ШЛЯХИ СТИМУЛЮВАННЯ ЛІДЕРСТВА ТА ІННОВАЦІЙ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ЧАС

  • Ганна Яценко ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0003-4117-1781
Ключові слова: лідерство, інновації, освіта, підприємництво, відновлення економічного зростання

Анотація

Зважаючи на вагому роль лідерів-управлінців у відновленні економічного зростання країни (як завдяки умінню генерувати та втілювати в життя інноваційні ідеї, так і здатності, навіть, в кризових умовах успішно адаптувати підлеглих до швидко змінюваних ситуацій), у статті розглядаються шляхи стимулювання лідерства, а відповідно і активізації інноваційного розвитку в Україні у воєнний та повоєнний час. Серед запропонованого: по-перше, підтримка і подальший розвиток існуючого в країні бізнесу (в т.ч. через розширення доступу українських МСП до капіталу та до програм навчальної та консультаційної підтримки); по-друге, розбудова потенціалу місцевого бізнесу через формування та реалізацію підприємницького потенціалу молоді, яка генеруватиме інноваційні ідеї в найближчому майбутньому. Встановлено, що вагоме значення у реалізації останнього відіграватиме підвищення якості та практичної спрямованості української освіти.

Посилання

Череповський К. Японське диво. Як це було? НВ. URL: https://nv.ua/opinion/japonskoe-chudo-kak-eto-bylo-502710.html

Cameron, G. (1996). Innovation and economic growth. Centre for economic performance. Discussion paper No. 277. URL: https://eprints.lse.ac.uk/20685/1/Innovation_and_Economic_Growth.pdf

Jones, C. (2005). Growth and Ideas. Chapter 16 in Aghion P and S Durlauf (eds.) Handbook of Economic Growth 1B, Elsevier BV.

Amabile, T.M. & Khaire, M. (2008). Creativity and the Role of the Leader. Harvard Business Review. URL: https://hbr.org/2008/10/creativity-and-the-role-of-the-leader

Kozioł-Nadolna, K. (2020). The Role of a Leader in Stimulating Innovation in an Organization. URL: https://www.researchgate.net/publication/343779240_The_Role_of_a_Leader_in_Stimulating_Innovation_in_an_Organization

Українська мрія: як відбудовувати державу після війни? (2022). Ключові тези з Весняного ділового форуму у Львові. Forbes. URL: https://forbes.ua/news/ukrainska-mriya-yak-vidbudovuvati-derzhavu-pislya-viyni-klyuchovi-tezi-z-vesnyanogo-dilovogo-forumu-u-lvovi-25052022-6207

Arum, R. and W. Mueller (eds.) (2004). The Reemergence of Self-employment: A Comparative Study of Self-employment Dynamics and Social Inequality, Princeton NJ, Princeton University Press.

Colombier, N. and D. Masclet (2008). Intergenerational correlation in self-employment: some further evidence from French ECHP data, Small Business Economics, Vol. 30: 423–437.

Dunn, T. and D. Holtz-Eakin (2000). Financial capital, human capital and the transition to selfemployment: evidence from intergenerational links, Journal of Labor Economics, Vol. 18: 282–305.

Lindquist, M. J., Sol, J., & Van Praag, M. (2015). Why Do Entrepreneurial Parents Have Entrepreneurial Children? Journal of Labor Economics, 33(2), 269–296. DOI: https://doi.org/10.1086/678493

Sørensen, J. B. (2007). Closure and Exposure: Mechanisms in the Intergenerational Transmission of Self-employment. Research in the Sociology of Organizations, Vol. 25: 83–124.

Aflalo E. (2021) Study confirms growing up with a silver spoon increases entrepreneurial tendencies. CTech. Available at: https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3889995,00.html

Variable Report – Tables. Joint EVS/WVS 2017-2021. Dataset. Updated tables as of July 2021 (v.2) Related to the Joint EVS/WVS, Version 2.0.0GESIS: doi: 10.4232/1.13737 WVSA: doi: 10.14281/18241.14. – 551 p. – P. 455–456.

