Volodimirivna, & Fedchun Anastasiya. (2022). Efekt ESG-score v ocinci riziku pryamih ta portfelnih investicij: dokazi z rinkiv CSYe. Visnik Harkivskogo nacionalnogo universitetu imeni V. N. Karazina. Seriya: Mizhnarodni vidnosini. Ekonomika. Krayinoznavstvo. Turizm, (15), 38-44. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2022-15-04 [in Ukrainian]

Negrej Marina Volodimirivna, & Reminna Polina Viktorivna. (2021). Vpliv pandemiyi COVID-19 na fondovij rinok: ESG ETF kejs. Visnik Harkivskogo nacionalnogo universitetu imeni V. N. Karazina. Seriya: Mizhnarodni vidnosini. Ekonomika. Krayinoznavstvo. Turizm, (14), 79-89. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-08 [in Ukrainian]

Pedro Matos. ESG-principi ta vidpovidalne institucijne investuvannya u sviti : Kritichnij oglyad doslidzhen ; per. z angl. Lviv: Vidavnictvo Lvivskoyi politehniki, 2020. 88 p. [in Ukrainian]

Chi ye misce dlya ESG v Ukrayini sogodni. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/columns/2022/10/24/692962/ [in Ukrainian]

Переглядів статті: 129
Завантажень PDF: 114
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Пшенична, М. (2022). ВПЛИВ ПОВНОМАСШТАБНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА ПРАКТИКУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ESG-ПІДХОДІВ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-64
Розділ
ЕКОНОМІКА