РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РЕЗИЛЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 2008-2009 РР.

Ключові слова: резилентність, соціально-економічна система, глобальна фінансово-економічна криза, ретроспективний аналіз, економічні шоки

Анотація

Метою написання статті є проведення ретроспективного аналізу формування та розвитку резилентності соціально-економічної системи в умовах глобальної фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. Основними завданнями дослідження є: ретроспективний аналіз резилентності соціально-економічної системи України в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр.; аналіз швидкості відновлення дошокової траєкторії ВВП на душу населення. Визначено, що саме глобальна фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. мала один із найбільших негативних впливів у контексті падіння фактичних обсягів ВВП України на душу населення. Водночас, резилентність соціально-економічної системи в умовах глобального шоку не завжди і не тільки пов’язана з економічним благополуччям цієї системи та темпами її докризового економічного зростання.

Посилання

Ivanov D., Dolgui A., Sokolov B. Ripple effect in the supply chain: Definitions, frameworks and future research perspectives // Handbook of ripple effects in the supply chain. Cham: Springer, 2019, рp. 1–33. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14302-2_1

Linkov I., Trump B. D., Hynes W. Resilie nce-based strategies and policies to address systemic risks. SG/NAEC(2019)5. 2019. URL: https://www.oecd.org/naec/averting-systemiccollapse/SGNAEC(2019)5_Resilience_strategies.pdf

Козловський С. В. Індикативні методи забезпечення стійкості економіки України. Ефективна економіка. 2013. № 10. С. 1–6.

Маргасова В. Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління. Чернігів : Десна Поліграф, 2014. 416 с.

Ляпунов А. М. Общая задача устойчивости движения (диссертация и статьи). Череповец : МеркурийПРЕСС. 2000. 386 с.

The World Bank Group. DataBank. World Development Indicators. URL: https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-Indicators#

Ivanov D., Dolgui A., Sokolov B. (2019) Ripple effect in the supply chain: Definitions, frameworks and future research perspectives // Handbook of ripple effects in the supply chain. Cham: Springer, рp. 1–33. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14302-2_1

Linkov I., Trump B. D., Hynes W. Resilie nce-based strategies and policies to address systemic risks. SG/NAEC(2019)5. 2019. Available at: https://www.oecd.org/naec/averting-systemiccollapse/SGNAEC(2019)5_Resilience_strategies.pdf

Kozlovskyi S. V. (2013) Indykatyvni metody zabezpechennia stiikosti ekonomiky Ukrainy [Indicative methods of ensuring the stability of the Ukrainian economy]. Efektyvna ekonomika – Efficient Economy, 10, 1–6. (in Ukrainian)

Margasova V. G. (2014) Systema zabezpechennia stiikosti natsionalnoi ekonomiky ta yii bezpeky: teoriia, metodolohiia, praktyka upravlinnia [System of ensuring the stability of the national economy and its security: Theory, methodology]. Chernihiv: Desna Polygraph, 416 p. (in Ukrainian)

Lyapunov A. M. (2000) General objective of sustainability of movement (thesis and articles). Cherepovets: Mercury PRESS, 386 p. (in Russian)

The World Bank Group. DataBank. World Development Indicators. Available at: https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-Indicators#

Переглядів статті: 59
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Іванюк, У. (2021). РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РЕЗИЛЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 2008-2009 РР. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-57
Розділ
ЕКОНОМІКА