РОЗВИТОК ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНОГО ЗНАННЯ В НЕЛІНІЙНИХ ВИМІРАХ СИНЕРГЕТИКИ

Ключові слова: економіко-теоретичне знання, методологічні новації, синергетика, нелінійне мислення

Анотація

Концептуальне усвідомлення радикальних перетворень надскладних економічних систем та розробка сучасного інструментарію дослідження глибинних механізмів соціально-економічних змін потребує перегляду методологічних основ традиційного наукового знання на основі критики стадіально-лінійних моделей суспільного розвитку та вироблення принципово нових підходів до нього як до відкритого, альтернативного та динамічного процесу. Реалізація цього завдання можлива шляхом імплементації здобутків синергетичної методології в процес економіко-теоретичного пізнання. Синергетика трактується як міждисциплінарний підхід до дослідження складних відкритих систем, що еволюціонують на засадах самоорганізації та саморозвитку. Застосування синергетичного підходу в економіко-теоретичних дослідженнях дозволяє осягнути складні господарські явища та процеси, які не знайшли відображення в традиційній економічній науці. В межах синергетичної методології переосмислюються фундаментальні поняття традиційної економічної теорії: економічна система, економічний розвиток, економічна динаміка, економічна нерівновага тощо. Використання методологічних новацій синергетики для аналізу сучасного економіко-теоретичного знання дозволяє осмислити його розвиток, акцентуючи увагу на тих аспектах, які найбільш характерні для сучасного етапу еволюції економічної науки, а саме: складності, плюралістичності; здатністі до самоорганізації та саморозвитку; мультипарадигмальності; відкритості, що супроводжується постійним інформаційним обміном із зовнішнім середовищем; нестійкості та хаотичності, які генерують інновації та розширюють спектр дослідних можливостей; людиноцентричності економіко-теоретичного знання, людина ставиться в центр досліджень не тільки у зв’язку з пізнавальними процедурами, але і з тими результатами, що змістовним чином орієнтовані на побудову економічної реальності, яка також перебуває в процесі становлення та самоорганізації, є відкритою і нерівноважною. Синергетичний підхід не відміняє існуючі теоретичні моделі економічної науки та відповідний категоріальний апарат, а корегує їхній розвиток з урахуванням нової господарської реальності.

Посилання

Fiuke R., Bettle J. (1996) Chaotic Coguation: Principles and Applications – N.Y.: Lawrence Erlbanm Associates, 1996. – 183 p.

Ananyin O.I. (2005) Struktura ekonomiko-teoreticheskogo znaniya: Metodologicheskiy analiz [The structure of economic-theoretical knowledge: methodological analysis: monograph]. Moscow: Nauka. (in Russian)

Arshinov V.I., Kiyashchenko L.P., Tishchenko P.D. (2002) Vopros o «chelovekernosti» i transformatsii nauki [The Question of «Human Dimension» and the Transformation of Science]. Filosofiya nauki – Philosophy of Science, vol. 8, p. 3–13.

Bazylevych V.D., Ilyin V.V. (2007) Metafizyka ekonomiky [Metaphysics of economics: monograph]. Kyiv: Znannya. (in Ukrainian)

Gaidai T.V. (2008) Paradyhma instytutsionalizmu: metodolohichnyi kontekst: Monohrafiia [Paradigm of institutionalism: methodological context: monograph]. Kyiv: Kyivskyi universytet. (in Ukrainian)

Galchinskiy A.S. (2010) Ekonomíchna metodologíya. Logíka onovlennya [Economic methodology. The logic of updating: monograph]. Kyiv: ADEF-Ukraina (in Ukrainian)

Yevstigneyeva L.P. (2010) Ekonomika kak sinergeticheskaya sistema [Economy as a synergetic system: monograph]. Moscow: LENAND. (in Russian)

Momeni F., Elahi N., Najafi S.M.S. (2017) Appropriate theoretical framework for understanding and analyzing economic issues in knowledge-based economy. Journal of the Knowledge Economy, Vol. 8, No. 3, pp. 957–976.

Knyazeva Ye.N. (2009) Balansirovaniye na krayu khaosa kak sposob tvorcheskogo obnovleniya [Balancing on the edge of chaos as a way of creative updates]. Sinergeticheskaya paradigma. Chelovek I obshchestvo v usloviyakh nestabil’nosti [Synergetic paradigm. Individual and society in the conditions of instability]. Moscow: Progress-traditsiya. (in Russian)

Kronover R.M. (2000) Fraktaly i khaos v dinamicheskikh sistemakh. Osnovy teorii [Fractals and chaos in dynamical systems. Basics of the theory: monograph]. Moscow: Postmarket. (in Russian)

Skotnyi P.V. (2011) Ekonomichna synerhetyka: teoretyko-metodolohichnyi analiz [Economic synergy: theoretical and methodological analysis: monograph]. Drohobych: Redaktsiino-vydavnychyi viddil Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. Ivana Franka. (in Ukrainian)

Skotnyi P.V. (2011) Ekonomiko-teoretychne znannia v paradyhmi metodolohii [Economic and theoretical knowledge in the methodology paradigm: monograph]. Drohobych: Redaktsiino-vydavnychyi viddil Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. Ivana Franka. (in Ukrainian)

Mochernyi V.S. (2001) Metodolohiia ekonomichnoho doslidzhennia [Methodology of economic research: monograph]. Lviv: Svit. (in Ukrainian)

Prigozhin I. (2008) Poriadok iz khaosa. Novyi dyaloh cheloveka s pryrodoi [Order out of chaos. A new dialogue between man and nature: monograph]. Moscow: UPSS. (in Russian)

Prytkov V.P. (2001) Opravdaniye sinergetiki [The justification for synergy]. Voprosy filosofii – Philosophical questions, vol. 4, p. 146–150.

Tarasevych V.M. (2014) Ekonomiko-teoreticheskiye znaniya: budova, struktura i filosofiya v nauke [Economic and theoretical knowledge: structure and genesis in the philosophical and scientific dimension]. Ekonomíka Ukrainy – Ukraine's economy, vol. 2 (627), p. 29–50.

Haken H. (1994) Can Synergetics Serve as a Bridge Between the Natural and Social Sciences? In: Mishra R.K., Maaß D., Zwierlein E. (eds) On Self-Organization. Springer Series in Synergetics, vol 61. Springer, Berlin, Heidelberg.

Haken H. (2004) Synergetics: Introduction and Advanced Topics. 10.1007/978-3-662-10184-1.

Andersson Å.E. (1995) Economic Network Synergetics. In: Batten D., Casti J., Thord R. (eds) Networks in Action. Springer, Berlin, Heidelberg.

Medio A. (1984) Synergetics and Dynamic Economic Models. In: Goodwin R.M., Krüger M., Vercelli A. (eds) Nonlinear Models of Fluctuating Growth. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, vol. 228. Springer, Berlin, Heidelberg.

Grazhevska N.I. (2008) Upravlinnia skladnymy sotsialno-ekonomichnymy systemamy v konteksti synerhetychnoi paradyhmy [Management of complex socio-economic systems in the context of the synergistic paradigm]. Vishcha shkola – High school, vol. 3, p. 62–70.

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 92
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Скотний, П. (2022). РОЗВИТОК ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНОГО ЗНАННЯ В НЕЛІНІЙНИХ ВИМІРАХ СИНЕРГЕТИКИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-58
Розділ
ЕКОНОМІКА