Variable Report – Tables. Joint EVS/WVS 2017-2021. Dataset. Updated tables as of July 2021 (v.2) Related to the Joint EVS/WVS, Version 2.0.0GESIS: doi: 10.4232/1.13737 WVSA: doi: 10.14281/18241.14. – 551 p. – P. 473–474.

Cherepovskyi, K. (2017). Yaponske dyvo. Yak tse bulo? NV. Available at: https://nv.ua/opinion/japonskoe-chudo-kak-eto-bylo-502710.html [in Ukrainian].

Cameron, G. (1996). Innovation and economic growth. Centre for economic performance. Discussion paper No. 277. Available at: https://eprints.lse.ac.uk/20685/1/Innovation_and_Economic_Growth.pdf

Jones, C (2005). Growth and Ideas. Chapter 16 in Aghion P and S Durlauf (eds.) Handbook of Economic Growth 1B, Elsevier BV.

Amabile, T.M. & Khaire, M. (2008). Creativity and the Role of the Leader. Harvard Business Review. Available at: https://hbr.org/2008/10/creativity-and-the-role-of-the-leader

Kozioł-Nadolna, K. (2020). The Role of a Leader in Stimulating Innovation in an Organization. Available at: https://www.researchgate.net/publication/343779240_The_Role_of_a_Leader_in_Stimulating_Innovation_in_an_Organization

Ukrainska mriia: yak vidbudovuvaty derzhavu pislia viiny? (2022). Kliuchovi tezy z Vesnianoho dilovoho forumu u Lvovi. Forbes. Available at: https://forbes.ua/news/ukrainska-mriya-yak-vidbudovuvati-derzhavu-pislya-viyni-klyuchovi-tezi-z-vesnyanogo-dilovogo-forumu-u-lvovi-25052022-6207 [in Ukrainian].

Arum, R. and W. Mueller (eds.) (2004). The Reemergence of Self-employment: A Comparative Study of Self-employment Dynamics and Social Inequality, Princeton NJ, Princeton University Press.

Colombier, N. and D. Masclet (2008). Intergenerational correlation in self-employment: some further evidence from French ECHP data, Small Business Economics, Vol. 30: 423–437.

Dunn, T. and D. Holtz-Eakin (2000). Financial capital, human capital and the transition to selfemployment: evidence from intergenerational links, Journal of Labor Economics, Vol. 18: 282–305.

Lindquist, M. J., Sol, J., & Van Praag, M. (2015). Why Do Entrepreneurial Parents Have Entrepreneurial Children? Journal of Labor Economics, 33(2), 269-296. DOI: https://doi.org/10.1086/678493

Sørensen, J. B. (2007). Closure and Exposure: Mechanisms in the Intergenerational Transmission of Self-employment. Research in the Sociology of Organizations, Vol. 25: 83–124.

Aflalo E. (2021) Study confirms growing up with a silver spoon increases entrepreneurial tendencies. CTech. Available at: https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3889995,00.html

Variable Report – Tables. Joint EVS/WVS 2017-2021. Dataset. Updated tables as of July 2021 (v.2) Related to the Joint EVS/WVS, Version 2.0.0GESIS: doi: 10.4232/1.13737 WVSA: doi: 10.14281/18241.14. – 551 p. – P. 455–456.

Variable Report – Tables. Joint EVS/WVS 2017-2021. Dataset. Updated tables as of July 2021 (v.2) Related to the Joint EVS/WVS, Version 2.0.0GESIS: doi: 10.4232/1.13737 WVSA: doi: 10.14281/18241.14. – 551 p. – P. 473–474.

Переглядів статті: 147
Завантажень PDF: 124
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Яценко, Г. (2022). ШЛЯХИ СТИМУЛЮВАННЯ ЛІДЕРСТВА ТА ІННОВАЦІЙ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ЧАС. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-66
Розділ
ЕКОНОМІКА