РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС В УМОВАХ КРИЗИ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

Ключові слова: ресторанний бізнес, маркетингова діяльність, дизайн-мислення, інноваційні рішення, криза

Анотація

В статті розглянуто теоретичні основи управління стійкістю підприємств в умовах кризи та їх практичне застосування у ресторанному бізнесі. Удосконалено методичні підходи та розроблено рекомендації щодо маркетингової діяльності ресторанних підприємств для подолання існуючих проблем в умовах пандемії COVID-19 та війни в Україні. Обґрунтовано застосування дизайн-мислення для вирішення зазначених проблем та інноваційних стратегій розвитку. Розглянуто основні тренди, які впливають на ресторанний бізнес в сучасних умовах, зокрема доставка їжі та приготування страв на виніс, диджиталізація та автоматизація в ресторанній діяльності, скорочення меню, створення моно продукту, відмова від імпортних продуктів на користь локальних, мінімізація продуктових запасів та відмова від великих площ. Запропоновано рестораторам шукати нові форми співпраці, поглиблювати та розвивати зв’язки з третіми сторонами та обмінюватися ресурсами для отримання взаємної вигоди та конкурентної переваги.

Посилання

Motoc, Adrian (2020). Crisis management and resilience for restaurants in Romania during the COVID-19 pandemic. In: Management dynamics in the knowledge economy. DOI: https://doi.org/10.2478/mdke-2020-0028

Najib, M.; Abdul Rahman, A.A.; Fahma, F. Business Survival of Small and Medium-Sized Restaurants through a Crisis: The Role of Government Support and Innovation. Sustainability 2021, 13, 10535. DOI: https://doi.org/10.3390/su131910535

Bin Li, YunYing Zhong, Tingting Zhang, and Nan Hua Transcending the COVID-19 crisis: Business resilience and innovation of the restaurant industry in China Journal of Hospitality and Tourism Management. 2021 Dec; 49: 44–53. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.08.024

Гненний О. М., Чаркіна Т. Ю., Полішко Т. В., Гребенюк Г. М., Пікуліна О. В. Інструментарій антикризового управління туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 18–22. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.4.18

Бебко-Мінаєва А. (2022). Як відновити ресторанний бізнес під час війни: Досвід співвласниці ресторанної мережі Rose Family. URL: https://womo.ua/yak-vidnoviti-restoranniy-biznes-pid-chas-viyni-dosvid-spivvlasnitsi-restorannoyi-merezhi-rose-family/

Maritz, A.; Perenyi, A.; de Waal, G.; Buck, C. Entrepreneurship as the Unsung Hero during the Current COVID-19 Economic Crisis: Australian Perspectives. Sustainability 2020, 12, 4612.

Kim J., Kim J., Wang Y. Uncertainty risks and strategic reaction of restaurant firms amid COVID-19: Evidence from China. International Journal of Hospitality Management. 2021;92:102752.

Ribeiro G., Cherobim A.P.M.S. Environment and innovation: Discrepancy between theory and research practice. RAI Revista de Administração e inovação. 2017;14(1):30–40.

Беспалюк Х., Процак К. Дизайн-мислення як ефективний метод адаптації до змін. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2021. Вип. 5, № 1. С. 121–131. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2021.01.121

Wang, Y, Hong, A., Li, X., Gao, J., (2020), Marketing innovations during a global crisis: A study of China firms’ response to COVID-19. Journal of Business Research, vol. 116, pp. 214–220.

Motoc, Adrian (2020) Crisis management and resilience for restaurants in Romania during the COVID-19 pandemic. In: Management dynamics in the knowledge economy. DOI: https://doi.org/10.2478/mdke-2020-0028

Najib, M.; Abdul Rahman, A.A.; Fahma, F. Business Survival of Small and Medium-Sized Restaurants through a Crisis: The Role of Government Support and Innovation. Sustainability 2021, 13, 10535. DOI: https://doi.org/10.3390/su131910535

Bin Li,∗ YunYing Zhong, Tingting Zhang, and Nan Hua Transcending the COVID-19 crisis: Business resilience and innovation of the restaurant industry in China Journal of Hospitality and Tourism Management. 2021 Dec; 49: 44–53. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.08.024

Hnennyi, О., Charkina, T., Polishko, T., Hrebeniuk, H. and Pikulina, O. (2021), “Tools for anti-crisis management of tourism and hotel and restaurant business”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 18–22. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.4.18

Bebko-Minaeva A. (2022). How to restore restaurant business during the war: Experience of co-owner of restaurant network Rose Family. Available at. https://womo.ua/yak-vidnoviti-restoranniy-biznes-pid-chas-viyni-dosvid-spivvlasnitsi-restorannoyi-merezhi-rose-family/

Maritz, A.; Perenyi, A.; de Waal, G.; Buck, C. Entrepreneurship as the Unsung Hero during the Current COVID-19 Economic Crisis: Australian Perspectives. Sustainability, 2020, 12, 4612.

Kim J., Kim J., Wang Y. Uncertainty risks and strategic reaction of restaurant firms amid COVID-19: Evidence from China. International Journal of Hospitality Management. 2021;92:102752.

Ribeiro G., Cherobim A.P.M.S. Environment and innovation: Discrepancy between theory and research practice. RAI Revista de Administração e inovação. 2017;14(1):30–40.

Bespaliuk K., Protsak K., (2021) Design thinking as an effective method of adaptation to change. Journal of Lviv Polytechnic National University. Series of Economics and Management Issues. Vol. 5. No. 1. Pp. 121–131. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2021.01.121

Wang, Y, Hong, A., Li, X., Gao, J., (2020), Marketing innovations during a global crisis: A study of China firms’ response to COVID-19. Journal of Business Research, vol. 116, pp. 214–220.

Переглядів статті: 254
Завантажень PDF: 228
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Процак, К., & Передрій, М. (2022). РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС В УМОВАХ КРИЗИ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-49
Розділ
МАРКЕТИНГ