ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ТА СВІТУ

  • Ольга Ярмак Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-5760-4786
Ключові слова: розвиток світового господарства, економіка світу, Україна, воєнні дії, міжнародні відносини

Анотація

У роботі розглянуто питання економічного розвитку країн світу та України під впливом факторів сучасного світового розвитку. До цих факторів належить бойові дії в Україні та наслідки епідемії COVID-19. До моменту початку цієї кризи світова економіка почала відновлення, але ще повністю не відновилася від пандемії COVID-19. Також виникають значні розбіжності між траєкторіями відновлення країн з розвиненою економікою з одного боку і країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, з іншого. Військові дії стали ще одним небезпечним фактором, що спіткали світову економіку під час пандемії, і викликає брак ресурсів у низці областей крім енергетики та сільського господарства. Через тісно інтегровані глобальні ланцюжки постачання збої виробництва в одній країні можуть дуже швидко поширитися каскадом по всьому світу. Таким чином, зміни в одному регіоні у сучасних умовах можуть вплинути на велику кількість країн.

Посилання

Auclert Adrien, Hannes Malmberg and Matthew Rognlie. 2021. “Demographics, Wealth, and Global Imbalances in the Twenty-First Century.” NBER Working Paper 29161, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Black Simon, Ian Parry, James Roaf, and Karlygash Zhunussova. 2021. “Not Yet on Track to Net Zero: The Urgent Need for Greater Ambition and Policy Action to Achieve Paris Temperature Goals.” IMF Staff Climate Note 2021/005, International Monetary Fund, Washington, DC.

Borio Claudio, Piti Disyatat, Mikael Juselius, and Phurichai Rungcharoenkitkul. 2017. “Why So Low for So Long? A Long-Term View of Real Interest Rates.” BIS Working Papers, Bank for International Settlements, Basel.

Caballero Ricardo J., and Emmanuel Farhi. 2015. “The Safety Trap.” NBER Working Paper 19927 National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Casella Bruno, Richard Bolwijn, Daniel Moran, and Keiichiro Kanemoto. 2019. “Improving the Analysis of Global Value Chains: The UNCTAD-Eora Database.” Transnational Corporations 26(3). United Nations, New York and Geneva.

Hoel Michael. 1994. “Efficient Climate Policy in the Presence of Free Riders.” Journal of Environmental Economics and Management 27 (3): 259–74.

Novta Natalija and Evgenia Pugacheva, “The Macroeconomic Costs of Conflict”, Journal of Macroeconomics 68, 2021.

Гірман А.П., Гвоздов Б.Ю., Брусенцева А.С. Формування стратегії розвитку України в умовах глобалізації. Регіональні студії. 2021. № 24. С. 116–122.

Горнакова Д.В., Фокіна С.Ю., Юстіновіч Ю.Г. Сучасні передумови розвитку світової економіки. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. 2016. № 1–3. С. 1–5.

Кулицький С. Зовнішня торгівля України: стан, проблеми та перспективи. Україна: події, факти, коментарі. 2018. № 10. С. 39–52.

Труфанова Д.О. Сучасний стан світової економіки і подальші перспективи її розвитку. Концепт. 2016. Т. 11. С. 2656–2660.

Auclert Adrien, Hannes Malmberg and Matthew Rognlie (2021) “Demographics, Wealth, and Global Imbalances in the Twenty-First Century.” NBER Working Paper 29161, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Black Simon, Ian Parry, James Roaf, and Karlygash Zhunussova (2021) “Not Yet on Track to Net Zero: The Urgent Need for Greater Ambition and Policy Action to Achieve Paris Temperature Goals.” IMF Staff Climate Note 2021/005, International Monetary Fund, Washington, DC.

Borio Claudio, Piti Disyatat, Mikael Juselius, Phurichai Rungcharoenkitkul. (2017) “Why So Low for So Long? A Long-Term View of Real Interest Rates.” BIS Working Papers, Bank for International Settlements, Basel.

Caballero Ricardo J., Emmanuel Farhi (2015) “The Safety Trap.” NBER Working Paper 19927 National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Casella Bruno, Richard Bolwijn, Daniel Moran, and Keiichiro Kanemoto. (2019). “Improving the Analysis of Global Value Chains: The UNCTAD-Eora Database.” Transnational Corporations 26(3). United Nations, New York and Geneva.

Hoel Michael. (1994). “Efficient Climate Policy in the Presence of Free Riders.” Journal of Environmental Economics and Management, 27 (3): 259–74.

Novta Natalija and Evgenia Pugacheva (2021) “The Macroeconomic Costs of Conflict”, Journal of Macroeconomics, 68.

Hirman A., Hvozdov B., Brusentseva A. (2021) Formuvannia stratehii rozvytku Ukrainy v umovakh hlobalizatsii[Formation of Ukraine's development strategy in conditions of globalization]. Rehionalni studii – Regional studios. № 24, pp. 116—122.

Hornakova D., Fokina S., Yustinovich Yu. (2016) Suchasni peredumovy rozvytku svitovoi ekonomiky [Modern prerequisites for the development of the world economy]. Aktualni problemy humanitarnykh ta pryrodnychykh nauk – Actual problems of humanities and natural sciences. № 1–3, pp. 1–5.

Kulytskyi S. (2018) Zovnishnia torhivlia Ukrainy: stan, problemy ta perspektyvy [Foreign trade of Ukraine: state, problems and prospects]. Ukraina: podii, fakty, komentari. – Ukraine: events, facts, comments, № 10, pp. 39–52.

Trufanova D.O. (2016) Suchasnyi stan svitovoi ekonomiky i podalshi perspektyvy yii rozvytku [The current state of the world economy and further prospects for its development]. Kontsept – Concep . T. 11, pp. 2656–2660.

Переглядів статті: 118
Завантажень PDF: 130
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Ярмак, О. (2022). ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ТА СВІТУ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-22
Розділ
ЕКОНОМІКА