ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ БЕЗРИЗИКОВОГО ЕКВІВАЛЕНТУ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Ключові слова: функція корисності, безризиковий еквівалент, оцінка інвестиційного проекту, дискретний розподіл, функція щільності Пірсона четвертого типу, очікуване значення корисності

Анотація

Кожна компанія вирішує проблему ефективного використання фінансових ресурсів, аналізуючи інвестиційну привабливість різних альтернатив. Для цього інвестиційні аналітики часто використовують традиційні інвестиційні критерії, побудовані на принципах дисконтування майбутніх грошових потоків, враховуючи ризиковість відповідного напрямку бізнесу. Такі методи оцінки інвестиційних проектів добре себе зарекомендували у випадках, коли фінансова система працює ефективно, коли фінансовий ринок насичений різноманітними фінансовими інструментами, що допомагають бізнесу ефективно управляти ризиками і при необхідності залучати боргове чи партнерське фінансування. Проте в умовах високо ризикового середовища бізнесу, коли на фінансовому ринку відсутній широкий спектр фінансових посередників, коли фінансовий ринок є неповним, то потрібно враховувати при оцінці інвестиційних проектів ставлення інвестора до ризику, його фінансовий стан та характеристики існуючого портфеля його бізнесів. У таких випадках для оцінки ризикових інвестиційних проектів використовують метод безризикового еквіваленту. Безризиковий еквівалент вказує на максимальну суму, яку готовий інвестувати інвестор у даний інвестиційний проект з врахуванням його ставлення до ризику, що описується з допомогою його функції задоволення від грошей. Дана робота присвячена саме демонстрації на прикладах застосування методу безризикового еквіваленту для оцінки інвестиційних проектів, що описуються з допомогою дискретних і неперервних випадкових величин. У роботі показано, як з допомогою чисельних симулятивних методів можна знаходити безризиковий еквівалент інвестиційних проектів у припущенні високо ризикових інвестицій, що характеризуються довгими і товстими хвостами відповідних розподілів. Запропонований в роботі підхід дозволяє ефективно інтегрувати нову ринкову та експертну інформацію, і його можна використовувати до оцінки інноваційних напрямків бізнесу високотехнологічних компаній, чи до інвестиційних продуктів, в основі яких лежить їх здатність «добувати» криптовалюту, наприклад, біткоїн чи ефір. Метод оцінки інвестиційної привабливості з допомогою безризикового еквіваленту допускає також можливість інтеграції з іншими інвестиційними методами, наприклад, методом реальних опціонів, а також дає можливість застосовувати аналіз чутливості до різних факторів впливу і симулятивний аналіз Монте Карло.

Посилання

Von Neumann J., Morgenstern O. Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton. 1944.

Wilson R. Auctions of Shares, The Quarterly Journal of Economics, 1979, 93(4), рp. 675–689.

McCord M., Neufville R. ”Lottery Equivalents”: Reduction of the Certainty Effect Problem in Utility Assessment, Management Science, 1986, 32(1), pр. 56–60.

Zariphopoulou T. A solution approach to valuation with unhedgeable risks. Finance Stochast, 2001, 5, рp. 61–82.

Musiela M., Sokolova E., Zariphopoulou T. Indifference valuation in incomplete binomial models. Mathematics In Action 3.2, 2010, pр. 1–36.

Frittelli M. The minimal entropy martingale measure and the valuation problem in incomplete markets, Mathematical Finance, 2000, 10, рp. 39–52.

Henderson V. Utility indifference pricing – An overview, Indifference Pricing: Theory and Applications, R. Carmona (ed.), Princeton University Press, 2009, рp. 44–72.

Musiela M., Zariphopoulou T. An example of indifference prices under exponential preferences, Finance and Stochastics, 2004, 8, рp. 229–239.

Musiela M., Zariphopoulou T. A valuation algorithm for indifference pricing in incomplete markets, Finance and Stochastics, 2004, 8, p. 339–414.

Von Neumann J., Morgenstern O. (1944). Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton.

Wilson R. (1979). Auctions of Shares, The Quarterly Journal of Economics, 93(4), рp. 675–689.

McCord M., Neufville R. (1986). ”Lottery Equivalents”: Reduction of the Certainty Effect Problem in Utility Assessment, Management Science, 32(1), рp. 56–60.

Zariphopoulou T. (2001). A solution approach to valuation with unhedgeable risks. Finance Stochast, 5, pр. 61–82.

Musiela M., Sokolova E., Zariphopoulou T. (2010). Indifference valuation in incomplete binomial models. Mathematics In Action 3.2, рp. 1–36.

Frittelli M. (2000). The minimal entropy martingale measure and the valuation problem in incomplete markets, Mathematical Finance, 10, рp. 39–52.

Henderson V. (2009). Utility indifference pricing - An overview, Indifference Pricing: Theory and Applications, R. Carmona (ed.), Princeton University Press, pр. 44–72.

Musiela M., Zariphopoulou T. (2004). An example of indifference prices under exponential preferences, Finance and Stochastics, 8, рp. 229–239.

Musiela M., Zariphopoulou T. (2004). A valuation algorithm for indifference pricing in incomplete markets, Finance and Stochastics, 8, рp. 339–414.

Переглядів статті: 52
Завантажень PDF: 49
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Пенцак, Є., Саврук, Г., & Саврук, О. (2021). ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ БЕЗРИЗИКОВОГО ЕКВІВАЛЕНТУ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-19
Розділ
ЕКОНОМІКА