ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: туристична індустрія, туристичне агентство, туристичний оператор, дохід, бюджет, територія, війна, відновлення

Анотація

У статті висвітлені особливості функціонування суб’єктів туристичної індустрії в умовах війни з позиції практичного підходу. З’ясовано, що повномасштабна російсько-українська війна скоротила доходи національного бюджету від туризму майже на 26%. Визначено, що за перші шість місяців 2022 року було сплачено на 25,7% менше податків, ніж за аналогічний період 2021 року. Виявлено зростання активності туристичних агентств, завдяки якому до бюджету надійшло на 41% більше коштів, ніж за відповідний період минулого року. Встановлено, що на 21% скоротилася діяльність туристичних операторів, які сплатили лише 83 млн. грн. податків проти 106 млн. грн. у держбюджет за перше півріччя за аналогічний період минулого року. Дослідження показало, що найбільші податкові платежі у першому півріччі 2022 року продемонстрували м. Київ та Львівська, Івано-Франківська, Київська та Одеська області. Виявлено в цілому позитивне відновлення діяльності суб’єктів туристичної індустрії, порівнюючи із часом, коли весь туристичний бізнес зупинився внаслідок повномасштабного вторгнення ворога на територію України.

Посилання

Туризм в умовах війни. URL: https://www.synevir.info/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%B2-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8/

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Відновлення та розбудова інфраструктури». URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності. URL: https://ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2022/fop_kved/arh_kzf_kved_22.htm

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності. URL: https://ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2022/kved/arh_kved_22.htm

Через війну надходження до держбюджету від тур галузі скоротилися майже на 26%. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/cherez-viynu-nadhodzhennya-do-derzhbyudzhetu-vid-turgaluzi-skorotilisya-mayzhe-na-26

У відпустку після перемоги. Як турбізнес виживає під час війни. URL: https://www.rbc.ua/rus/travel/vidpustku-pislya-peremogi-k-turbiznes-vizhivae-1663770271.html

Фастовець О. О. Сфера туризму у повоєнний період: досвід для України. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 40. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1481/1427

Turyzm v umovakh viiny [Tourism in war conditions]. Available at: https://www.synevir.info/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%B2-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8/

Proekt Planu vidnovlennia Ukrainy. Materialy robochoi hrupy «Vidnovlennia ta rozbudova infrastruktury» [Project of the Recovery Plan of Ukraine. Materials of the working group "Restoration and development of infrastructure"]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi

Kilkist zareiestrovanykh fizychnykh osib-pidpryiemtsiv za vydamy ekonomichnoi diialnosti [Number of registered individual entrepreneurs by type of economic activity]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2022/fop_kved/arh_kzf_kved_22.htm

Kilkist zareiestrovanykh yurydychnykh osib za vydamy ekonomichnoi diialnosti [Number of registered legal entities by types of economic activity]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2022/kved/arh_kved_22.htm

Cherez viinu nadkhodzhennia do derzhbiudzhetu vid tur haluzi skorotylysia maizhe na 26% [Because of the war, revenues to the state budget from the tour industry decreased by almost 26%]. Available at: https://www.tourism.gov.ua/blog/cherez-viynu-nadhodzhennya-do-derzhbyudzhetu-vid-turgaluzi-skorotilisya-mayzhe-na-26

U vidpustku pislia peremohy. Yak turbiznes vyzhyvaie pid chas viiny [On vacation after victory. How the tourism business survives during the war]. Available at: https://www.rbc.ua/rus/travel/vidpustku-pislya-peremogi-k-turbiznes-vizhivae-1663770271.html

Fastovets, O. O. (2022). Sfera turyzmu u povoiennyi period: dosvid dlia Ukrainy [The sphere of tourism in the post-war period: experience for Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 40. Available at: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1481/1

Переглядів статті: 243
Завантажень PDF: 256
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Машіка, Г., & П’ятка, Н. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-70